CZK/€ 24.730 -0,08%

CZK/$ 23.501 -0,37%

CZK/£ 28.829 -0,07%

CZK/CHF 24.552 +0,46%

17. 05. 2022

0 komentářů

Vysoká inflace rekordně rozevírá nůžky mezi předčasným a řádným starobním důchodem

 

V prvním čtvrtletí roku 2022 bylo v České republice 2 364 429 starobních důchodců. Z toho se více než třetina rozhodla ukončit výdělečnou činnost dříve a pobírá předčasný starobní důchod. Základní charakteristikou předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení. To znamená, že předčasný starobní důchod zůstane navždy nižší, než jaký by mohl být řádný starobní důchod přiznaný ke dni dosažení důchodového věku. Jaké jsou dopady trvalého krácení? 

Obecně panuje představa, že starobní důchody jsou nízké, populace stárne a náklady na důchody pro stát rostou. To vzbuzuje nedůvěru v celý důchodový systém a rozhodování o vlastním důchodovém zabezpečení pak řídí hlavně strach a pocit nejistoty. Přitom rozhodování o tak důležité věci – kdy odejít do důchodu a za jakou cenu – by mělo být podpořeno především objektivními informacemi.

Nárok na předčasný starobní důchod a jeho krácení

Při splnění potřebné doby pojištění alespoň 35 let vzniká nárok na předčasný starobní důchod až pět let před dosažením důchodového věku, nejdříve však dosažením věku 60 let. „Předčasné starobní důchody jsou krácené hned dvakrát. V prvé řadě dojde ke snížení celkové doby pojištění,“ vysvětluje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services. Každý má totiž potenciální celkovou dobu pojištění, kterou může do dosažení důchodového věku získat. Odchod do předčasného starobního důchodu pak znamená, že se doba důchodového pojištění zkrátí. „Dále dojde ke snížení procentní výměry důchodu za každých 90 dnů, o které odejde pojištěnec do důchodu dříve. Zjednodušeně, čím dříve člověk nastoupí do předčasného starobního důchodu, tím nižší bude,“ doplňuje Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services, která provozuje i portál ceskapenze.cz.

Jaké jsou výhody a nevýhody předčasného starobního důchodu?

Jedinou pozitivní stránkou předčasného starobního důchodu je to, že člověk může dříve přestat pracovat a užívat si tak života v penzi déle až o pět let. Negativní stránkou je to, že vyplácený důchod bude znatelně nižší, a to trvale až do konce života. Naskýtá se proto otázka, zda všichni předčasní důchodci dobře věděli, do čeho jdou a zda si o několik let delší život v penzi budou skutečně užívat. Následující příklad ukazuje rozdíl mezi výší řádného a předčasného starobního důchodu a také to, jaký vliv může mít valorizace důchodů (závislá na inflaci a růstu mezd) na výši obou důchodů v čase.

REKLAMA

Příklad

Muž narozený 1. 7. 1962 požádá o předčasný starobní důchod v nejčasnějším možném termínu, a to k 1. 7. 2022, tedy 4,5 roku před dosažením důchodového věku. K tomuto datu získá 43 let doby pojištění ze 47 možných a dosáhne osobního vyměřovacího základu ve výši 37 839 Kč (tedy ve výši průměrné mzdy v roce 2021). Předčasný starobní důchod mu bude vyměřen ve výši 13 545 Kč (včetně mimořádné valorizace důchodů). Tato částka bude následně každý leden valorizována. Pro období do roku 2027 předpokládejme průměrnou valorizaci důchodů ve výši 6 %. Za tohoto předpokladu se jeho předčasný starobní důchod k 1. lednu 2027, tedy ke dni dosažení důchodového věku, zvýší na 17 921 Kč. Za období „předčasnosti“ (4,5 roku) mu bude vyplaceno celkem 834 983 Kč.

Jak se bude vyvíjet jeho předčasný starobní důchod v následujících letech?

Předpokládejme, že náš předčasný důchodce bude pobírat důchod 24,5 roku, tudíž od dosažení důchodového věku ještě dalších 20 let, tedy do svých 84 let a 6 měsíců. „Čtyřiašedesátiletý muž má statisticky před sebou ještě průměrně 16 let života. Je to však průměr, je prozíravější předpokládat vyšší věk dožití. Je to ovšem závislé na předpokladech jedince a ty předpoklady zná nejlépe on sám,“ upozorňuje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Pro tak dlouhé období byl zvolen průměrný růst starobních důchodů za posledních 20 let (za období 2003–2022) ve výši 4,8 %. Za těchto předpokladů bude důchodci vyplaceno za celou dobu pobírání předčasného starobního důchodu (to znamená za 24,5 roku) bezmála 7,8 milionu Kč. Výše jeho důchodu v posledním roce života (v roce 2046) dosáhne více než 43 600 Kč, viz tabulka níže.

Je to málo, nebo hodně?

