Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

UniCredit Bank Czech Republic vykázala za první tři měsíce roku 2012 čistý zisk ve výši 691 milionů Kč

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění zvýšil z 663 milionů Kč (k 31. 3. 2011) na 691 milionů Kč (k 31. 3. 2012).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiřího Kunerta: „Naše banka je zdravá, prosperuje a daří se nám naplňovat obchodní cíle, to vše i přes vliv zpomalování české ekonomiky a stále pokračující skepsi na finančních trzích.   Určitě pozitivním signálem je meziroční nárůst čistého zisku, který odráží dobře zvolenou strategii rozvoje v oblasti osobního, firemního i privátního bankovnictví. Nadále budeme pokračovat v rozvoji distribuční sítě kamenných poboček, investic do nových inovativních produktů a alternativních prodejních kanálů. Klienti velmi pečlivě sledují nabídku inovativních produktů a projevují o ně stále větší zájem. Můžeme zmínit například Převratnou hypotéku, která se drží na pomyslném trůnu již tři roky s úrokovými sazbami pod 3 %, dále pak nový spořicí účet Prima i koncept Splátkomat.cz optimalizující řadu závazků s pomocí Presto půjčky do jednoho. Zachováváme si silné postavení v oblasti firemního bankovnictví a jsme oporou pro řadu malých a středních firem a velkých korporátních společností a to nejenom při poskytování úvěrování. Flexibilní a hlavně transparentní bankovnictví nám umožňuje vyjít vstříc individuálním potřebám našich klientů a budovat především dlouhodobé a stabilní vztahy postavené na vzájemné důvěře.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Meziročně vzrostl čistý výnos z úroků na 1 613 milionů Kč, což představuje nárůst o 2,5% ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (k 31. 3. 2011: 1 574 milionů Kč). Čistý zisk z poplatků a provizí UniCredit Bank vzrostl o 14% na 459 milionů Kč (k 31. 3. 2011: 403 milionů Kč). Celkové provozní výnosy ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku poklesly o 1,4%, když dosáhly 2 340 milionů Kč (k 31. 3. 2011: 2 373 milionů Kč).

„Pokračující expanze do regionů s sebou zákonitě nese také zvýšené náklady na budování nových obchodních míst, a přesto, že podle finančních výsledků vzrostly náklady oproti stejnému období loňského roku o 6,1 % na 1 156 milionů Kč, tak se nám podařilo k prvnímu čtvrtletí dosáhnout otevření téměř 130 poboček, které vnímáme především, jako investici pro klienty, kteří stále dávají přednost tradiční obchodní síti. Posilujeme však i alternativní prodejní kanály,“ říká finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Meziročně poklesla tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům, a to o 3,1% na 432 milionů Kč (k 31. 3. 3011: 446 milionů Kč). „Banka pokračuje v udržení svého úvěrového rizika pod kontrolou. Dosáhli jsme dobrých výsledků v oblasti vkladů klientů, které meziročně vzrostly o 7,1%, což posílilo naši likviditní pozici. Jsme připraveni podpořit české firmy při poskytování úvěrů. To vše je potvrzeno naší kapitálovou pozicí, kterou odráží nárůst kapitálové přiměřenosti na 16,33%,“ dodává Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha

  • K 31. 3. 2012 činila celková aktiva UniCredit Bank 288 853 milionů Kč, což představuje nárůst o 13,7% ve srovnání s údajem k 31. 3. 2011 (254 004 milionů Kč).  
  • Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 1,8% na celkových 177 938 milionů Kč oproti stavu k 31. 3. 2011 (174 796 milionů Kč).
  • Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 7,1% na 177 237 milionů Kč (31. 3. 2011: 165 420 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 8,7% na 31 262 milionů Kč (31. 3. 2011: 28 764 milionů Kč).
  • Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 o 7,3% na 33 966 milionů Kč (k 31. 3. 2011: 31 647 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.