Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Za první čtvrtletí 2018 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 642 milionů korun

 • Meziroční růst klientských úvěrů o 4,3 % na 216 miliard Kč
 • Klientské vklady meziročně narostly o 2,7 % a dosáhly výše 248 miliard Kč
 • Celková aktiva banky meziročně poklesla o 2,1 % na 345 miliard Kč
 • Čistý zisk banky meziročně poklesl o 5,8 % na 642 milionů Kč
 • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 16,64 %

Z důvodů implementace standardu IFRS9 byla pro potřeby meziročního srovnání data
za první čtvrtletí roku 2017 zpětně přepočtena dle této nové metodiky.

„V průběhu prvního čtvrtletí 2018 nám v porovnání se stejným obdobím loňského roku rostl jak objem depozit, tak i úvěrů. Mírný meziroční pokles čistého zisku byl zapříčiněn jednorázovým výnosem z prodeje státních dluhopisů v prvním kvartálu 2017. Bez tohoto jednorázového vlivu by čistý zisk banky meziročně vzrostl,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„I letos budeme pokračovat v důsledném naplňování naší strategie definované do roku 2020. Mezi klíčové priority roku 2018 patří další rozšíření nového internetového bankovnictví
o funkce pro podnikatele a firmy. Neméně důležitou prioritou je další růst, a tedy úspěch
v akvizici nových klientů. Velkým tématem pak bude i nutnost dalšího zjednodušování procesů i systémů banky. Dále tedy budeme čas i finanční prostředky investovat do digitalizace a zvyšování komfortu pro zaměstnance i klienty,“
dodává Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2018

 ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2018 dosáhl výše 642 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 5,8 %. Celkové provozní výnosy klesly o 4 %, a to primárně v důsledku nižších Ostatních výnosů banky.

Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 49,6 % na 353 milionů Kč. Hlavním důvodem tohoto meziročního poklesu je fakt, že výnosy prvního čtvrtletí roku 2017 jednorázově navyšoval příjem z prodeje státních dluhopisů. Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 15,6 % a dosáhly tak výše
1,75 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy
z poplatků
mírně vzrostly, a to o 1,1 % na 458 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 345 miliard Kč a meziročně tak poklesla o 2,1 % primárně v důsledku nižšího zůstatku přebytečné likvidity uložené v centrální bance. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 4,3 % na 216 miliard Kč. K růstu přitom došlo zejména v oblasti financování domácností ve formě hypoték a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 2,7 % na 248 miliard Kč. Stejně jako v případě aktiv je i zde růst tažen primárně domácnostmi.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 1,65 miliardy Kč zůstaly prakticky na stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí roku 2017, což je jasnou známkou dobré nákladové disciplíny.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
jsou v meziročním srovnání nižší o 30,5 %
a dosahují výše 116 milionů Kč.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2018 dosáhla výše 16,64 % oproti 17,72 %
k 31. březnu 2017.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2018

 • V červnu 2017 představila Raiffeisenbank nové internetové bankovnictví, do něhož
  v průběhu loňského roku převedla půl milionu klientů především z řad fyzických osob. V prvním čtvrtletí letošního roku banka na nové internetové bankovnictví začala postupně převádět také podnikatele a firmy.
 • Ve středu 31. ledna 2018 otevřela Raiffeisenbank pobočku v Blansku. Na začátku února pak další pobočku v Havlíčkově Brodě.
 • Raiffeisenbank byla v únoru 2018 společností Market Vision, která každoročně realizuje studii zaměřenou na nabídku životního pojištění na tuzemském trhu, ohodnocena jako nejkvalitnější poskytovatel těchto služeb.
 • Od 5. března 2018 nabízí Raiffeisen investiční společnost nový fond Raiffeisen strategie balancovaná, který doplňuje současné klíčové fondy Raiffeisen strategie konzervativní a Raiffeisen strategie progresivní.
 • Od března letošního roku nabízí Raiffeisenbank klientům privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR) možnost investovat do zlata.
 • Od března 2018 nabízí Raiffeisenbank klientům možnost přihlášení do aplikace Mobilní eKonto prostřednictvím otisku prstu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.