Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

Výsledky Erste Group za 1. čtvrtletí roku 2018: Čistý zisk ve výši 333 milionů eur je známkou solidního zahájení roku

Banky 04.05.2018 | 07:51 0 Komentářů

„Čistý zisk ve výši téměř 333 milionů eur (meziročně +26,8 %) za první čtvrtletí představuje solidní zahájení roku. Za tento výsledek vděčíme dobré kvalitě aktiv, silnému přílivu klientských vkladů (meziroční zvýšení o 7,4 %, na 155,3 mld. EUR) a pokračujícímu růstu úvěrů (meziroční nárůst o 7,3 % na 140,5 mld. EUR). Zvýšil se rovněž čistý úrokový výnos a lepší byl i výnos z provizí, jejichž tempo růstu dosáhlo 3,0 %, resp. 4,4 %. Tento dobrý základ podpořilo prostředí s nízkým rizikem, což vedlo k dalšímu poklesu poměru rizikových úvěrů, ze 4,0 % na 3,7 %.

Zvýšení naší nákladové základny v prvním čtvrtletí roku je výsledkem silného přílivu vkladů, které vedly k podstatně vyšším příspěvkům na pojištění vkladů a vyšším nákladům na zaměstnance vzhledem k růstu mezd vyvolanému silným hospodářským vývojem v regionu, zejména v České republice a na Slovensku.

Naše kapitálová pozice je nadále velmi silná a činí 14,4 mld. EUR. Drobný pokles o 30 bazických bodů a jeho vliv na náš kapitálový poměr při plném zohlednění pravidel Basel 3, který nyní činí 12,5 %, je odrazem skutečnosti, že nerozdělený zisk je tradičně v prvním čtvrtletí nerozlišený, a účinků zavádění standardu IFRS 9.

Zvýšení našeho ratingu společností Moody’s, k němuž došlo tento týden, i pozitivní výhled, chápeme jako potvrzení ze strany trhu, že náš obchodní model banky orientované na služby privátním a korporátním klientům ve střední a východní Evropě je správný. Toto zvýšení se v budoucnu kladně odrazí v našem refinancování,“ uvedl Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG.

První čtvrtletí roku 2018 se neslo rovněž ve znamení George, naší digitální platformy, která překročila hranici dvou milionů uživatelů na třech trzích, na kterých byla dosud představena. Pro korporátní klienty jsme úspěšně zpracovali první transakce v oblasti obchodního financování s použitím blockchainové technologie,“ pokračoval Treichl.

HLAVNÍ ÚDAJE

Z&Z: Údaje za leden – březen 2018 jsou srovnávány s obdobím leden – březen 2017 a rozvahové údaje k 31. březnu 2017 jsou srovnávány s údaji ke 31. prosinci 2017.

Čistý úrokový výnos vzrostl –  zejména v České republice a v Rakousku – na 1 082,6 milionu EUR (+3,0 %; 1 051,3 milionu EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 478,6 milionu EUR (+4,6 %; 457,7 milionu EUR). Silný růst jsme zaznamenali v příjmech ze správy aktiv a z úvěrů. Zatímco čistý zisk z obchodních operací podstatně poklesl, na 11,3 milionu EUR (48,6 milionu EUR), čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty se zlepšil.  Provozní výnosy vzrostly na 1 651,6 milionu EUR (+2,1 %; 1 617,5 milionu EUR). Zvýšení všeobecných administrativních nákladů na 1 065,0 milionu EUR (+4,6 %; 1 018,3 milionu EUR) lze připsat zvýšení ostatních správních nákladů a odpisů majetku (+3,6 %, respektive +1,5 %) a vyšším nákladům na zaměstnance, které dosáhly 604,5 milionu EUR (+5,7 %; 571,7 milionu EUR). Ostatní správní náklady zahrnují téměř všechny platby do systému pojištění vkladů, které se očekávají v roce 2018 a které dosahují 74,2 milionu EUR (64,7 milionu EUR). V důsledku toho poklesly provozní výnosy na 586,7 milionu EUR (-2,1 %; 599,2 milionu EUR). Poměr nákladů k výnosům vzrostl na 64,5 % (63,0 %).

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů dosáhla 54,4 milionu EUR neboli -22 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá alokace 65,8 milionu EUR neboli 19 bazických bodů) vzhledem k čistému uvolňování v důsledku vyšší kvality aktiv. K tomu došlo díky podstatnému poklesu ve stavu alokace a uvolňování rezerv na úvěrové obchody, zejména v Rakousku a v České republice. Podíl rizikových úvěrů se dále zlepšoval na 3,7 % (4,0 %). Podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 72,5 % (68,8 %).

Ostatní provozní výsledek činil -128,0 milionu EUR (-127,1 milionu EUR). Tento výsledek zahrnuje náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů ve výši 68,2 milionu EUR (77,5 milionu EUR). Bankovní daně a daně z finančních transakcí mírně stouply, na 38,6 milionu EUR (35,8 milionu EUR), včetně 13,7 milionu EUR na bankovních daních v Maďarsku, které byly zaúčtovány předem na celý finanční rok 2018. Ostatní daně stouply na 9,5 milionu EUR (5,6 milionu EUR).

Platby minoritním akcionářům poklesly na 70,1 milionu EUR (-8,8 %; 76,8 milionu EUR) vzhledem k nižší ziskovosti spořitelen. Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti vzrostl na 332,6 milionu EUR (+26,8 %; 262,2 milionu EUR).

