Sobota 19. června. Svátek má Leoš.

VĚTŠINA FIREM VNÍMÁ, ŽE SE SLOŽITOST FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU ZVYŠUJE

Banky Raiffeisenbank 25.08.2016 | 19:26 0 Komentářů

Pomoci jim mohou nové služby Raiffeisenbank Advisory

Raiffeisenbank vstupuje na trh bankovních služeb pro firemní klientelu se zcela novými poradenskými produkty. Reaguje tak na výsledky průzkumu mezi korporátními klienty bank. Nadpoloviční většina všech respondentů se shodla na tom, že finanční řízení firmy je čím dál složitější, a téměř čtvrtina označila špatné finanční řízení za příčinu krachu firem.

Podle výzkumu agentury GfK patří mezi hlavní příčiny krachu firem jejich špatné finanční řízení. O rostoucí složitosti finančního řízení podniku je přesvědčena polovina klientů ze segmentu malých firem a také téměř dvě třetiny klientů z větších společností. Jako příčiny krachu firmy respondenti nejčastěji uváděli špatnou strategii a neschopnost se přizpůsobit aktuální tržní situaci. Řešením, které firmám pomůže problémům předcházet je nové inovativní poradenství Raiffeisenbank Advisory.

„V podpoře především malých a středních podniků spatřujeme velký potenciál, proto jsme se již před časem rozhodli vystoupit z tradičního spektra bankovních produktů a nabídnout firemním klientům něco navíc,“ uvádí Viktória Kapušanská, ředitelka útvaru Corporate Development v Raiffeisenbank.

Vedle Srovnávací analýzy, která nabízí unikátní srovnání pohledem důležitých finančních ukazatelů s vybranou konkurencí, či trhem, nabízí Raiffeisenbank Advisory také Optimalizaci kapitálové struktury, díky které umí poskytnout hlubší analytický detail a identifikaci příležitostí a hrozeb. Součástí nabídky jsou i další analýzy, jako například analýza možných příležitostí na zahraničních trzích. „Ocenili jsme především srovnávací analýzu, která nám poskytla porovnání společností v našem oboru a nový pohled na konkurenci. Konkrétní témata doporučená naším bankéřem přesně vystihla naše potřeby, vzhledem k tomu, že se naše společnost neustále rozrůstá,“ vysvětluje Jitka Salačová, člen představenstva společnosti Kaziko.

Nedílnou součástí podpory firemních klientů jsou Raiffeisen Business Workshopy. Pracovní setkání se konají v malé skupině manažerů a vlastníků firem, za přítomnosti odborníka na dané téma a moderátora. Workshopy jsou zaměřeny na aktivní výměnu praktických zkušeností a znalostí. Workshopy nabízejí rovněž možnost mezioborové spolupráce a získávání nových kontaktů. „Advisory workshopy, kterých jsem se zúčastnila, konkrétně ´Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2016´ a ´Nákup a prodej společnosti´, byly výborně připravené a vedené. Obsah byl zajímavý a získala jsem řadu nových informací, které určitě využiji,“ doplňuje Jitka Salačová z Kazika.

Součástí nabídky Raiffeisenbank jsou i doplňkové služby určené přímo manažerům a vlastníkům společností v podobě poradenského konceptu i privátní formy péče o osobní finance Executive Banking a Aktuální přehled služeb, který novému finančnímu řediteli usnadňuje orientaci nejen o využívaných bankovních produktech a službách, ale celkově o finanční situaci společnosti.

Situaci ohledně finančního řízení v českých firmách reflektuje výzkum agentury GfK z července 2016. Testovaný vzorek tvořilo 500 společností ze segmentu malých a středních firem. Výzkum ukázal, že 9 z 10 testovaných subjektů dosáhlo za poslední účetní období kladného hospodářského výsledku. Samostatné finanční oddělení má 7 z 10 menších firem, přičemž u středních firem je to 9 subjektů z 10. Testovaný vzorek zahrnoval firemní klienty předních bank v České republice. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.