Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Vyšší odškodné zvedne ceny povinného ručení aneb Nová metodika výpočtu ceny zdraví

K poškozeným je spravedlivější, ale zvýší pojistné u povinného ručení. Tak komentují pojišťovny novou metodiku pro odškodnění újmy na zdraví, kterou minulý měsíc zveřejnil Nejvyšší soud ČR. Náklady pojišťoven v souvislosti s novým občanským zákoníkem vzrostou asi o dvě miliardy korun. Pro pojišťovny to znamená zhruba dvacetiprocentní nárůst nákladů a tím pádem nutnost promítnout je do cen povinného ručení. Novinku komentuje analytik finančně poradenské společnosti DataLife Radomír Svoboda, který v oboru pojišťovnictví pracuje přes 20 let.

„Nejvyšší soud vypracoval novou metodiku pro odškodnění újmy na zdraví. Má usnadnit a sjednotit rozhodování soudců při stanovení výše odškodného za bolest a ztížené společenské uplatnění. Soud je určuje v případě trvalé zdravotní újmy v situacích, kdy někdo jinému způsobí úraz a ten má doživotní následky. Metodiku vytvořili soudci, advokáti a lékaři v reakci především na nový občanský zákoník, který od ledna 2014 stanovuje odškodnění jen obecně, takzvaně podle zásad slušnosti. Díky metodice mohou nyní soudci po celé republice podobné případy odškodnit srovnatelně. Metodika ovšem není závazná, má jen doporučující charakter a lze vždy zohlednit konkrétní okolnosti případu.

Základní částku pro odškodnění při totální ztrátě lidského zdraví a schopností stanovila metodika na 10 051 200 korun. To je čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční mzdy pro takzvaně průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity. Tato suma se může navýšit až na 20 milionů korun. Například pro mladé lidi, jimž poškození naruší další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky. V případě bolestného se zvyšuje hodnota bodu ze 120 na 251,28 korun.

Zcela nový přístup pak nová pravidla používají u odškodnění společenského uplatnění. To se posoudí podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, ne už tedy jako dosud podle bodů přiřazených jednotlivým částem těla. Poškození se vyjádří procentní částkou, procenta se mění podle věku, intenzity zapojení do života, zohledňují i některé výjimečné okolnosti. Novinkou je také to, že nárok na odškodnění nemajetkové újmy nezaniká smrtí jako dosud. Pokud už o ní soud rozhodl, je přiznaná částka součástí dědictví.

Se zvýšenou hranicí odškodnění nemajetkových újem nabývá na významu pojištění odpovědnosti občana za škody způsobené v běžném životě. Konkrétně za škody na zdraví způsobené neúmyslně třetí osobě včetně pokrytí nákladů na léčení. Klientům bych velmi doporučil toto pojištění uzavřít.“

Příklad bodového ohodnocení bolestného podle nové metodiky Nejvyššího soudu ČR

poškození zdraví

počet bodů

přepočet na Kč podle hodnoty bodu pro letošní rok

ztráta zubu

20

5 025,60 Kč

zlomenina žebra

20

5 025,60 Kč

vymknutí zápěstí

50

12.564 Kč

traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí

150

37.692 Kč

vytržení oka

200

50.256 Kč

poranění srdečních chlopní s nutností operace v mimotělním krevním oběhu

300

75.384 Kč

traumatická amputace v kyčelním kloubu

400

100.512 Kč

rozdrcení lebky

600

150.768 Kč

Autor komentáře:

Radomír Svoboda

Produkt manager a analytik ve finančně-poradenské společnosti DataLife s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.