Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

VYLEPŠENÉ POJIŠTĚNÍ KONÍ PŘINÁŠÍ PÉČI VETERINÁŘE DO STÁJE

Interval zdravotní prohlídky zvířete při prodloužení pojištění je nově nastaven na 2 roky

S pojištěním koní má Česká pojišťovna téměř devadesátileté zkušenosti. Jeho aktuální podoba nejvíce připomíná životní pojištění, díky němuž lze ošetřit téměř všechny momenty v chovu koně. Majitelé koní mají nyní k dispozici inovace, které vycházejí vstříc úspoře jejich času, jsou ohleduplnější ke zvířatům a nezanedbatelnou měrou přispívají k šetření ve výdajích.

Česká pojišťovna při inovaci pojištění koní vycházela ze svých dlouholetých zkušeností a také z požadavků klientů. Výsledkem jsou dvě novinky, které přinášejí užitečné momenty pro chovatele a majitele těchto ušlechtilých zvířat.

Přívětivější lhůta

Při každém prodloužení pojištění – každých 12 měsíců – musel chovatel absolvovat se svým koněm veterinární prohlídku, na níž se posuzoval aktuální zdravotní stav zvířete. Nově je tento interval možné prodloužit na dva roky. „Věřím, že toto opatření přispěje k úspoře času chovatelů koní a také sníží jejich výdaje na tento veterinární úkon,“ vysvětluje Alena Stiborová, ředitelka zemědělského pojištění České pojišťovny. Prodloužená lhůta znamená úsporu v nákladech, které se váží na veterinární prohlídku a cestovné veterináře.

Komfort při ošetření

Další významnou součástí nabídky produktů České pojišťovny je pojištění veterinárních výloh. Hojně využívané pojištění s úhradou nákladů léčení koně na veterinárních klinikách (až do výše 50 000 Kč) je s oblibou rozšiřováno o nové pojištění nákladů spojených s péčí veterináře na stáji. 

Veterinář v případě akutního ohrožení života zvířete přijede přímo na místo jeho ustájení. Pro koně tím odpadá mnohdy náročná a stresující cesta na veterinární kliniku, která navíc není ani v některých případech možná. Tuto službu lze přitom využít ročně až do výše 10 000 Kč uhrazených nákladů. Při pojištění dvou a více koní poskytuje ČP zvýhodněné roční pojistné.

Komplexní nabídka

Česká pojišťovna poskytuje chovatelům koní komplexní nabídku. Pojistit si mohou nejen koně, ale také odpovědnost za škodu způsobenou jimi samotnými či zvířetem. Pojištění majetku ošetřuje případy škod na budovách, zemědělských strojích či na jezdeckém vybavení a zásobách. Samozřejmostí je pojištění dopravních prostředků na přepravu koní. Jezdcům je pak k dispozici úrazové pojištění.

Příklad pojištění koně pro hobby účely

Pojistná částka: 50 000 Kč

Roční pojištění pro případ nákazy, živlu, úrazu, operace, porodu, nemoci a otravy: 3 500 Kč

Pojištění léčebných výloh vč. veterinárního zásahu ve stáji: 1 500 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.