Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Více skepse na straně českých importérů a exportérů než v zahraničí

Banky HSBC Bank plc. 27.06.2018 | 19:38 0 Komentářů

Téměř dvě třetiny českých exportérů a importérů očekávají, že objem obchodu v roce 2018 vzroste… ale optimismus českých firem je nejmenší v porovnání s dalšími 25 zeměmi z průzkumu HSBC Navigator. Navíc 62 % českých podniků ze sektoru služeb předpokládá, že se objem jejich obchodu nezmění, a to navzdory globálnímu optimismu. 

Téměř dvě třetiny českých exportérů a importérů očekávají, že objem obchodu v roce 2018 vzroste. Ukazuje to průzkum agentury Kantar pro HSBC, kterého se zúčastnilo více než 6 000 společností zabývajících se mezinárodním obchodem z 26 zemí světa. To však řadí Českou republiku v otázce obchodního optimismu na poslední místo společně s Francií a Jižní Koreou.

Navíc 62 % českých firem v sektoru služeb předpokládá, že se objem jejich obchodu navzdory hospodářskému růstu nezmění. Skepse českých firem kontrastuje s celosvětovým i evropským průměrem, kde 61 %, respektive 51 % firem nabízejících služby naopak očekává, že objem obchodu poroste.

České firmy do velké míry spoléhají na své evropské partnery, jejichž ekonomická situace se za poslední 2–3 roky zlepšila, nicméně růst HDP v Evropě není tak dynamický, jako je tomu například v Asii. Zatímco ekonomika v západní Evropě roste okolo 2 % ročně, v Asii a Tichomoří bylo tempo růstu dvojnásobné. Další zhoršení nálady mezi firmami má pak na svědomí Brexit,“ říká Richard Haslam, ředitel globálního obchodu a pohledávek HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že se 31 % českých exportérů a importérů domnívá, že odchod Británie z Evropské unie bude mít negativní dopad na jejich podnikání. 69 % pak říká, že tento krok žádný dopad mít nebude, a nikdo z dotazovaných z České republiky neočekává, že by Brexit mohl mít pozitivní dopad. V Evropě pak 38 % respondentů uvedlo, že Brexit bude mít negativní dopad na jejich podnikání, 41 % věří, že to jejich podnikání nijak neovlivní, a 22 % si myslí, že by jejich firma z Brexitu mohla mít prospěch.

V nejbližší době zůstanou evropské trhy klíčovými obchodními partnery České republiky. České podniky nejčastěji zmiňovaly Německo, Rakousko a Slovensko (29 %, 20 % a 18 %) jako trhy, na kterých předpokládají největší růst v následujících dvou letech.

Příležitost pro české firmy

Podle agentury Oxford Economics lze v roce 2018 očekávat, že hodnota světového obchodu se zbožím a službami vzroste o solidních 7 %.

Tento optimismus vychází primárně z předpokládaného růstu obchodu se stroji a dopravními zařízeními. Ten je tažen přeshraničními dodavatelskými řetězci a silnou poptávkou po spotřebním a investičním zboží na rozvíjejících se trzích. V dekádě do roku 2030 se předpokládá, že toto odvětví bude nejvíce přispívat k růstu obchodu se zbožím, což nahrává zejména zpracovatelským zemím, jako je Česká republika.

Pro české firmy to znamená další globální příležitosti, při kterých budou moci plně využít své dlouholeté strojírenské know-how. Očekává se například, že obchod mezi rozvíjejícími se trhy – tzv. „south-south trade“ – zažije rychlý růst, zejména pokud budou i nadále rozvíjeny regionální obchodní dohody a iniciativy, jako je např. čínská iniciativa Pásu a cesty.

Čeští výrobci by měli využít příležitosti a spojit prodej dražšího zboží a příslušenství se službami, jako je údržba, poradenství a financování, které mohou významně zvýšit jejich zisk. Díky iniciativám Průmyslu 4.0 může mnoho českých firem těžit z prodeje svých technologických znalostí ‚chytrým‘ továrnám v zahraničí,“ dodává Richard Keery, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Počítačová bezpečnost je stále větší obavou

Firmy vnímají volatilitu směnných kurzů, politické prostředí a regulatorní bariéry jako hlavní překážky při financování obchodu. Více než tři čtvrtiny podniků (77 %) se domnívají, že snadnější přístup k datům vytváří v mezinárodním obchodě rovnější podmínky. Přesto téměř dvě třetiny souhlasí s tím, že pro ně počítačová bezpečnost představuje stále větší obavu (65 %).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.