Čtvrtek 16. září. Svátek má Ludmila.

Vývoj insolvencí v České republice v září a za tři čtvrtletí roku 2016

Investice 10.10.2016 | 13:52 0 Komentářů

Klesající trend v počtu insolvenčních návrhů stále pokračuje. Přesto, že se většině firem daří zvyšovat obraty a roste zaměstnanost, dynamika poklesu insolvenčních návrhů se proti stejnému období roku 2015 již nezrychluje a v insolvenčních problémech je řada velkých firem. 

Celkový pokles počtu insolvenčních návrhů za období leden – září 2016 proti roku 2015 činil 7,79%. Tempo je téměř totožné s obdobím 1 – 9 2015/2014, kdy snížení počtu insolvenčních návrhů činilo meziročně 7,84%.

Hlavní podíl na poklesu celkového počtu insolvenčních návrhů mají stejně jako v roce 2015 firmy (18,74%) a klesají i insolvenční návrhy u fyzických osob, a to o 7,53%.

V září 2016 bylo podáno celkem 2314 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 214 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2100 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2014

2015

2016

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepod-nikajících živnostníků

1

2486

259

2227

2353

264

2095

2119

219

          1900

2

3004

292

2712

2831

261

2570

2707

225

            2482

3

3329

340

2989

3282

332

2950

2680

226

             2454

4

3311

346

2965

2918

280

 2644

2706

   208

 2498 

5

2804

291

2513

2679

244

2435

2827

   225

  2602 

6

2898

290

2608

3025

272

2753

2575

 193

2382 

7

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

2114

169

1945 

8

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

2431 

199

2232 

9

 2885

 285

2600

2445

190

2255

2314 

214

2100 

10

2998

284

2714

 2741

250

 2491

 

 

 

11

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

 

 

 

12

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

 

 

 

celkem

35140

3563

31577

32353

3004

29349

22473

1878

20595

zdroj: Creditreform

I ve třetím čtvrtletí 2016 pokračovaly problémy firem ze skupiny Vítkovice Group. Po společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., které měly insolvenční návrh ve druhém čtvrtletí, spadly v srpnu do insolvence i společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. a VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.. Společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s byla povolena reorganizace a VÍTKOVICE GEARWORKS jsou v úpadku. 8.9.2016 byla prohlášena insolvence i na společnost KOVOSVIT MAS, a.s.. Zde však došlo k zpětvzetí návrhu a k zastavení insolvenčního řízení. Finanční problémy firmy vyřešil vstup investora a změna akcionáře. Již po šesté byl podán insolvenční návrh na stavební firmu Bögl a Krýsl, k.s.. 30.9.2016 vzal navrhovatel svůj návrh zpět. V insolvenci se ocitly i další významné stavební firmy PRŮMSTAV, a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. Na rozhodnutí o úpadku čeká od 29.9.2016 také společnost 2P Commercial Agency s.r.o., která měla ještě v roce 2014 tržby 5 657 392 000,– CZK za prodej mobilních telefonů.

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Pozitivní tendence přetrvávají i ve vývoji počtu konkurzů. Pokles zahájený již v prvním čtvrtletí roku 2015, pokračoval i ve třetím čtvrtletí roku 2016. Celkový počet konkurzů v období leden – září 2016 je o 10,64% nižší než v období leden – září 2015. Dynamika je opět srovnatelná s předchozím obdobím, kdy byl pokles za období tří kvartálů 2015/2014 9,18%.

Klesající jak počty právnických osob v konkurzu (o 14,18%), tak i počty živnostníků v konkurzu (o 7,42%). Mírně rostoucí tendence vykazuje jen procento živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu, za období 1.- 9. 2016 to bylo 54,3%.

V měsíci září bylo prohlášeno 171 konkurzů, z toho počet konkurzů živnostníků činil 98.

Tabulka č. 2: Konkurzy právnických osob a živnostníků

Konkurzy podnikatelů

 

měsíc

2013

2014

2015

2016

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

170

96

2

180

59

227

100

180

89

172

96

3

180

71

193

94

203

102

146

74

4

190

61

206

94

209

110

157

 85

5

181

62

185

85

191

106

164

 89

6

167

52

216

91

205

112

219

 106

7

191

78

228

105

174

97

137

73

8

165

83

187

91

163

80

159

94

9

179

69

207

94

185

107

171

98

10

196

78

200

102

190

100

 

 

11

212

87

175

87

187

105

 

 

12

183

94

186

91

141

77

 

 

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

1495

811

zdroj: Creditreform

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu dle obratu (červenec-září 2016)

 

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední obrat

28962265

CGM Morava s.r.o.

Stavební činnost

100

400 000 000

24840351

STORAGE INDUSTRY a.s.

Výroba a prodej ocelových konstrukcí

261

342 124 000

25779311

DOSAM, s.r.o. v likvidaci

Personální agentura

430

250 000 000

63979845

GASTRO-HROCH, s.r.o.

Cateringové služby

88

211 867 000

62363794

CESTOVNÍ KANCELÁŘ AKVILA TRAVEL s.r.o.

Provoz cestovní kanceláře

27

181 499 000

26476631

DYNASPOL, a.s.

Stavební činnost

38

177 828 000

26824507

JAROŠ CZ s. r. o.

Ostatní specializované stavební činnosti

40

167 000 000

26090911

PRESENTE s.r.o.

Personální agentura

302

137 087 000

18198627

JMA stavební, spol. s r.o.

Stavební činnost

38

117 952 000

28331745

FERTIS s.r.o.

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

2

65 944 000

zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,– Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 reagovala na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snížila tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Přesto, že novela insolvenčního zákona výrazně rozšířila okruh firem, které mohou reorganizaci k vyřešení finančních potíží využít, není tento nástroj příliš rozšířen a většina firem v úpadku skončí v konkurzu.

V poklesu pokračují i počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů. Dynamika poklesu je srovnatelná, meziroční pokles insolvenčních návrhů za tři čtvrtletí 2016/2015 činil 7,53% a za období 1–9 2015/2014 to bylo 7,09%.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Počet návrhů na oddlužení klesl za období 1 – 9 2016 proti stejnému období 2015 o 5,52%, v období 1 – 9 2015/2014 to bylo o 4,74%. Klesl i počet schválených oddlužení o 4,78% a počet dlužníků, kteří řeší oddlužení zpeněžením majetku (o 19,29%).

Za měsíc září 2016 požádalo o oddlužení celkem 2 048 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1837 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v září 2016 34 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem nám umožňují predikovat pokles počtu insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro poslední čtvrtletí roku 2016. 

Stejný vývoj očekáváme pro příští tři měsíce i u spotřebitelů. Dlouhodobý výhled však není u tohoto segmentu tak jednoznačný. Paradoxně může situaci v této skupině negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.