Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za rok 2014 předběžný konsolidovaný čistý zisk ve výši 4,9 miliardy Kč, meziroční nárůst o 55 %

Předběžné konsolidované hospodářské výsledky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., za rok 2014¹:  

 • Čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia meziročně vzrostl

  o 55 % při porovnání s celkovými výsledky UniCredit Bank v ČR a SR
  za stejné období loňského roku.

 • Vklady klientů meziročně vzrostly o 7,3 %.

 • Úvěry poskytnuté bankovním klientům se zvýšily o 7,7 %.

 • Úvěry klientům leasingových společností meziročně vzrostly o 4,9 %.

 • Aktiva meziročně vzrostla o 9,5 %.

 • Kapitálová přiměřenost činí 14,4 % (neauditovaný údaj).

 • Kapitál vzrostl o 15,1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

 • UniCredit Bank získala prestižní ocenění časopisu Global Finance v oblasti obchodního financování.  Za špičkovou  úroveň svého privátního bankovnictví obdržela v rámci Private Banking Survey 2014 cenu od Euromoney v kategorii rozsah investičních produktů. UniCredit Bank byl také udělen prestižní certifikát Top Employer 2014.

Předběžný konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 3 170 milionů Kč (k 31. 12. 2013) na 4 911 milionů Kč (k 31. 12. 2014). Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Dosáhli jsme plánovaných účinků synergie sloučení UniCredit Bank v Česku a na Slovensku i v rámci akvizice společností UniCredit Leasing. Posílili jsme naši tržní pozici na obou trzích, přinesli nové inovace v produktovém portfoliu a zároveň zvýšili kvalitu poskytovaných služeb. Kromě toho došlo k růstu obchodních výsledků, což se výrazně projevilo v meziročním nárůstu čistého zisku.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil
na 10 049 milionů Kč, což představuje nárůst 41,5 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (k 31. 12. 2013: 7 100 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 25,4 % na 3 557 milionů Kč (k 31. 12. 2013: 2 836 milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 22,3 % na 7 170 milionů Kč (k 31. 12. 2013: 5 865 milionů Kč). Náklady na úvěrové riziko činí 2 236 milionů Kč (k 31. 12. 2013: 2 129 milionů Kč).

„Předběžné konsolidované výsledky za rok 2014 jsou vynikající. Výnosy vzrostly nejenom vzhledem k neustále se zvyšující klientské základně a rozvoji obchodu, ale také díky optimalizaci nákladů naší bankovní skupiny. Nadále pokračujeme v obezřetném přístupu v oblasti nákladů a řízení rizik, což se pozitivně odráží v našich číslech. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost UniCredit Bank se stále pohybuje na vysoké úrovni přesahující 14 %, a to i přes akvizici čistě úvěrového byznysu společností UniCredit Leasing,“ dodal Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.

Rozvaha

V segmentu úvěrování došlo ke zvýšení poskytnutých úvěrů klientům zejména díky 14% meziročnímu růstu spotřebitelských a hypotečních úvěrů. V návaznosti na představení revolučního U konta s desetiletou garancí podmínek a bezplatnými výběry z kteréhokoliv bankomatu v tuzemsku a ve světě se povedlo v retailovém segmentu více než zdvojnásobit počet akvizicí nových klientů. V korporátním segmentu nadále pokračoval důraz na strukturované financování, kde se UniCredit Bank v loňském roce účastnila většiny největších transakcí jak v Česku, tak i na Slovensku. Banka výrazně rostla i v oblasti financování malých a středních podniků a dosáhla tak 25% meziročního růstu v tomto segmentu. V leasingových společnostech pokračovalo posilování značkového financování vozidel, úvěrového financování v oblasti podnikových úvěrů a operativního leasingu pro firmy a soukromé osoby.

K 31. 12. 2014 činila aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 508 616 milionů Kč, což představuje nárůst o 9,5 % ve srovnání s údajem k 31. 12. 2013 (464 622 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za bankovními klienty, a to o 7,7 % na celkových 312 133 milionů Kč oproti stavu k 31. 12. 2013 (289 945 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 7,3 % na 328 585 milionů Kč (31. 12. 2013: 306 298 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 9,9 % na 47 285 milionů Kč (31. 12. 2013: 43 041 milionů Kč).

Kapitál vzrostl o 15,1 % na 58 410 milionů Kč (k 31. 12. 2013: 50 747 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.