Neděle 31. května. Svátek má Kamila.

Víc jak polovina českých firem neodvádí daň z příjmu

Od roku 2012 klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, nicméně v celkovém součtu tato skupina stále tvoří nadpoloviční většinu. Naopak roste podíl firem, které na dani z příjmů ročně státu odvedou víc než milion korun. Ukázala to nejnovější analýza poradenské společnosti Bisnode, která v ČR disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů.

Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2017 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek 170 000 subjektů, za rok 2016 o necelých 130 000 a v roce 2017 téměř o 71 000 firem.

„V České republice od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních šest let jejich podíl klesl o 9,3procentních bodů na 50,2 procent. Nicméně firmy, které neodvádějí do státní kasy žádnou daň z příjmu, stále tvoří nadpoloviční většinu z analyzovaného vzorku subjektů, přičemž v roce 2012 jich bylo dokonce 60 procent,“ zhodnotila průzkum analytička Bisnode Petra Štěpánová.

„Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem a v roce 2017 již 49,8 %. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí téměř 15 procent společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 procent společností,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s rostoucí ekonomikou, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami jako je například zavedení EET nebo kontrolního hlášení DPH.

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností

Daň z běžné činnosti v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 <= 0 101 378 103 997 97 865 88 386 66 681 35 446
 0 – 100 000 39 429 41 934 43 941 43 542 33 736 18 910
 100 000 – 1 000 000 21 252 21 775 23 839 24 799 19 570 10 578
 1 000 000 – 10 000 000 7 219 7 597 8 692 9 383 8 187 4 605
10 000 000 – 100 000 000 951 1 076 1 243 1 363 1 396 982
 > 100 000 000 96 92 103 112 131 108
Celkem 170 325 176 471 175 683 167 585 129 701 70 629

 

Daň z běžné činnosti v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 <= 0 59,52 % 58,93 % 55,71 % 52,74 % 51,41 % 50,19 %
 0 – 100 000 23,15 % 23,76 % 25,01 % 25,98 % 26,01 % 26,77 %
 100 000 – 1 000 000 12,48 % 12,34 % 13,57 % 14,80 % 15,09 % 14,98 %
 1 000 000 – 10 000 000 4,24 % 4,30 % 4,95 % 5,60 % 6,31 % 6,52 %
10 000 000 – 100 000 000 0,56 % 0,61 % 0,71 % 0,81 % 1,08 % 1,39 %
 > 100 000 000 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 % 0,10 % 0,15 %

Data k 12. 10. 2018, *malý objem dat za rok 2017 souvisí s neplněním informační povinnosti ze strany firem

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.