Středa 28. října. Je Státní Svátek

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za první tři měsíce roku 2014 konsolidovaný čistý zisk ve výši 993 milionů Kč

Konsolidovaný čistý zisk meziročně vzrostl o 80 % při porovnání s čtvrtletními výsledky UniCredit Bank Czech Republic loňského roku

Provozní výnosy meziročně vzrostly o 67,4 %. Bez vlivu fúze v ČR o 12 % a o 6,3 % na Slovensku

Úvěry klientům se ve srovnání s 31. březnem 2013 zvýšily o 68,5 %, bez vlivu fúze v ČR o 5 % a v SR 4,3 %

  • Vklady klientů meziročně vzrostly o 60,3 %, bez vlivu fúze v ČR o 23,3 % 
  • Celková aktiva meziročně vzrostla o 58,5 % a to díky silnému obchodnímu růstu, a vlivem fúze UniCredit Bank a akvizici UniCredit Leasing v ČR a SR
  • Vlastní kapitál banky vzrostl o 33,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku
  • UniCredit Bank byla na začátku roku opět oceněna časopisem Euromoney za špičkovou  úroveň svého privátního bankovnictví a zvítězila v kategorii rozsah investičních produktů pro privátní klienty. Zároveň získala ocenění od respektovaného časopisu Global Finance jako nejlepší banka v oblasti financování mezinárodního obchodu v regionu střední a východní Evropy.

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 552 milionů Kč (*k 31. 3. 2013) na 993 milionů Kč (k 31. 3. 2014). Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Situace české ekonomiky se neustále zlepšuje. Tuzemské firmy začaly po dvou letech opět více investovat, tak aby byly nadále konkurenceschopné. I na Slovensku očekáváme zrychlování ekonomického růstu a postupnou realizaci nových či odložených investic.  S ohledem na dokončenou akvizici společností UniCredit Leasing v České republice a na Slovensku vykazujeme poprvé konsolidované výsledky za první tři měsíce tohoto roku. V obou zemích jsme zaznamenali v prvním čtvrtletí výrazný zájem domácností o hypoteční a spotřebitelské úvěry. Celkové poskytnuté úvěry byly ovlivněny také poptávkou ze strany malých a středních podniků a velkých korporátních klientů. Výborné obchodní výsledky jsme zaznamenali i v oblasti vkladů, a to nejenom ze strany retailových a firemních klientů, ale také privátních klientů. V oblasti leasingových služeb nadále posilujeme na obou trzích naši pozici v oblasti značkového financování osobních a užitkových vozů.“ 

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil na 2 419 milionů Kč (*k 31. 3. 2013: 1 501 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly na 800 milionů Kč (*k 31. 3. 2013: 479 milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 37,7 % na 1 575 milionů Kč (*k 31. 3. 2013: 1 144 milionů Kč). Meziročně se zvýšily náklady na úvěrové riziko na 546 milionů Kč, (*k 31. 3. 2013: 377 milionů Kč).

„I přes zvyšující se objem poskytnutých úvěrů, nadále postupujeme obezřetně v oblasti řízení rizik a kvality úvěrového portfolia. Bez vlivu fúze došlo k meziročnímu poklesu nákladů na úvěrové riziko o téměř 6 %. Nárůst v oblasti klientských vkladů, které meziročně vzrostly v ČR o 23,3 %, významně posiluje naši likviditní pozici,“ uvedl finanční ředitel Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha

K 31. 3. 2014 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 498 245 milionů Kč, což představuje nárůst o 58,5 % ve srovnání s údajem *k 31. 3. 2013 (314 270 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 68,5 % na celkových 325 194 milionů Kč oproti stavu *k 31. 3. 2013 (193 031 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 60,3 % na 307 118 milionů Kč (31. 3. 2013: 191 634 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 20,5 % na 43 258 milionů Kč (*31. 3. 2013: 35 903 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. čtvrtletím 2013 o 33,9 % na 52 644 milionů Kč (*k 31. 3. 2013: 39 302 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.