Úterý 26. října. Svátek má Erik.

Většina zaměstnanců se zajímá o sociální odpovědnost svého zaměstnavatele

Investice 05.11.2018 | 12:45 0 Komentářů

Sociální odpovědnost a udržitelnost se stávají jedním z trendů a nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost jednotlivých podniků. Firmy svými programy společenské udržitelnosti a odpovědnosti reagují na měnící se chování zákazníků, demografické změny a celkovou situace na trhu práce. Průzkum agentury Ipsos ukázal, že je pro více než tři čtvrtiny dotázaných důležité, zda a jak je jejich zaměstnavatel odpovědný. Podle nich by velké firmy měli nejvíce podporovat férové chování k zaměstnancům (47 %), ochranu životního prostředí (46 %) a vzdělávání (30 %)1.

Zákazníky lákají ekonomicky šetrné produkty

Zásady každé společensky odpovědné firmy se dělí na 3 základní oblastí – ekonomickou, sociální a environmentální. Ekonomická oblast se zabývá zejména odmítáním korupce, ochranou duševního vlastnictví a transparentností finančních transakcí, ze sociální části je důležité především dodržování lidských práv a pracovních postupů a environmentální odpovědnost se zaměřuje na politiku ekologie, ochranu využívaných přírodních zdrojů a šetrnou produkci. To potvrzují i data z průzkumu společnosti Ipsos – téměř 60 % dotázaných uvedlo, že si za produkt šetrný k životnímu prostředí klidně připlatí.

S mírou sociální odpovědnosti roste úspěšnost podniku

Sociální odpovědnost a udržitelnost se stávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost jednotlivých podniků. Firmy svými programy reagují na situaci na trhu práce, demografické změny nebo měnící se očekávání zákazníků či veřejnosti. Sociální odpovědnost se stává často tématem, s nímž se setkávají žáci už na základní škole, což je také jedním z důvodů, proč má zejména mladší generace od zaměstnavatelů v této oblasti velká očekávání. „Společensky odpovědné chování podnikům přináší v dlouhodobém hledisku velké konkurenční výhody, jako je například zlepšení pozice na trhu či lepší image v očích zákazníků.  Na základní škole v Opavě jsme vedli žáky ke společenské odpovědnosti například v rámci projektu Šance pro každého žáka, jehož cílem je vytvoření kvalitních podmínek pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ říká Mgr. Ivana Chramostová, MBA, absolventka oboru Executive MBA na institutu CEMI a bývalá ředitelka ZŠ v Opavě.

Právě na institutu CEMI se mají možnost v této oblasti vzdělat i dospělí manažeři, kteří se s tímto tématem doposud příliš nesetkali. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nosných manažerských témat v posledních letech, učíme v rámci MBA studia manažery, jak k této problematice přistupovat, včetně praktické aplikace CSR ve své firmě,“ doplňuje Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

CSR není jen charita

Podle Ipsosu firmy dnes nevidí CSR (Corporate Social Responsibility) jen jako charitu, ale snaží se propojit společenskou odpovědnost co nejvíce se svým oborem. Že se firmy budou věnovat přednostně tomu, k čemu mají nejblíže, je všeobecné očekávání široké veřejnosti.

Tisková  zpráva CEMI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.