Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2017 VYKÁZALA RAIFFEISENBANK ZISK VE VÝŠI 682 MILIONŮ KORUN

Banky Raiffeisenbank 17.05.2017 | 13:15 0 Komentářů

Meziroční růst klientských úvěrů o 9,9 % na 217 miliard Kč. Klientské vklady meziročně narostly o 21,5 % a dosáhly výše 242 miliard Kč. Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 30,9 % na 352 miliard Kč. Čistý zisk banky meziročně vzrostl o 31,9 % na 682 milionů Kč. Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 17,72 %.

Jsem rád, že se nám v průběhu prvního čtvrtletí 2017 podařilo navázat na obchodně velmi úspěšný loňský rok. Dařilo se nám jak v retailové, tak i korporátní oblasti. S předstihem jsme ukončili projekt akvizice retailového bankovnictví české Citibank, navíc počet klientů, stejně jako množství finančních prostředků, převedených v rámci integrace do Raiffeisenbank, výrazně předčil naše očekávání,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

Také segment firemního bankovnictví potvrzuje svou výkonností růstovou strategii banky. Podařilo se nám dále navýšit objem úvěrů i depozit a na začátku března jsme jako první banka v České republice začali klientům nabízet zúčtovací služby pro obchodování na burze Nasdaq Commodities. Jde o naši jedinečnou konkurenční výhodu a další důležitý milník v pokračujícím vývoji clearingových služeb Raiffeisenbank v Evropě,“ dodává Igor Vida.

Čistý zisk Raiffeisenbank za první tři měsíce letošního roku dosáhl výše 682 milionů korun, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 32 procent. Zejména mě těší, že dopad loňské akvizice retailové části Citibank na naši ziskovost je mnohem pozitivnější, než jsme původně odhadovali. Letos jsme z tohoto byznysu ještě neočekávali zisk, nicméně ukazuje se opak a návratnost celé investice tak bude určitě rychlejší,“ uvádí Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2017

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2017 dosáhl výše 682 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 31,9 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 12,0 % především díky vyšším Ostatním výnosům.

Čisté úrokové výnosy banky dosáhly výše 1,51 miliardy Kč a zůstaly tak prakticky na stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí roku 2016. Čisté příjmy z poplatků vlivem jednorázových výnosů primárně v korporátním segmentu meziročně vzrostly o 8,7 % na 453 milionů Kč.
Bez těchto jednorázových vlivů by jejich výše byla de facto srovnatelná s prvním čtvrtletím roku 2016.
Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně vzrostly o 164,2 % na 697 milionů Kč, a to primárně díky lepšímu výsledku obchodování banky na vlastní účet podpořenému jednorázovým výnosem z prodeje státních dluhopisů.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 352 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 30,9 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 9,9 % na 217 miliard Kč.
K růstu přitom došlo ve financování domácností (spotřebitelské úvěry a hypotéky) i firem.
Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 21,5 % na 242 miliard Kč.

NÁKLADY

Provozní náklady meziročně vzrostly o 4,4 % na 1,65 miliardy Kč. Za tímto nárůstem lze především vidět vyšší jednorázovou rezervu na očekávaný povinný příspěvek banky do Fondu pro řešení krize.

ŘÍZENÍ RIZIK

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek se meziročně mírně zvýšily, a to o 4,3 % na 166 milionů Kč. Banka si i nadále udržuje velice dobrou kvalitu úvěrového portfolia.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2017 dosáhla výše 17,72 % oproti 16,27 %
k 31. březnu 2016.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2017

  • Na začátku roku 2017 byl do čela pobočkové sítě Raiffeisenbank jmenován Martin Procházka. Ten v této pozici nahradil Josefa Malíře, který po dlouholetém
    a úspěšném působení v Raiffeisenbank odešel do penze.

  • Raiffeisenbank se jako první banka na českém trhu rozhodla cíleně vstoupit na trh filmové a televizní tvorby. Ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi připravila nabídku pro financování projektů, které splňují podmínky systému filmových pobídek Státního fondu kinematografie.

  • Hypoteční centra Raiffeisenbank jsou klientům k dispozici již deset let. První byla otevřena v roce 2007 a jejich počet se za uplynulých deset let rozrostl na aktuálních dvacet dva. Za tu dobu zde Raiffeisenbank klientům poskytla téměř 75 000 hypotečních úvěrů v celkovém finančním objemu 145 miliard korun.

  • V březnu nabídla Raiffeisen investiční společnost klientům nový fond určený pro zkušené investory. Raiffeisen fond dividendový je dynamický smíšený korunový fond investující do velkých stabilních společností po celém světě.

  • Jako první banka v České republice začala Raiffeisenbank nabízet svým klientům zúčtovací služby (clearing) pro obchodování na burze Nasdaq Commodities. Raiffeisenbank získala status General Clearing Member (GCM) v clearingovém domě Nasdaq Clearing a od 1. března 2017 poskytuje vypořádání obchodů na trzích European Energy (EUR), Nordic Power (EUR) a Seafood (NOK).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.