Čtvrtek 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Víc než na smrt je třeba myslet na úrazy, radí odborníci. Rizika připomněl i Světový den úrazů

Pojištění 18.10.2018 | 09:55 0 Komentářů

Mnohdy stačí jedna vteřina a neštěstí nás na dlouho, ne-li navždy vyřadí z aktivního života. Úrazy s sebou kromě zdravotních komplikací přinášejí také velké finanční problémy. Po nepříjemné události je totiž člověk nucen se vyrovnávat s dočasným nebo i trvalým výpadkem příjmu. V takovém případě je velmi dobrým pomocníkem správně nastavené životní pojištění, které však řada Čechů stále podceňuje.

Na 17. říjen každoročně připadá Světový den úrazů. Ten v roce 1992 vyhlásila OSN jako upozornění na úrazy a jejich prevenci. Dodržování bezpečnostních pravidel v práci, opatrnost při sportu i řízení však často nestačí k tomu, aby se neštěstí zabránilo. Vedle prevence je proto záhodno myslet i na to, jak se s případným neštěstím vypořádat. Jako vhodný nástroj finanční specialisté často jmenují právě životní pojištění.

Ze statistik je ovšem vidět, že v otázce pojištění myslí Češi velmi často v prvé řadě na svůj majetek. A pojištění rizik, která souvisejí s jejich zdravím, nezřídka podceňují. Podle statistik České asociace pojišťoven bylo v prvním pololetí letošního roku v České republice platných 5 308 314 smluv na životní pojištění, ve stejném období roku 2017 jich pojišťovny evidovaly 5 411 230. V meziročním srovnání se tedy jedná o úbytek o více než 100 tisíc smluv.

„Jak je z dostupných statistik vidět, lidé si často chrání více majetek než vlastní zdraví, které je ale přitom zdrojem veškerých jejich příjmů. Zvlášť u těch osob, jež jsou živiteli rodin nebo mají závazky ve formě hypotéky a úvěrů, by mělo být životní pojištění na prvním místě,“ říká Zbyněk Kočiš, finanční specialista společnosti Poutko.

Investiční versus rizikové životní pojištění

První otázkou, kterou zájemci o životní pojištění řeší, je, jaký typ pojištění si vybrat. Na výběr přitom mají ze dvou základních variant – rizikového a investičního životního pojištění. V prvním případě se jedná o produkt, jenž je určen jen a pouze ke krytí vybraných rizik. U druhé varianty se pravidelná platba dá zjednodušeně rozdělit na dvě složky: na část, jež slouží k pokrytí pojistky, a pak na část k naplnění investiční strategie.

Obě varianty mají svá pro a proti. Zatímco u rizikového životního pojištění klient sice nespoří, ale na druhou stranu má při případné změně pojistky větší flexibilitu, než by měl u investiční varianty. Investiční životní pojištění pak zase může být lákavou volbou pro ty, kteří se chtějí pojistit a zároveň i něco uspořit, ale nechce se jim hledat investiční příležitost samostatně.

Nejvážnější rizika – smrt, úraz, invalidita

Další rozhodnutí se pak týká toho, jaká rizika by mělo pojištění krýt. „V prvé řadě by se mělo pamatovat na klíčová rizika, jako je smrt, vážná nemoc, úraz a jejich trvalé následky. To jsou – na rozdíl od menších úrazů jako podvrtnutý kotník či zlomená noha – ty největší hrozby pro rodinné finance a dlouhodobě je nelze pokrýt z finančních rezerv,“ podotýká finanční specialista z Poutka Michal Diviš.

Vedle smrti, úrazu a nemoci se vyplatí myslet též na riziko invalidity. A to nejen té způsobené úrazem, ale například i vážnou nemocí, jako je rakovina. Takové připojištění v případě, že se klient stane invalidním, zajistí, že je mu vyplacena sjednaná pojistná částka, případně je mu po dobu trvání invalidity vyplácen i důchod.

Progresivní versus lineární plnění

S čím se mohou zájemci o životní pojištění setkat, jsou různé varianty plnění u připojištění trvalých následků úrazu. To může být podle typu pojistky vypočteno dvěma způsoby – lineárně, nebo progresivně. První termín definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození krát sjednaná pojistná částka, a nejvyšší možné plnění je přitom rovno právě jí.

„Plnění progresivní pak znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění potom může dosáhnout několika násobků původně sjednané pojistné částky,“ vysvětluje hlavní rozdíl Zbyněk Kočiš s tím, že s vyšším plněním u progresivního plnění je spojeno i vyšší pojistné.

Soupis tělesných poškození s jejich procentním ohodnocením zveřejňují pojišťovny v takzvaných oceňovacích tabulkách. Jednotlivé hodnoty pro konkrétní typ trvalých následků se mohou pojišťovnu od pojišťovny lišit. Stejně tak nejsou všude stejné maximální násobky plnění u progresivní varianty poškození ani jejich odstupňování podle rozsahu tělesného poškození.

Tisková zpráva společnosti Poutko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.