Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Věřitelé by se měli podílet na nákladech neúspěšných exekucí, svobodná volba exekutora ale musí být zachována

Banky 13.10.2015 | 18:37 0 Komentářů

V reakci na dnešní tiskovou zprávu České asociace věřitelů (ČAV) považuje názorová platforma Exekutoři proti teritorialitě, která sdružuje zhruba 20 procent soudních exekutorů odmítajících zavedení místní příslušnosti, nezbytné poskytnout médiím a veřejnosti také svůj pohled na věc. A zároveň vyjádřit plnou podporu stanovisku ČAV, že v případě, kdy by se věřitelé podíleli na hrazení nákladů exekučního řízení,musí být zachována svobodná volba exekutora, tedy nezavedena místní příslušnost soudních exekutorů. 

Diskuze o možných způsobech hrazení části nákladů za exekuční řízení stran věřitelů není zdaleka novinkou, v poslední době ale nabírá reálnějších a naléhavějších kontur. To je způsobeno stále více vyhrocenou situací v exekuční oblasti, kdy rapidně narůstá počet vícečetných exekucí a v přímé úměře k tomu klesá vymahatelnost. Jinak řečeno stoupá počet neúspěšných exekucí, které znamenají nulové vymožení pohledávky pro věřitele, ale také nulové příjmy pro exekutorský úřad, jehož zaměstnanci na případu ale pracovali, a tudíž mu vznikly náklady. Není tajemstvím, že pro některé úřady znamená tato praxe již dnes značné finanční potíže. Ty pak vedou ke snižování provozuschopnosti a efektivity exekutorského úřadu, což opět dopadá na věřitele.

„Současná situace je dlouhodobě neudržitelná, o čemž ostatně svědčí i dnešní tisková zpráva České asociace věřitelů. V tomto momentu si totiž i samotní věřitelé zjevně uvědomují, že je zapotřebí systém exekučních řízení nějakým způsobem financovat. Za sebe musím říct, že bez takového financování tento systém dlouho fungovat už nemůže. Cením si proto postoje věřitelů, a pro mě coby soudního exekutora je v tuto chvíli nejvhodnějším řešením zavedenípoplatku za exekuční řízení, který by hradili právě věřitelé. Jednalo by se o obdobu soudního poplatku a o jeho výši musí proběhnout řádná debata mimo jiné právě s věřiteli,“ říká
JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor a jeden z mluvčích názorové skupiny Exekutoři proti teritorialitě.

Jeho slova podporuje také další představitelka této platformy, soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková: „Zavedení poplatku za exekuci je něco, na čem bychom se myslím měli v rámci exekučního stavu shodnout, protože všichni vidíme, kam naše situace směřuje. Za naši platformu musím ještě podpořit dnes vyjádřený postoj České asociace věřitelů, že v případě zavedení záloh či poplatku za exekuční řízení je nemyslitelné, aby si věřitel nemohl vybrat svého soudního exekutora. Tedy aby byla zavedena teritorialita a zrušena konkurence mezi exekutory. Pokud má věřitel přispívat na efektivní vymáhání svých pohledávek, pak mu nemůžeme sebrat právo na volbu úřadu, který je má vymáhat.“

Zdroj: Tisková zpráva Exekutoři proti teritorialitě 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.