Neděle 19. září. Svátek má Zita.

VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH ČESKÝCH FIREM JE JEN ČTVRTINA ŽEN

V orgánech českých firem na pozicích jednatelů v případě společností s ručením omezeným a v představenstvech nebo dozorčích radách akciových společností ženy tvoří jen čtvrtinu, jejich podíl ale roste. Členové orgánů tuzemských firem jsou nejčastěji muži ve věku mezi 40 a 49 lety. Strukturu statutárních orgánů tuzemských firem podle pohlaví a věkové struktury dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

V obchodním rejstříku českých firem je na pozici jednatelů v případě společností s ručením omezených a členů představenstva nebo dozorčí rady v případě akciových společností zapsáno více než 475 000 fyzických osob. S 69 procenty jednoznačně převládají muži, ženy tvoří zhruba čtvrtinu.

Členové orgánů tuzemských firem, jednatelé, členové představenstva nebo dozorčí rady, jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 lety (29,7 %), následuje věková kategorie 50 – 59 let (24,6 %), 30 až 39 let (19,9 %) a 18 až 29 let (5,5 %). „Ženy se ve všech věkových kategoriích ve větší míře uplatňují v orgánech firem, které vykazují tržby do 100 milionů korun. V případě zastoupení žen v orgánech firem platí, že čím nižší věková kategorie, tím vyšší podíl žen,“ říká analytička Bisnode, Petra Štěpánová s tím, že nejvyšší zastoupení žen je podle propočtů Bisnode ve věkové kategorii 18 až 29 (28,7 %), s malým odstupem následuje věková kategorie 30 až 39 (28,4 %). „Výsledky analýzy naznačují, že mladší ženy se v mužské konkurenci lépe prosazují. Za posledních osmnáct měsíců se podíl žen ve statutárních orgánech zvýšil ve všech věkových kategoriích,“ dodala Petra Štěpánová
z Bisnode.

Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností podle tržeb firmy*

 

Firmy s tržbami do 100 mil. Kč

Firmy s tržbami nad 100 mil. Kč

Věk

Počet

Podíl na celku

% muži

% ženy

Počet

Podíl na celku

% muži

% ženy

18–29

25 432

5,68 %

62,54 %

28,81 %

450

1,65 %

66,44 %

24,44 %

30–39

90 693

20,24 %

65,43 %

28,77 %

3 619

13,29 %

75,88 %

18,98 %

40–49

132 112

29,49 %

68,90 %

26,34 %

8 885

32,63 %

77,66 %

16,13 %

50–59

108 111

24,13 %

69,96 %

25,23 %

8 581

31,51 %

78,56 %

14,94 %

60 a víc

88 172

19,68 %

73,19 %

23,34 %

5 543

20,36 %

83,98 %

13,21 %

neurčeno

3 474

0,78 %

54,52 %

14,42 %

151

0,55 %

22,52 %

1,99 %

jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností

Věková kategorie

Počet

Podíl na celku

Muži

Ženy

18– 29

25 882

5,45 %

62,61 %

28,73 %

 0– 39

94 312

19,85 %

65,83 %

28,40 %

 0– 49

140 997

29,67 %

69,45 %

25,70 %

50– 59

116 692

24,56 %

70,59 %

24,47 %

60 a víc

93 715

19,72 %

73,83 %

22,74 %

neurčeno

3 625

0,76 %

53,19 %

13,90 %

celkem

475 223

100,00 %

69,38 %

25,43 %

*jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.