Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Výsledek za první pololetí 2016: Vienna Insurance Group plně v kurzu Opětovné potvrzení ratingu „A+“ se stabilním výhledem

Pojištění 24.08.2016 | 13:12 0 Komentářů

Pojistné vzrostlo na 4,9 mld. EUR

  • Zisk (pře zdaněním) dosáhl 201,3 mil. EUR
  • Combined ratio ve výši 97,9 procenta jasně pod hranicí 100 procent

Výsledek Vienna Insurance Group za první pololetí 2016 plně odpovídá plánu. Koncernovým pojistným ve výši 4,9 mld. EUR dosáhla VIG mírného nárůstu o 0,4 procenta oproti předchozímu roku. Na mnoha trzích je celkový objem pojistného nadále ovlivněn restriktivní politikou v oblasti jednorázově placeného životního pojištění. Po očištění o tuto oblast představuje růst pojistného za prvních šest měsíců aktuálního roku dokonce 4,5 procenta.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 201,3 mil. EUR. „Za cíl jsme si stanovili zdvojnásobení loňského zisku na 400 mil. EUR, což znamená, že našim pololetním výsledkem jsme úspěšně v kurzu. A to i navzdory skutečnosti, že stále přetrvává fáze nízkého úročení, což nadále negativně ovlivňuje náš finanční výsledek“, zdůrazňuje Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group. Finanční výsledek představuje 449,5 mil. EUR (-13,2 procenta).

Ukazatel combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z umisťování) se ve sledovaném období pohyboval na úrovni 97,9 procenta, tedy nadále jasně pod hranicí 100 procent.

Kapitálové investice koncernu (včetně likvidních prostředků) k 1. pololetí 2016 dosáhly 32,3 mld. EUR (+3,2 procenta). Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s v červnu 2016 koncernu Vienna Insurance Group znovu potvrdila rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG tak zůstává podnikem s nejvyšším ratingem v rámci rakouského burzovního indexu ATX. „Standard & Poor’s zdůvodnil hodnocení „A+“ zejména naším čelným postavením na trhu a vysokou finanční flexibilitou. To nám dává jistotu i v případě neočekávaných turbulencí na trhu. Standard & Poor’s vychází z toho, že si dokážeme udržet naše prvenství v Rakousku i ve střední a východní Evropě. Těší nás, že byl potvrzen i stabilní výhled“, pozitivně bilancuje Prof. Elisabeth Stadler. 2

Novinky z trhů VIG

Dle plánu probíhá i zaměření na čtyři konkrétní trhy, na kterých chce VIG ve střednědobém horizontu dosáhnout podílu nejméně 10 procent. S výjimkou Polska, kde pokračující redukce v oblasti jednorázově placeného životního pojištění vedla spolu s dalšími vlivy ke snížení objemu pojistného, zaznamenaly Maďarsko (růst pojistného o 15,4 procenta), Chorvatsko (+ 6,2 procenta) a Srbsko (+12,1 procenta) jasný nárůst. „V Chorvatsku jsme především díky pozitivnímu vývoji životního pojištění dosáhli výrazných přírůstků a blížíme se k našemu cíli získat minimálně desetiprocentní podíl na trhu. V Srbsku tento cíl po úředním schválení koupě společností AXA již brzy překročíme a budeme se pohybovat kolem 12 procent“, vidí v tom Prof. Elisabeth Stadler potvrzení strategie pro tyto trhy.

Vienna Insurance Group se potěšitelně vyvíjí i na rumunském pojistném trhu, který má za sebou několik složitých let. Koncernové společnosti v Rumunsku dosáhly v prvním pololetí 2016 značného vzestupu pojistného ve výši 37,3 procenta. Je to zejména dáno pojištěním motorových vozidel, které se v současnosti vyvíjí pozitivním směrem. V životním pojištění představuje podepsání smlouvy o získání rumunské pojišťovny AXA Life ze začátku srpna (za předpokladu schválení transakce příslušnými úřady) pro VIG další krok k upevnění prvenství na tomto trhu.

Změny v oceňování veřejně prospěšných společností bytové výstavby

V pololetním výsledku 2016 jsou už zohledněny úpravy a porovnávací hodnoty vůči roku 2015 na základě nedávno doručeného usnesení rakouského Úřadu pro dohled nad finančním trhem (FMA). Mezičasem VIG svůj rozhodující vliv na veřejně prospěšné společnosti bytové výstavby opět obnovila. Budoucí plná konsolidace podílu celkově devíti společností se poprvé projeví v závěrce za třetí čtvrtletí 2016.

Míra Solvency II ve výši 196 procent

Při výpočtu míry Solvency II nehraje zmíněné oceňování veřejně prospěšných společností bytové výstavby žádnou roli. Výpočet vychází z parciálního interního modelu schváleného FMA, ve kterém se veřejně prospěšné společnosti v hodnocení zohledňují pouze z pohledu budoucích dividend. Míra Solvency II, určená ke konci roku 2015 na sumární úrovni na burze kótovaného koncernu VIG, představuje 196 procent. VIG tedy na základě své solventnosti nadále patří do přední skupiny mezinárodně aktivních pojišťovacích koncernů.

Tisková zpráva: Vienna Insurance Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.