Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za první tři měsíce roku 2015 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,7 miliardy Kč

Konsolidovaný čistý zisk meziročně vzrostl o 57,8 % při porovnání s čtvrtletními výsledky finanční skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia loňského roku.

  • Provozní výnosy meziročně vzrostly o 17,2 %.

  • Úvěry klientům se ve srovnání s 31. březnem 2014 zvýšily o 7,5 %.

  • Vklady klientů meziročně vzrostly o 7,3 %.

  • Celková aktiva meziročně vzrostla o 7,5 %.

  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost činí 15,94 % (neauditovaný údaj).

  • V soutěži Europe Banking Awards 2014 respektovaného časopisu EMEA Finance se UniCredit Bank stala nejlepší investiční bankou v České republice a na Slovensku. 

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 1 063 milionů Kč (k 31. 3. 2014) na 1 677 milionů Kč (k 31. 3. 2015). Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Na našem výborném hospodářském výsledku finanční skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se projevují správná strategická rozhodnutí v době krize investovat do našeho rozvoje. Sílící ekonomický růst na obou trzích, kde působíme, se promítá do zrychlující se úvěrové dynamiky v rámci našeho portfolia. Na straně retailových úvěrů k tomu přispívá silná spotřebitelská nálada a atraktivní úrokové sazby u našich hypoték a spotřebitelských úvěrů. Korporátní úvěry a leasingové služby také posilují díky větší ochotě firem opět investovat do svého rozvoje. Korporátní úvěrování od ledna tohoto roku pozitivně doplňuje poskytování factoringových služeb, které jsou další přidanou hodnotou pro naše klienty.“ 

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil na 2 565 milionů Kč (k 31. 3. 2014: 2 395 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly na 941 milionů Kč (k 31. 3. 2014: 829 milionů Kč). Výsledek obchodování na finančních trzích se zvýšil o 86 % na 733 milionů Kč (k 31. 3. 2014: 395 milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 4 % na 1 796 milionů Kč (k 31. 3. 2014: 1 727 milionů Kč). Meziročně poklesly náklady na úvěrové riziko na 346 milionů Kč, (k 31. 3. 2014: 523 milionů Kč).

„V prvním čtvrtletí jsme dosáhli vynikajícího výsledku hospodaření s meziročním nárůstem o 57,8 %. Naše výsledky se opírají o výrazný obchodní rozvoj, kde objemy úvěrů i depozit rostly nad úroveň trhu. Dalším pozitivem byl i vynikající výsledek obchodování na finančních trzích, kde banka využila výhod kvantitativního uvolňování v eurozóně. Vzhledem k výraznému rozpouštění opravných položek se prudce snížily náklady na úvěrové riziko, provozní náklady jsou nadále pod kontrolou a náš obchodní model potvrzuje svou úspěšnost. Díky silné kapitálové (ukazatel konsolidované kapitálové přiměřenosti je 15,94 %) a likviditní pozici jsme dobře připraveni na nadcházející obchodní příležitosti,“ uvedl finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha

retailovém bankovnictví bylo nadále posilováno spotřebitelské financování, kde hypoteční úvěry meziročně vzrostly o 14,7 % a spotřebitelské úvěry o 11,2 %. Počet klientů, kteří využívají bezpoplatkový účet U konto s desetiletou garancí podmínek, přesáhl hranici 165 000.

korporátním segmentu došlo k meziročnímu dvoucifernému procentuálnímu nárůstu poskytnutého úvěrování jak u velkých korporátních klientů, tak u malých a středních firem. Výrazně byl také posílen segment privátního bankovnictví v oblasti vkladů, a to meziročně o 22,4 %.

V rámci leasingových firem vzrostla financovaná hodnota vozidel za první kvartál 2015 o 31 % oproti stejnému období v roce 2014. Nejvýraznějšího meziročního nárůstu vyjádřeného v procentech bylo dosaženo u komodit strojů a zařízení (57 %).

K 31. 3. 2014 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 536 988 milionů Kč, což představuje nárůst o 7,5 % ve srovnání s údajem k 31. 3. 2014 (499 312 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 7,5 % na celkových 348 970 milionů Kč oproti stavu k 31. 3. 2014 (324 651 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 7,3 % na 328 120 milionů Kč (31. 3. 2014: 305 910 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 16 % na 50 198 milionů Kč (31. 3. 2014: 43 258 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. čtvrtletím 2014 o 12,7 % na 60 671 milionů Kč (k 31. 3. 2014: 53 827 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.