Pondělí 21. září. Svátek má Matouš.

Úspory v oblasti ICT nelze zpochybnit

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na pravou míru nepřesné informace o probíhajících změnách v oblasti ICT v rámci resortu, které se v posledních dnech objevují v médiích, včetně mylného porovnávání nákladů. Resort z toho důvodu uvádí úplné a konkrétní informace o strategii rozvoje resortního ICT. Jejím hlavním cílem je snížení provozních nákladů o 50 procent díky zvýšení efektivity ve všech segmentech informačních a výpočetních technologií.

Kromě toho se klade důraz na důsledné využívání prostředků z fondů Evropské unie. Díky tomu se nároky na státní rozpočet výrazně sníží, což je velmi důležité v době hledání dalších úspor pro dodržení stanovených rozpočtových cílů. Následující graf ukazuje pokles celkových výdajů na ICT a růst podílu z fondů EU v letech 2012 a 2013.

  mpsv-1

Uváděné částky zahrnují výdaje samotného ministerstva i Úřadu práce, stejně jako zdroje ze státního rozpočtu i z fondů Evropské unie. Jedná se o různé druhy nákladů, včetně pořízení hardware. V letech 2010 a 2011 dosahovaly cca 1,6 mld. Kč. V tomto roce se sníží zhruba o 300 mil. Kč, v následujícím roce o dalších 300 mil. Kč oproti roku 2012. Kumulativně jde v letech 2012 – 2014 o úspory v objemu asi 1,5 mld. Kč. Pokud bychom brali do úvahy pouze zdroje ze státního rozpočtu, celkové výdaje na IT v roce 2012 poklesnou na 0,85 mld. Kč z cca 1,5 mld. Kč v období 2010/2011.

Pokles úrovně  výdajů lze zaznamenat ve všech sledovaných segmentech ICT.

mpsv-2

Cesta k úsporám

Hlavním předpokladem pro úspěšnou realizaci úspor je zásadní změna ve filosofii provozovaných systémů (nejen aplikačních), kdy dochází k přechodu od decentralizovaného a technicky komplikovaného prostředí do jednotného systému, který je postaven na vhodně zvolených technologiích. Díky tomu je možné odbourat komplikovanou provozní náročnost a zamezit duplicitnímu řešení v podobě vysokých nároků na vlastní HW, SW a služby. To celkově přinese i efektivnější práci s klienty, kdy dochází k sdílení potřebných informací a je možné stavět univerzálnější procesy při řešení potřeb klientů.

Provozování IT je v daleko větší míře postaveno na poskytování jasně definovaných služeb, které mají odpovídajícím způsobem nastaveny potřebné parametry na jejich provoz (princip SLA – dohoda o úrovni služeb). To sebou nese maximální flexibilitu ve využívání (a odebírání) ICT služeb, která se odpovídajícím způsobem promítá do celkových nižších nákladů na provoz oproti předchozím obdobím.

K úsporám přispívají zejména následující opatření:

  • Sjednocení zdrojů, snížení nároků na klienty (uživatele), odbourání duplicitních činností a dat v resortu.
  • Odklon od nákupu a správy hardware (HW) k nákupu služeb, čímž dojde k větší flexibilitě vynaložených finančních prostředků s možností aktuálně upravovat stav HW podle konkrétních potřeb resortu.
  • Pořizovací náklady, správa i údržba se přesouvají na dodavatele, protože je odebírána jasně definovaná služba v odpovídajících parametrech a při zachování velmi vysokého standardu zabezpečení dat i služeb.
  • Snížení počtu resortních datových center z původního počtu 8 na cílový stav = 2 vlastní datová centra a 1 provozované formou služby. Centralizace resortního nákupu pomocí vnitřních procesů s postupným schvalováním a objednáváním konsolidovaných objednávek z jednoho místa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.