Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Za první čtvrtletí 2018 vykázala skupina RBI konsolidovaný zisk ve výši 399 milionů eur

Banky Raiffeisenbank 15.05.2018 | 13:01 0 Komentářů

V pondělí 1. ledna 2018 vstoupil v platnost nový účetní standard pro finanční nástroje IFRS 9. Kromě přijetí IFRS 9 RBI také změnila vzhled své rozvahy, která nyní odpovídá standardům finančního výkaznictví (FINREP) vydaným Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). Vzhledem k přijetí těchto standardů bylo také nezbytné upravit srovnatelné období a datum výkazů.

Skupina Raiffeisen Bank International AG (RBI) vykázala za první čtvrtletí roku 2018 konsolidovaný zisk ve výši 399 milionů eur.

„Do roku 2018 jsme vstoupili dobře. Oproti minulému roku se nám podařilo zvýšit provozní výsledek a rozpustit opravné položky,” uvedl generální ředitel RBI Johann Strobl.

Za první tři měsíce roku 2018 se čisté úrokové výnosy meziročně zvýšily o 4 %,
tj. o 32 milionů eur, na 829 milionů eur. Tento růst se opíral o zvýšení čisté úrokové marže
o 5 bazických bodů na 2,49 %, a také o jednoprocentní zvýšení úročených aktiv skupiny způsobené růstem krátkodobých úvěrů.

Provozní náklady vykázaly mírný meziroční pokles o 5 milionů eur na 740 milionů eur. Poměr nákladů a výnosů (cost/income ratio) se zlepšil o 2,1 procentního bodu na 57,3 %.

Rozpuštění opravných položek ve výši 83 milionů eur

Ve sledovaném období došlo k rozpuštění opravných položek ke ztrátám ze znehodnocení finančních aktiv v čisté výši 83 milionů eur v porovnání s čistou tvorbou opravných položek ve výši 82 milionů eur ve stejném období loňského roku.

Ke konci března 2018 činil poměr NPL 5,4 %, což je o 0,3 procentního bodu méně, než na začátku roku.

Výhled

„V letošním roce si věříme a máme proto ambiciózní plány. Budeme pokračovat v digitálních projektech a dále zlepšovat efektivitu RBI,“ říká Johann Strobl.

RBI bude usilovat o růst úvěrů s průměrným ročním procentním nárůstem zhruba v polovině jednociferného rozmezí.

Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv (náklady na riziko) se v roce 2018 očekávají
ve zhruba stejné výši jako v roce 2017.

RBI očekává, že poměr NPL se bude ve střednědobém horizontu dále snižovat.

Banka usiluje ve střednědobém horizontu o dosažení poměru nákladů a výnosů (cost/income ratio) pod hranicí 55 %.

Střednědobým cílem RBI v oblasti konsolidované návratnosti kapitálu je úroveň cca 11 %.

Střednědobým cílovým poměrem CET1 (plně zatíženým) RBI po výplatě dividendy je cca
13 %.

S ohledem na tento cíl má RBI v plánu distribuovat mezi 20 a 50 % konsolidovaného zisku (výplatní poměr dividendy).

Cíle obsažené v tomto výhledu zahrnují dopady IFRS 9 a FINREP, nicméně prodej hlavních bankovních činností v Polsku není zohledněn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.