Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

WPB Capital se nepodařilo navázat na ziskové hospodaření předchozích let vinou tvrdého předběžného opatření ze strany ČNB

WPB Capital, spořitelní družstvo, skončilo k 31. 12. 2013 ve ztrátě ve výši 12 milionů Kč. Poprvé po 12 po sobě jdoucích čtvrtletích se tak nepodařilo dosáhnout ziskového hospodaření. Přepad do ztráty způsobilo především nepřiměřeně dlouho trvající předběžné opatření České národní banky, které trvá již od 15. května 2013 a které záložně nedovoluje přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry, tedy generovat jakýkoli nový výnos. Navzdory tomuto zásahu ze strany regulátora se však podařilo udržet klíčové ukazatele stability na vysoké úrovni, a to díky dlouhodobému obezřetnému podnikání ze strany družstva, což potvrzuje zdravé základy a vysokou odolnost družstva.

Zatímco v roce 2011 dosáhlo WPB Capital zisku po zdanění 56,5 mil. Kč a v roce 2012 dokonce 91,7 mil. Kč, v roce 2013 hospodařilo družstvo se ztrátou 12 mil. Kč. Přesto se dá vzhledem k okolnostem hovořit o pozitivním výsledku. Ačkoli WPB nemohlo poskytovat nové úvěry, a generovat tak nové výnosy, podařilo se mu úspěšně minimalizovat hrozící vysokou ztrátu. Navíc veškerý v minulosti vygenerovaný zisk byl vždy obezřetně připsán do rezervních fondů.

Pozitivních hodnot dosahuje i nadále klíčový ukazatel kapitálové přiměřenosti, který vzrostl na 18,21 % a je nyní o 10,21 % vyšší, než je minimální zákonem stanovená hranice 8 %. Přestože je v současnosti pozastaven příjem nových vkladů i poskytování nových úvěrů, na vysoké úrovni zůstává také celkový objem likvidních prostředků, který k 31. prosinci 2013 přesahoval 1,4 miliardy Kč. Vysoká likvidita je výsledkem dobré splátkové disciplíny úvěrových klientů na jedné straně a na straně druhé výsledkem důvěry vkladových klientů, kteří i nadále obnovují své končící vklady.

„Kvůli omezení činnosti ze strany ČNB pozorujeme znatelný pokles úrokových výnosů, protože nemůžeme poskytovat úvěry nové. Zároveň je však třeba poukázat na velmi dobrou splátkovou disciplínu úvěrových klientů, kdy ani po 10 měsících trvajícího omezení nepozorujeme zhoršení platební morálky. Ode dne zahájení předběžného opatření do dne 9. března 2014 bylo splaceno již více než 735 milionů Kč jistin úvěrů, tedy více než 23 % bilanční sumy úvěrů, což jen dokazuje kvalitu úvěrového portfolia a historicky nastavených kontrolních a řídících mechanizmů,“ vysvětluje Michal Čejka, obchodní ředitel WPB Capital.

Předběžné opatření uložené ČNB trvá již déle než 10 měsíců, přičemž maximální doba pro omezení činnosti povolená zákonem o spořitelních družstvech činí 120 dní. Omezení ze strany ČNB tedy trvá nestandardně dlouho, a to přesto, že WPB poskytuje ČNB maximální součinnost při řešení správního řízení a dokazuje svou vysokou stabilitu. Omezení trvá dokonce i navzdory faktu, že silní a respektovaní investoři mají zájem o kapitálový vstup do WPB.

„ČNB v probíhajícím správním řízení, které provází řada nestandardních kroků, prošetřuje domnělé poskytnutí finanční asistence ze strany WPB, když její poskytnutí zakazuje vyhláška vydaná ČNB.  WPB se po celou dobu řízení snaží prokázat, že k žádnému úmyslnému porušení jakýchkoli právních předpisů při její činnosti nedošlo. Nadto vyhláška vydaná ČNB ( č.: 123/2007 Sb. resp. č.: 23/2014 Sb., která ji s účinností od 5. března 2014 nahradila) je v přímém rozporu se zákonem, tj. předpisem vyšší právní síly, a to  obchodním zákoníkem č.: 513/1991 Sb. resp. zákonem o obchodních korporacích č.: 90/2012 Sb., který jej od 1. ledna 2014 nahradil. Ten totiž finanční asistenci výslovně povoluje, a to i pro spořitelní družstva. Přestože zákon o obchodních korporacích je platný již 2 roky a účinný od 1. ledna 2014, ČNB doposud nebyla schopna uvést svou vyhlášku, tedy podzákonný předpis, do souladu s tímto zákonem, “ dodává Michal Čejka.

Cílem WPB Capital po skončení tohoto nestandardního správního řízení, které významným způsobem poškozuje WPB Capital, je dokončení vstupu strategických investorů, s jejichž pomocí se hodlá naplno věnovat dalšímu zkvalitňování produktů, metodické základny a podmínkám pro úspěšnou transformaci na banku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.