Sobota 19. června. Svátek má Leoš.

Za první čtvrtletí 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 599 milionů korun

Banky 07.05.2021 | 10:37 0 Komentářů
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 248 miliard Kč (snížení o 1,9 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 358 miliard Kč (nárůst o 20,7 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 446 miliard Kč (nárůst o 17,4 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 599 milionů Kč (pokles o 25,9 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 3. 2021 ve výši 22,65 %

 „První čtvrtletí roku 2021 bych primárně popsal jako akviziční. Začátkem února jsme oznámili podpis dohody RBI Group o koupi 100 procent akcií Equa bank, následoval podpis dohody o koupi české platební instituce Akcenta a v neposlední řadě i dojednání exkluzivní spolupráce s ING. Uzavření těchto transakcí podléhá schválení regulatorními orgány, již dnes však mohu říct, že mám ze všech těchto aktivit velkou radost a jsem přesvědčený, že plně využijeme naše předchozí zkušenosti získané během spojení s eBankou, retailovou částí Citibank a ZUNO k úspěšnému dokončení všech tří transakcí,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida, a dodává: „Jsem potěšen, že vedení Raiffeisenbank má tak silnou podporu akcionářů ve všech svých aktivitách a že Česká republika je jedním z klíčových trhů, kde je RBI rozhodnutá dále růst.“

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2021

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2021 dosáhl výše 599 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 25,9 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 18,8 % na 2,41 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 27,6 % a dosáhly tak výše 1,6 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních úrokových sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 8,4 % na 794 milionů Kč. Ostatní výnosy a nákladybanky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -28,7 milionů Kč, což činí zlepšení o 152,2 milionů Kč v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2020.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 446 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 17,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se snížil o 1,9 % na 248 miliard Kč. K poklesu došlo především na straně domácností ve formě spotřebitelských úvěrů a na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 20,7 % na 358 miliard Kč. Růst je tažen zejména zvyšujícími se zůstatky na běžných účtech jak u domácností, tak u firem.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 1,77 miliardy Kč se v meziročním srovnání snížily o 4,7 %. Tento pokles je způsoben například nižšími personálními a administrativními náklady.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 335 milionů Kč, když v prvním čtvrtletí 2021 došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 119 milionů Kč. Tento kladný výsledek je způsoben rozpouštěním v segmentu firem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.