Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za rok 2013 čistý zisk ve výši 3,2 miliardy Kč

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia po zdanění dosáhl 3 170 milionů Kč (122 milionů eur).

Komentář předsedy představenstva a generálního ředitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Rok 2013 byl pro naši spojenou banku výjimečný. K 1. prosinci 2013 jsme dokončili první přeshraniční fúzi obou bank operujících v České republice a na Slovensku. I přes pokračující obtížnou makroekonomickou situaci a  prostředí nízkých úrokových sazeb jsme vykázali velmi dobré hospodářské výsledky.  

Díky silné poptávce po hypotečních a spotřebitelských úvěrech v obou zemích a po strukturovaném financování, kde se banka podílela na největších transakcích na obou trzích, jsme zvýšili úvěry poskytnuté klientům  na českém trhu o 10 % a na Slovensku o 9 %.  Zároveň došlo k navýšení klientských vkladů díky výraznému nárůstu nových klientů. 

Po letošní březnové akvizici společností UniCredit Leasing budeme pod značkou UniCredit Bank poskytovat stávajícím i novým klientům komplexně bankovní i nebankovní produkty a služby v České republice a na Slovensku.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosáhl 7 100 milionů Kč (*2012: 6 184 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí činily 2 836 milionů Kč (*2012: 2 056 milionů Kč). Provozní výnosy dosáhly 12 163 milionů Kč a vzrostly o 25 % oproti 9 760 milionů Kč v roce 2012 . Všeobecné provozní náklady byly vykázány ve výši 6 076 milionů Kč (*2012: 4 747 milionů Kč).

„I přes dlouhodobě trvající prostředí nízkých úrokových sazeb jsme meziročně zvýšili úroveň čistých výnosů z úroků o 15 % a čistých výnosů z poplatků a provizí o 38 %, očištěnou o vliv fúze a změnu metodiky účtování jsou úrokové výnosy přibližně ve stejné výši jako v loňském roce a čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 7%. 

Silný nárůst provozních výnosů reflektuje dynamicky rostoucí klientskou základnu a vyšší objemy transakcí. I přes obezřetný přístup v rámci provozních nákladů došlo meziročně k jejich navýšení.   Nárůst byl ovlivněn jednorázovými náklady na fúzi a vyššími  bankovní odvody na Slovensku,“ řekl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.

Rozvaha

K 31. 12. 2013 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 464 622 milionů Kč.

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 57 % na celkových 289 945 milionů Kč oproti stavu k 31. 12. 2012 (*184 715 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 57 % na 306 298 milionů Kč (*2012: 195 120 milionů Kč).

Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 18,9% na 43 041 milionů Kč (*2012: 36 194 milionů Kč). Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání se 4. čtvrtletím 2012 o 30,3% na 50 747 Kč milionů Kč (*2012: 38 937 milionů Kč).

„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia má velmi silnou kapitálovou základnu, která se odráží v kapitálové přiměřeností 15,7 % a výborné úrovni likvidity, což nám umožňuje poskytnout atraktivní úvěry klientům na obou trzích,“ dodal Gregor Hofstaetter-Pobst.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.