REKLAMA

Posouzení finanční stránky předčasného starobního důchodu je možné provést porovnáním se situací, kdy by tento muž pokračoval ve výdělečné činnosti a požádal až o řádný starobní důchod ke dni 1. 1. 2027 v důchodovém věku 64 let a 6 měsíců. Tím by se mu zvýšila doba pojištění na 47 let a vyšší by byl i osobní vyměřovací základ. „Za předpokladu stejného růstu důchodů jako jejich valorizace, tedy šest procent do roku 2027, by mu byl k 1. lednu 2027 přiznán starobní důchod ve výši 27 879 korun. Byl by tak o 9 957 korun vyšší než valorizovaný předčasný důchod ke stejnému datu – ten činil 17 921 korun,“ vypočítává Jiřina Holubová z Freedom Financial Services.

Za 20 let života v důchodu by mu bylo při zvoleném průměrném růstu důchodů o 4,8 % vyplaceno více než 10,8 milionu Kč. Přestože by pobíral řádný starobní důchod o 4 roky 6 měsíců kratší dobu, než bude pobírat předčasný starobní důchod, bylo by mu vyplaceno o 3 miliony Kč více, viz tabulka.

Tabulka: Srovnání předčasného a řádného starobního důchodu

ukazatel datum/období předčasný                                 starobní důchod řádný starobní důchod rozdíl
výše důchodu ke dni 01.07.2022 13 545 Kč pokračování výdělečné činnosti                                      až do dosažení důchodového věku
délka období tzv. „předčasnosti“ 7/2022–12/2026 4,5 roku
průměrná valorizace důchodu v období 7/2022–1/2027 6,0 %
vyplaceno během doby „předčasnosti“ 2022–2026 834 983 Kč
výše důchodu k důchodovému věku 01.01.2027 17 921 Kč 27 879 Kč 9 957 Kč
předpokládaný věk muže ke dni dožití 12/2046 84 let a 6 měsíců
odhad růstu důchodů v období let 2027–2046 4,8 %
celková doba výplaty důchodu do konce r. 2046 24,5 20,0 -4,5 roků
výše důchodu v posledním roce života  rok 2046 43 675 Kč 67 941 Kč 24 267 Kč
celkový vyplacený důchod do konce r. 2046 7 797 441 Kč 10 831 005 Kč 3 033 563 Kč
„předčasnost“ = období od data vzniku nároku na předčasný starobní důchod do dne dosažení důchodového věku

 

Inflace rozevírá nůžky mezi předčasným starobním důchodem a řádným starobním důchodem

Z výše uvedeného vyplývá, že odchod do předčasného starobního důchodu je nutné důkladně zvážit. „Přestože je předčasný starobní důchod pravidelně valorizován, zůstává stále nižší než řádný starobní důchod a pomyslné ‚nůžky‘ se mezi těmito důchody v čase stále rozevírají. A to tím více, čím vyšší bude inflace. V uvedeném příkladu rozdíl měsíčních příjmů plynoucích z obou důchodů ke dni dosažení důchodového věku činí 9 957 korun a každoročně roste až na rozdíl 24 267 korun v posledním roce života,“ upozorňuje Jiřina Holubová.

Uvedená čísla samozřejmě platí pro zvolený příklad. Rozdíl obou důchodů se bude snižovat u nižších příjmů (a tedy i důchodů) a při kratší době „předčasnosti“ nebo dožití. Přesto v předčasném starobním důchodu vždy dojde ke znatelnému poklesu životní úrovně. Například stejný muž by při odchodu do předčasného starobního důchodu jen o dva roky dříve (k 1. 1. 2025) ztratil na výplatě důchodu za stejnou dobu v penzi kolem 1,1 milionu Kč a pobíral by měsíčně o 4 200 Kč až 10 100 Kč méně. Na druhou stranu s rostoucími příjmy (a tedy i důchodů) se rozdíl ve prospěch řádného starobního důchodu zvyšuje.

Celý svůj aktivní život odvádíme důchodové pojištění a měli bychom se snažit za ně získat co nejvyšší možný důchod, na jaký máme nárok. Pokud to tedy není nezbytné a lze realizovat jiné možnosti, je lepší jich využít a odchod do předčasného starobního důchodu co nejvíce oddálit, nebo dokonce eliminovat úplně.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Valorizace zvyšuje rozdíly mezi důchody

V roce 2022 se státní důchody zvýšily od ledna, od června, a ještě se zvýší od září. Při valorizaci se nezvyšují všechny důchody v korunovém vyjádření stejně. Podívejte se v praktických příkladech, kdo si nejvíce finančně polepšil.

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

20. 06. 2022

Vedení ECB dnes narychlo mimořádně zasedá. Ve hře je budoucnost předlužené Itálie, a tedy i eura

Vedení Evropské centrální banky na dnešek narychlo svolává své mimořádné zasedání. Téma se zdá být zřejmé: Itálie. Úrok na dluhu této předlužené ekonomiky se začíná nebezpečně zvyšovat. Rozevírají se totiž nůžky mezi úrokem na dluhu právě Itálie a na dluhu Německa, jenž je obecně považován za bezproblémový. […]

Text: Redakce

15. 06. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.