Úterý 27. července. Svátek má Věroslav.

Ušetřeno.cz: Spořicí účty si získaly oblibu hlavně u Pražanů, nejaktivnějšími střadateli jsou přitom lidé ve věku 65+

Investice 16.12.2019 | 10:35 0 Komentářů

V tomto roce se spořicí účty těší u Čechů opravdu velké oblibě. V podstatě se vezou na silné vlně již od roku 2018, kdy došlo k opakovanému navýšení sazeb ČNB. Největší zájem o spořicí účty projevují obyvatelé Prahy, kteří podle analýzy dat o návštěvnících srovnávacího portálu Ušetřeno.cz tvoří celou třetinu zkoumaného vzorku čítajícího přes 730 tisíc osob. Nejaktivnějšími střadateli jsou senioři ve věku 65 let a více, kteří z celkového vzorku zaujímají čtvrtinu. Údaje sbírané od letošního ledna do listopadu také ukazují, že z hlediska zájmu o spořicí účty nepanuje mezi muži a ženami téměř žádný rozdíl.

Bankovní domy měly díky příznivým sazbám ČNB možnost navýšit úrokové sazby pro koncové střadatele. Již od počátku letošního roku tak přicházejí s pestrými nabídkami spořicích účtů. Podle údajů o 737 715 návštěvnících srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, kteří letos projevili zájem o založení tohoto typu účtu, bylo nejvíce zájemců v srpnu a září. Naopak nejnižší míra zájmu byla v lednu, kdy se na trhu začaly ve větší míře objevovat výhodné nabídky spořicích účtů.

O založení spořicího účtu se nejvíce zajímají obyvatelé hlavního města, kteří tvoří celou třetinu zkoumaného vzorku návštěvníků portálu Ušetřeno.cz, tj. přes 244 000 osob. Druhým nejspořivějším regionem se stal Jihomoravský kraj s více než 89 000 zájemci (12 % z celého vzorku), třetí příčku obsadil Moravskoslezský region s více než 68 000 zájemci (9 %). Obecně lze říci, že k zájmu o tento produkt mohou střadatele přivést vyšší mzdy, ale svou roli může hrát i obava ze zhoršení ekonomické situace. Mít spořicí účet naopak nejméně láká obyvatele Karlovarského (1 %) a Libereckého kraje (2 %).

Pokud se podíváme na nejvíce spořivou věkovou skupinu, nejaktivnějšími střadateli jsou lidé v kategorii 65+. Od začátku roku provedlo na zmíněném portálu srovnání spořicích účtů více než 170 000 návštěvníků této věkové skupiny, a tvoří tak 24 % z celého vzorku. „Existuje několik důvodů, proč se tento produkt těší velké oblibě právě u seniorů. Jednak jde o konzervativní produkt, který je pojištěný ze zákona. Dalším důvodem je to, že většina zájemců má v tomto věku minimální nebo nulové úvěrové výdaje, čili má již splacené půjčky i hypotéky. Navíc je tento produkt jednoduchý a neobsahuje zpravidla mnoho podmínek,“ vysvětluje oblibu spořicích účtů u starší generace Daniel Gorol, finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Druhou nejpočetnější skupinu střadatelů představují lidé ve věku 25-35 let, která čítá přes 140 000 lidí. Výsledky analýzy dále ukázaly, že v období srpna až října byli nejsilnější skupinou zájemců o spořicí účet osoby v kategorii 35-45 let. Na druhé straně nejméně spořivou skupinou jsou mladí ve věku 18-25 let, kde zájem o zmíněný produkt projevilo pouze 26 000 z nich. „Nízký zájem o spořicí účty je ze strany mladé generace vcelku logický. Jde totiž většinou o osoby na samém začátku kariéry anebo o studenty,“ komentuje výsledky Daniel Gorol.

Regionální porovnání podle věku zájemců o spořicí účty ukazuje, že v Praze se největší oblibě těší u věkové skupiny 25-35 let (22 %), nepatrně méně pak u seniorů 65+ (21 %). Stejné rozložení platí i pro Vysočinu, kde tento produkt také nejvíce preferuje generace 25-35 (23 %). Ve druhém nejspořivějším kraji – Jihomoravském – jsou největší skupinou zájemci ve věku 65+ (21,5 %), v  Moravskoslezském kraji je pak obliba spořicích účtů ze strany seniorů dokonce ještě markantnější (25 %). Rovněž v ostatních regionech tvoří osoby nad 65 let největší podíl ze zájemců o tento typ účtu.

Výsledky analýzy dat o návštěvnících portálu Ušetřeno.cz také potvrdily, že z hlediska zájmu o spořicí produkt není mezi pohlavími velký rozdíl. Během roku ho jen nepatrně více vyhledávali muži (53 %), nicméně v srpnu a září byl mírně vyšší zájem ze strany žen (51 %).

Nejčastěji vybíranými spořicími produkty u návštěvníků portálu byly v tomto roce spořicí účty od Raiffeisenbank, ING, Hello bank! a Trinity bank. V podzimních měsících narostl zájem také o spořicí produkt od Wüstenrot. Z hlediska nabídek spořicích účtů byly nejaktivnější spíše mladší digitální banky, jako jsou Creditas nebo Hello bank!. Atraktivní nabídky pro zákazníky však připravili i zaběhnutí hráči jako například Moneta Money bank, která letos vyzkoušela různé produkty v této kategorii.

Jak se během roku vyvíjela průměrná úroková sazba, lze popsat poměrně obtížně. Většina spořicích účtů je spojena buď s určitým limitem, který zákazník může na účet vložit, anebo jiným typem podmínek, které musí splnit, aby mu byl maximální úrok uznán. Je tedy vždy namístě důkladně si před zřízením produktu a vložením peněz přečíst podmínky plnění, aby tak střadatel mohl dosáhnout nejlepšího možného zúročení.

 Data o návštěvnících portálu Ušetřeno.cz byla vyhodnocena za období 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.