Úterý 27. července. Svátek má Věroslav.

Vyjádření Národní rozpočtové rady k aktuální situaci v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru

Národní rozpočtová rada sleduje neustále se měnící situaci způsobenou pandemií COVID-19 a opatření, jež jsou v souvislosti s ní přijímána nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Informace následně vyhodnocuje především s ohledem na možné dopady těchto opatření na českou ekonomiku a na celé veřejné finance.

V současné době sice ještě není možné s dostatečnou přesností tyto dopady vyčíslit, už nyní je ale zřejmé, že k překonání výjimečné zdravotní a ekonomické situace budou nutná mimořádná fiskální opatření, jež si vyžádají změnu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Rada se domnívá, že reakce fiskální politiky musí být rychlá a dostatečně masivní. Výhodou České republiky v tomto případě je, že oproti řadě jiných zemí EU vstupuje do nastupující ekonomické krize s relativně nízkou úrovní veřejného dluhu, a tak má poměrně velký prostor pro fiskální stimul. Také institucionální nastavení fiskální politiky specifikované v zákoně č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, umožňuje v těchto specifických situacích překročení hraničních hodnot deficitu veřejných rozpočtů.

NRR v této souvislosti vítá, že vláda České republiky již oznámila obecný rámec přímé a nepřímé podpory podnikatelů, firem i občanů. Vzhledem k tomu, že ani při předpokládaném výrazném zvýšení deficitu veřejných rozpočtů nebude mít vláda k dispozici neomezené prostředky, je však nutné jednotlivá opatření zaměřovat tam, kde buď zabrání významným sociálním problémům spojeným například s krachy podniků, živnostníků či propouštěním, nebo přinesou značný pozitivní stimul tuzemské ekonomice s vysokým multiplikačním efektem.

Za dílčí dobrou zprávu pro českou ekonomiku lze označit také rozsah opatření, která na podporu svého hospodářství vyhlásilo Německo. Největší obchodní partner České republiky hodlá firmám prostřednictvím státní rozvojové banky poskytnout podpůrné úvěry ve výši až 550 miliard eur. Takový krok zprostředkovaně pomůže také mnohým českým firmám, pro něž je Německo klíčovým vývozním trhem. Německá vláda může ekonomiku v tomto rozsahu podpořit bez větších problémů mimo jiné díky tomu, že v posledních letech většinou uplatňovala proticyklickou fiskální politiku a vytvářela rozpočtové přebytky.

Národní rozpočtová rada bude nadále pokračovat ve vyhodnocování situace a dopadů opatření přijímaných v souvislosti s pandemií na oblast veřejných financí i na ekonomiku jako celek a bude o svých zjištěních informovat odbornou i laickou veřejnost. Přitom bude samozřejmě přihlížet k mimořádnosti situace a výjimečnému charakteru výdajů, které musí občanům České republiky pomoci vypořádat se nejen s vážnými zdravotními riziky, ale v neposlední řadě také s nepříznivými ekonomickými dopady pandemie na jejich životy. Úřad Národní rozpočtové rady je zároveň v případě potřeby připraven nabídnout svoje odborné a analytické kapacity pro hledání a posuzování dalších možností, jak českou ekonomiku podpořit a pomoci jí tak stávající obtížnou situaci překonat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.