Sobota 23. ledna. Svátek má Zdeněk.

UniCredit CEE Banking Outlook: Region střední a východní Evropy je tím správným místem

  • Ekonomické prostředí v regionu střední a východní Evropy zůstane celkově pozitivní, přičemž se předpokládá, že všechny země střední a východní Evropy1 vykáží v roce 2017 růst HDP
  • Bankovní sektor ve střední a východní Evropě byl v roce 2016 ziskový2 ve všech zemích a očekává se, že bude i nadále dosahovat lepších výsledků než západní Evropa3
  • Banky řeší zranitelnost spojenou s modelem financování, poskytovanými devizovými úvěry a kvalitou aktiv. To umožňuje zlepšení v poskytování úvěrů i snížení podílu nesplácených úvěrů v rámci celého regionu
  • Strategický plán skupiny UniCredit – Transform 2019 potvrzuje pro region střední a východní Evropy pozici hnací síly organického růstu skupiny

Milán/Nikósie, 9. května – Ekonomické prostředí ve střední a východní Evropě zůstane celkově pozitivní[1] a poprvé od krize z let 2008–2009 se očekává, že všechny země regionu dosáhnou v roce 2017 růstu HDP, většina z nich pak solidního růstu na úrovni přesahující 3 %. To je jedno z hlavních zjištění nejnovější studie „CEE Banking Outlook: Region střední s východní Evropy je tím správným místem“, kterou vypracoval útvar Strategických a korporátních prognóz skupiny UniCredit. Studie byla zveřejněna v souvislosti s výročním zasedáním EBRD 2017, které se konalo v kyperské Nikósii od 9. do 11. května 2017. Zároveň s ním se konalo i obchodní fórum, jehož hlavním partnerem je skupina UniCredit.

Vzhledem k celkově příznivému makroekonomickému prostředí byl bankovní sektor v regionu střední a východní Evropy v roce 2016 ziskový[2] ve všech zemích. Stalo se tak poprvé od krize z let 2008–2009, přičemž střední a východní Evropa jako celek dosáhla lepších výsledků než západní Evropa[3], i když úroveň ziskovosti je v jednotlivých částech regionu rozdílná. Banky zároveň řeší některé konkrétní problémy, které v minulosti způsobovaly zranitelnost sektoru. Díky tomu bankovní sektor v regionu získává lepší stabilitu. V současnosti vnímáme tři pozitivní směry vývoje: 1) dlouhodobě udržitelnější model financování; 2) nižší podíl poskytování devizových úvěrů v retailovém segmentu v jednotlivých zemích; 3) průběžné zvyšování kvality aktiv.

„Střední a východní Evropa je stále zajímavým místem k podnikání. Růst HDP vykazuje dobrou dynamiku a ziskovost bankovního sektoru si zachovává atraktivnost. Pozice skupiny UniCredit jako silné celoevropské banky s vedoucím tržním podílem na trzích střední a východní Evropy nám vytváří dobré předpoklady pro dlouhodobý organický růst v regionu, který zůstává růstovou hnací silou skupiny,“ uvedl Carlo Vivaldi, ředitel divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit.

„Aktuální vývoj, především v bankovním sektoru, představuje dobrý základ pro relativně pozitivní výhled. Dá se očekávat, že během příštích dvou let (2017–2018) zaznamenají téměř všechny země nárůst v poskytování úvěrů, přičemž zaostávající země budou postupně dobíhat rozdíl. Poměr nesplácených úvěrů by se měl nadále snižovat, přičemž úroveň ziskovosti bude vyšší než v západní Evropě,“ vysvětluje Mauro Giorgio Marrano, koordinátor pro střední a východní Evropu v útvaru Strategických a korporátních prognóz skupiny UniCredit.

Z pohledu inovací by mělo významnou roli v regionu sehrát digitální bankovnictví. Většina zemí střední a východní Evropy má relativně vysokou úroveň digitalizace. I když je tato úroveň stále nižší oproti většině nejvyspělejších zemí Evropské unie, rozdíly se zmenšují. Region je proto pro banky dobrým místem, které jim umožňuje rozvíjet nové inovativní způsoby poskytování bankovních služeb.

S bilanční sumou 2 600 miliard eur je skupina UniCredit jednou z největších bank ve střední a východní Evropě. Její dobře diverzifikovaná územní působnost je zárukou dlouhodobě udržitelné výkonnosti během celého ekonomického cyklu. Z hlediska struktury aktiv za divizi střední a východní Evropy (SVE) skupiny UniCredit připadá 63 % aktiv na země regionu, které jsou členy Evropské unie (SVE-EU), 23 % na Turecko a 14 % na Rusko.

[1] Region střední a východní Evropa (obvykle označovaný zkratkou SVE) zahrnuje tyto země: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko; region střední a jihovýchodní Evropy (zkratka SJVE) zahrnuje střední a východní Evropu bez Ruska a Turecka

[2] Ziskovost se vztahuje na zisk před zdaněním v poměru k celkovým aktivům

[3] Západní Evropa zahrnuje Německo, Itálii a Rakousko

Zdroj: UniCredit Research CEE Quarterly 2Q17, UniCredit Research Chartbook, Unicredit Strategy and Corporate Foresight

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.