Středa 29. září. Svátek má Michal.

Vývoj pojistného trhu v 1 Q 2019: největší škody za posledních devět let v důsledku tíhy sněhu a vichřic

Pojištění 30.04.2019 | 16:04 0 Komentářů

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 1. čtvrtletí 2019 ve výši 34,818 mld. Kč, proti 1. čtvrtletí roku 2018 s předpisem pojistného cca 33,496 mld. Kč se jedná o 3,9% růst.

„Dle metodiky ČAP tak meziročně trh narostl na předpisu pojistného o cca 1,322 mld. Kč.  Tempo růstu proti nárůstu 4,8 % za celý rok 2018 se tak v 1Q 2019 mírně snížilo na aktuální 3,9% růst,“ komentuje celkové výsledky Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištěn

Životní pojištění dále urychluje růst, když se za 1. čtvrtletí roku 2019 navýšilo předepsané pojistné životního pojištění dle metodiky ČAP (proti 11,007 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2018) na 11,41 mld. Kč (absolutní růst cca 403 mil. Kč, resp. 3,7%, což představuje zvýšení dynamiky růstu z 0,6 % nastalého u životního pojištění za celý rok 2018).

Pokles v životním pojištění se již dále neprohlubuje ani u produktů s jednorázově placeným pojistným, které v 1. čtvrtletí 2019 narostly o 21,1 %, což proti 17,6% poklesu celého roku 2018 představuje významnou změnu. Až další období naznačí, zda se jedná opravdu o zásadní změnu trendu nebo pouze jednorázový výkyv dlouhodobého poklesu.

Petr Jedlička dále uvádí: „U produktů s běžně placeným pojistným vychází aktuální růst o 3,3 %, což proti výsledku celého roku 2018 s růstem pojistného o 1,1 % představuje výraznější intenzifikaci růstu.“

Negativní zprávu pro životní pojištění představuje nicméně stále skutečnost, že celkový počet smluv životního pojištění i nadále klesá – proti konci 1Q 2018 bylo během ročního období ukončeno při poklesu o 3,2% cca 173 tis. pojistných smluv životního pojištění.

Počet a objem nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění (tzv. obchodní produkce) v 1. čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 dále poklesl. Konkrétně bylo uzavřeno o 17,4 % méně smluv s pojistným nižším o 12,9 % proti 1. čtvrtletí roku 2018. Obchodní produkce 1. čtvrtletí 2019 dosáhla 111 tisíc smluv životního pojištění s běžně placeným pojistným s objemem předepsaného pojistného 1,251 mld. Kč.

V dlouhodobém ročním srovnání platí, že namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milion ks smluv bylo ukončeno, tak nyní za proběhlé roční období bylo uzavřeno již cca jen 499 tis smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na cca 650 tis. Ve srovnání s obdobím před rokem nový obchod poklesl o 7 % a počet ukončených smluv narostl o 4,4 %.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K segmentu neživotního pojištění Petr Jedlička doplňuje: „Na rozdíl od předchozích období, kdy růst neživotního pojištění převyšoval výrazně růst životního pojištění, se nyní rozdíly mezi oběma odvětvími výrazně snižují. Konkrétně u neživotního pojištění v prvním čtvrtletí 2019 dosáhlo předepsané pojistné proti 22,489 mld. Kč za 1. čtvrtletí 2018 za první čtvrtletí 2019 objemu 23,407 mld. Kč a posílilo tak absolutně o 918 mil. Kč a relativně o 4,1 %, což nedosahuje 7,2% růstu dosaženého v neživotním pojištění za celý ročník 2018.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí za 1Q 2019 následující srovnání s výsledky za celý rok 2018:

  • U povinného ručení úroveň růstu předpisu o 7,2 % představuje proti 6,8% růstu za celý rok 2018 další mírný posun, nicméně celkový růst pojistného pouze částečně převyšuje nárůst počtu pojištěných vozidel (aktuálně + 4,1 %).

 

  • Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně + 10,3% stejně jako za celý rok 2018), jež je stále dané rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel.

 

  • Mimořádný pokles podnikatelských pojištění za 1. kvartál 2019 o 6 % bude způsobený nižším zastoupením předpisu pojistného připadající na 1. čtvrtletí a rovnoměrnějším rozložením pojistného do celého roku ve srovnání s předchozími obdobími. Uvedený výsledek, který má dopad i na celkový vykázaný nárůst neživotního pojištění, nelze interpretovat jako snižující se propojištěnost podnikatelů.

 

  • Skupina retailového majetkového a odpovědnostního pojištění dosáhla za 1Q 2019 předpisu pojistného téměř 3,1 mld. Kč a proti 1Q 2018 posílila o 5,8 % (tj. v podobném rozsahu jako 5,6% růst za celý rok 2018).

 

Zajímavosti k odvětví: Majetkové škody v zimním období roku 2019

„Škody způsobené tíhou sněhu v roce 2019 dosáhly objemu 159 mil. Kč, což představuje od roku 2012 nejvyšší objem škod z tohoto rizika. V letošní zimě pojistitelé řešili celkem 6 217 pojistných událostí spojených s tíhou sněhu, což ve srovnání s loňskem představuje cca desetinásobný nárůst,“ uvádí Petr Jedlička.

Celkový počet a objem pojistných událostí spojených s tíhou sněhu a vichřicemi dosahuje v roce 2019 rekordní hodnoty v celé devítileté historii od roku 2011. Jedná se o 34 tisíc pojistných událostí za 856 mil. Kč, což roční průměr z let 2011 až 2018 (9163 pojistných událostí o objemu 186 mil. Kč) převyšuje cca čtyřnásobně.:

Uvedený výsledek je způsobený zejména výskytem vichřice Eberhard, u které objem škod vyčíslených pojišťovnami dosahuje téměř 700 mil. Kč při téměř 25 tisíc pojistných událostí, což představuje cca polovinu úhrnu z orkánu Herwart z listopadu 2017 a jedná se tak rozsahem o čtvrtou nejničivější větrnou smršť v posledních 12 letech.

Srovnání následky nejničivějších orkánů Objem pojištěných škod (tis. Kč) Počet pojistných událostí Průměrná škoda (Kč)
1 Kyrill 2 225 063 76 681 29 017
2 Herwart 1 444 316 50 133 28 810
3 Emma 1 355 047 44 028 30 777
4 Eberhart 696 971 24 746 28 165

 

Tisková zpráva České asociace pojišťoven

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.