Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

V ČR na rozdíl od západoevropských zemí meziročně vzrostl objem poskytnutých úvěrů bank

Ke konci února 2012 vzrostl meziročně objem celkově poskytnutých úvěrů bank o 6,3 %. Je nutné vnímat toto číslo velmi pozitivně ve světle probíhajícího „deleveragingu“ v mnohých evropských zemích – tedy snižování objemu bankovních úvěrů a celkové proúvěrovanosti ekonomiky (v některých případech je však proces vysoce žádoucí, byť je bolestivý).

Velice slušnou meziroční dynamiku tak vykazují úvěry nefinančním podnikům (+5,6 %). Jak dokazuje graf, ve srovnání s vývojem v zemích eurozóny se jedná o velice příznivý stav.

cba-uvery-041612

Meziroční dynamika nárůstu úvěrů poskytnutých obyvatelstvu se v únoru oproti lednu prakticky  nezměnila a zůstává na 5,0 %. Zde je meziroční růst nadále tažen hlavně v sektoru hypotečních úvěrů (+7,9 %).

Podnikům bylo za posledních 12 měsíců (březen 2011 – únor 2012) poskytnut o 1,1 % větší objem nových korunových úvěrů než za období březen 2010 – únor 2011. K růstu došlo především v kategorii nových „kontokorentních, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet“ (+3,6 %) a v kategorii ostatních úvěrů do 7,5 mil. Kč (+5,5 %). U větších úvěrů docházelo k poklesům, což značí opatrnost firem při větších investičních akcích v souvislosti s nejasnými ekonomickými výhledy.

U domácností byl objem nově poskytnutých úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní za posledních 12 měsíců o 14,6 % vyšší než v období březen 2010 – únor 2011. Většinu tohoto nárůstu zprostředkovaly nové úvěry na nákup bytových nemovitostí (+22,7 %).

Vybrané typy úvěrů k 29.2.2012            Absolutní výše (mld. Kč)           Meziroční změna

Celkový objem úvěrů                               2308,5                                                 6,27 %

Úvěry nefinančním podnikům                   833,8                                                  5,56 %

Krátkodobé (do 1 roku včetně)                262,9                                                   6,48 %

Střednědobé (1–5 let)                             152,6                                                   4,49 %

Dlouhodobé (>5 let)                                418,3                                                   5,39 %

Úvěry obyvatelstvu                                  1010,5                                                 5,04 %

Debetní zůstatky na BÚ                           13,0                                                     2,60 %

Pohledávky z karet                                  24,6                                                     2,65 %

Spotřebitelské úvěry                               157,3                                                   –2,22 %

Úvěry na bydlení                                    775,6                                                   5,82 %

Ostatní                                                   40,0                                                     26,73 %

Úvěry živnostníkům                                37,4                                                     –6,18 %

 

Vybrané typy úvěrů                  * K 28.2.2011                                       * K 29.2.2012

Standardní úvěry                         89,04 %                                               90,00 %

Klasifikované úvěry celkem         10,96 %                                               10,00 %

podnikům                                   16,39 %                                               13,58 %

obyvatelstvu                              8,44 %                                                 8,08 %

živnostníkům                              18,41 %                                               20,18 %

Úvěry v selhání celkem (NPL)     6,31 %                                                 5,95 %

obyvatelstvu                              5,21 %                                                 5,00 %

podnikům                                   8,80 %                                                 8,09 %

* Podíl na celkových úvěrech daného typu

Sazby z nových úvěrů podnikům pokračovaly i v únoru v mírně klesajícím trendu. U „kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z karet“ klesla průměrná sazba o 8 bps na 3,42 %. U všech ostatních úvěrů se pak snížila průměrná úroková sazba o 1 bp na 2,60 %.

Průměrná úroková sazba u úvěrů na nákup bytových nemovitostí pokračuje ve stagnaci těsně pod hranicí 4 % (3,94 %). U úvěrů na spotřebu pak došlo k nárůstu na 14,21 %.

V únoru se mírně snížil celkový objem (230,8 mld. Kč) i podíl (10,0 %) klasifikovaných úvěrů v bankách. Objemy úvěrů v selhání v posledních měsících v zásadě stagnují na hranici 136–137 mld. Kč, podíl poté těsně pod hranicí 6 % (5,95 %).

V segmentu nefinančních podniků jsou trendy podobné. Objem i podíl úvěrů v selhání klesaly, aby se nyní ustálily na hodnotách kolem 67 mld. Kč a 8 % (aktuálně 8,09 %). Objem i podíl úvěrů klasifikovaných dále mírně klesá (na 113,2 mld. Kč, resp. 13,6 %).

Pro obyvatelstvo platí, že se objem úvěrů v selhání mírně zvýšil na 50,5 mld. Kč a podíl se po třech měsících opět vrátil na hranici 5 %. Podíl klasifikovaných úvěrů obyvatel pak fluktuuje nad hranicí 8 %.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.