Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

UNIQA: aktivita podvodníků v prvním pololetí o něco nižší

Meziroční pokles počtu případů o 11 procent

  • Prokázány podvody za celkových 5,2 milionu korun
  • Největší aktivita podvodníků znovu v oblasti pojištění osob

Z celkových 521 šetřených pokusů o pojistný podvod za první pololetí 2016 se nejvíce týkalo pojištění osob (378 případů, tedy 73 procent) s celkovou prokázanou hodnotou ve výši 2,8 milionu korun. Průměrná podvodně uplatněná škoda v tomto segmentu činila přes 7.000 korun. Meziročně došlo k poklesu počtu odhalených nekalých nároků o 16 %. Nejčastěji se „kouzlí“ s nároky na výplatu denního odškodného za dobu léčení úrazu a denních dávek v pracovní neschopnosti. Častým prohřeškem je uvádění neúplných nebo nepravdivých údajů o zdravotním stavu a zaměstnání už při sjednávání pojištění, což se zpětně při prověřování nahlášené události projeví. Klienti dále uplatňují své požadavky na odškodnění i za dobu, kdy už normálně po rekonvalescenci vykonávají svoji výdělečnou činnost.

pojištění vozidel registruje UNIQA po delším období znovu nárůst podvodných aktivit. Počet odhalených případů vzrostl meziročně o 18 %. Průměrná hodnota neoprávněného nároku v tomto odvětví činila ve sledovaném období necelých 15.000 korun.

Mezi případy v majetkovém pojištění se vyskytují hlavně úmyslná zapálení nemovitostí a nadhodnocování hodnoty zařízení nemovitostí (např. falešným datem pořízení), nebo uplatňováním majetku, který v objektu ve skutečnosti nebyl. Časté je i vloupání do skladů nebo fingování odcizení. Někdy slouží úmyslně způsobená totální škoda jako prostředek k ukončení neúspěšného podnikání s cílem získat finanční „náplast“. Počet případů čítá několik desítek a v posledních letech zůstává víceméně bez velkých výkyvů podobný. Jejich hodnota byla v prvních šesti měsících letošního roku nejnižší za posledních šest let.

Oblasti pojištění přerušení provozu a pojištění přepravy byly v prvním pololetí nejklidnější za poslední léta. Přitom pojištění přepravy v podvodech ještě na přelomu století dominovalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.