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, poklesl na 17,0 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Přechod na nový standard finančního výkaznictví IFRS 9 k 1. lednu 2018 vedl ke snížení vlastního kapitálu celkem o 0,6 mld. EUR. Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) 14,4 mld. EUR (14,7 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (Basel 3 s postupným zaváděním) činily 20,1 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Zisk za první čtvrtletí není do těchto údajů zahrnut. Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a operačních rizik, Basel 3 s postupným zaváděním) vzrostla na 114,0 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1, Basel 3 s postupným zaváděním) činil 12,6 % (13,4 %) a poměr celkového kapitálu (Basel 3 s postupným zaváděním) 17,7 % (18,5 %).

Aktiva celkem stoupla na 230,0 mld. EUR (+4,2 %; 220,7 mld. EUR). Na straně aktiv vzrostla pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 25,2 mld. EUR (21,8 mld. EUR), úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 11,9 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty vzrostly na 142,1 mld. EUR (+1,8 %; 139,5 mld. EUR). Na pasivní straně vzrostly vklady bank, a to na 21,0 mld. EUR (16,3 mld. EUR) a v růstu pokračovaly i vklady klientů – zejména v České republice a v Rakousku – na 155,3 mld. EUR (+2,9 %; 151,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 91,5 % (92,4 %).

výhled

Očekává se, že operační prostředí bude svědčit růstu úvěrů. Na klíčových trzích Erste Group ve střední a východní Evropě, včetně Rakouska, se v roce 2018 očekává růst reálného HDP mezi 3 % a 5 %. K růstu reálného HDP by měla přispívat zejména solidní domácí poptávka vzhledem k tomu, jak růst reálných mezd a snižující se nezaměstnanost podpoří hospodářskou činnost v zemích střední a východní Evropy. Očekává se, že v celém regionu střední a východní Evropy bude dodržována fiskální disciplína.

Obchodní výhled. Cílem Erste Group je dosáhnout v roce 2018 návratnosti vlastního hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 % (na základě průměrného hmotného kapitálu v roce 2018). Podkladovými předpoklady jsou mírně rostoucí příjmy (předpokládá se 5% + čistý nárůst úvěrů a další zvyšování úrokových sazeb v České republice a v Rumunsku), mírný pokles výdajů vzhledem k nižším projektovým nákladům a zvýšení nákladů na rizika, ačkoli budou stále na historicky nejnižší úrovni.

Rizika posouzení. Vliv neočekávaného vývoje úrokových sazeb; politická či regulatorní opatření směřující proti bankám a geopolitická a globální hospodářská rizika.

hlavní finanční údaje

Income statement            
in EUR million Q1 17 Q4 17 Q1 18   1-3 17 1-3 18
Net interest income 1,051.3 1,123.9 1,082.6   1,051.3 1,082.6
Net fee and commission income 457.7 489.7 478.6   457.7 478.6
Net trading result 48.6 83.5 11.3   48.6 11.3
Operating income 1,617.5 1,732.1 1,651.6   1,617.5 1,651.6
Operating expenses -1,018.3 -1,144.7 -1,065.0   -1,018.3 -1,065.0
Operating result 599.2 587.5 586.6   599.2 586.6
Impairment result from financial instruments -65.8 -60.5 54.4   -65.8 54.4
Post-provision operating result 533.4 526.9 641.0   533.4 641.0
Net result attributable to owners of the parent 262.2 328.6 332.6   262.2 332.6
             
Net interest margin (on average interest-bearing assets) 2.33% 2.41% 2.27%   2.33% 2.27%
Cost/income ratio 63.0% 66.1% 64.5%   63.0% 64.5%
Provisioning ratio (on average gross customer loans) 0.19% 0.17% -0.22%   0.19% -0.22%
Tax rate 22.0% 9.8% 22.2%   22.0% 22.2%
Return on equity 8.7% 9.1% 10.4%   8.7% 10.4%
             
Balance sheet            
in EUR million Mar 17 Dec 17 Mar 18   Dec 17 Mar 18
Cash and cash balances 24,731 21,796 25,246   21,796 25,246
Trading, financial assets 46,145 42,752 43,607   42,752 43,607
Loans and receivables to credit institutions 10,448 9,126 11,944   9,126 11,944
Loans and receivables to customers 132,992 139,532 142,059   139,532 142,059
Intangible assets 1,378 1,524 1,511   1,524 1,511
Miscellaneous assets 7,105 5,929 5,651   5,929 5,651
Total assets 222,798 220,659 230,018   220,659 230,018
             
Financial liabilities held for trading 4,314 3,423 2,940   3,423 2,940
Deposits from banks 22,935 16,349 20,988   16,349 20,988
Deposits from customers 144,707 150,969 155,306   150,969 155,306
Debt securities issued 27,127 25,095 26,423   25,095 26,423
Miscellaneous liabilities 6,822 6,535 6,366   6,535 6,366
Total equity 16,894 18,288 17,996   18,288 17,996
Total liabilities and equity 222,798 220,659 230,018   220,659 230,018
             
Loan/deposit ratio 91.9% 92.4% 91.5%   92.4% 91.5%
NPL ratio 4.9% 4.0% 3.7%   4.0% 3.7%
NPL coverage (exc collateral) 67.6% 68.8% 72.5%   68.8% 72.5%
Texas ratio 34.3% 29.2% 28.1%   29.2% 28.1%
CET 1 ratio (phased-in) 13.0% 13.4% 12.6%   13.4% 12.6%

Tisková zpráva: Erste Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.