Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za první tři čtvrtletí roku 2014 konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,7 miliardy Kč

Konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia meziročně vzrostl o 36,7 % při porovnání s celkovými výsledky UniCredit Bank v ČR a SR za stejné období loňského roku.

  • Vklady bankovních klientů meziročně vzrostly o 9 %.

  • Konsolidované úvěry klientům se ve srovnání s 30. zářím 2013 zvýšily o 21,1 %.

  • Úvěry poskytnuté bankovním klientům bez vlivu fúze vzrostly v ČR o 7,2 % a na Slovensku o 9 %. Úvěry klientům leasingových společností meziročně vzrostly o 7,3 %.

  • Konsolidovaná aktiva banky meziročně vzrostla o 21,2 %.

  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost činí 14,63 % (neauditovaný údaj).

  • Konsolidovaný kapitál banky vzrostl o 14,1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 2 693 milionů Kč (k 30. 9. 2013) na 3 680 milionů Kč (k 30. 9. 2014). Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta:

„Tuzemská ekonomika pokračuje v růstu, na rozdíl od předchozích let se však struktura jejího růstu změnila a hlavním tahounem se stala domácí poptávka, zejména rostoucí spotřeba domácností, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. Postupné oživení ekonomiky se promítlo i do objemu poskytnutých úvěrů naší bankou na obou trzích. V uplynulých měsících jsme rozšiřovali naši klientskou základnu, a to díky pozitivnímu přijetí našeho výhodného U konta, zvyšující se poptávce po spotřebitelských a hypotečních úvěrech včetně podpory začínajících podnikatelů a firem. Nadále také posilujeme naši pozici v oblasti financování movitých věcí, což se projevilo v nárůstu objemu poskytnutých úvěrů klientům leasingových společností.“ 

Položky výkazu zisku a ztrát

Konsolidovaný čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil na 7 511 milionů Kč, což představuje nárůst 24,1 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (k 30. 9. 2013: 6 052 milionů Kč). Konsolidované čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 11,4 % na 2 686 milionů Kč (k 30. 9. 2013: 2 411 milionů Kč).

Úroveň konsolidovaných všeobecných správních nákladů vzrostla o 4,5 % na 5 316 milionů Kč (k 30. 9. 2013: 5 087 milionů Kč). Meziročně vzrostly konsolidované náklady na úvěrové riziko na 1 692 milionů Kč, což představuje nárůst o 12,8 % ve srovnání s předcházejícím rokem (k 30. 9. 2013: 1 501 milionů Kč).

„Výsledek zátěžové zkoušky a kontroly kvality aktiv, který uskutečnila Evropská centrální banka, potvrdil silnou kapitálovou pozici skupiny UniCredit. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia si nadále zachovává silnou kapitalizaci, která se odráží v konsolidované kapitálové přiměřenosti ve výši 14,63 %. Zároveň pokračujeme v obezřetném řízení rizik s důrazem na kvalitu aktiv. Vzhledem k silné likviditní pozici je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia velmi dobře připravena financovat další obchodní záměry a potřeby stávajících a nových klientů,“ řekl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.

Rozvaha

K 30. 9. 2014 činila konsolidovaná aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 509 640 milionů Kč, což představuje nárůst o 21,2 % ve srovnání s údajem k 30. 9. 2013 (420 649 milionů Kč).  

Na straně aktiv konsolidované rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 21,1 % na celkových 329 601 milionů Kč oproti stavu k 30. 9. 2013 (272 090 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči bankovním klientům o 9 % na 292 240 milionů Kč (30. 9. 2013: 268 224 milionů Kč). Bankovní závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 5 % na 45 326 milionů Kč (30. 9. 2013: 43 147 milionů Kč).

Konsolidovaný kapitál banky vzrostl o 14,1 % na 56 815 milionů Kč (k 30. 9. 2013: 49 792 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.