Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosáhla za první tři měsíce roku 2016 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,3 miliardy Kč

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  se po zdanění snížil z 1 677 milionů Kč (k 31. 3. 2015) na 1 337 milionů Kč (k 31. 3. 2016). Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jiřího Kunerta.

Náš hospodářský výsledek za první čtvrtletí je v souladu s vývojem ziskovosti bankovního sektoru v prostředí nízkých úrokových sazeb, a i přesto převyšuje očekávání trhu. Nejvýraznější pokles ve výnosech jsme zaznamenali v oblasti obchodování na finanční trzích, kde loňské čtvrtletí bylo  v porovnání s letošním velmi silné. V retailovém segmentu pokračujeme v dynamickém vývoji nových produktů a digitálních inovací z oblasti spotřebitelského financování, což se odráží v zájmu klientů a  dvouciferném růstu půjček a hypoték. Stejné tempo držíme i v úvěrování malých a středních firem. Dobrý start tohoto roku se projevil i ve více než 20 % nárůstu financované hodnoty vozidel poskytovaného našimi leasingovými firmami.

Položky výkazu zisku a ztrát
Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se snížil na 2 511 milionů Kč (k 31. 3. 2015: 2 565 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně klesly
na 925 milionů Kč (k 31. 3. 2015: 941 milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 24,7 % na 2 240 milionů Kč (k 31. 3. 2015:
1 796 milionů Kč). Po očištění nákladů do Rezolučního fondu a Fondu pojištění vkladů je meziroční nárůst všeobecných správních nákladů 6 %. Meziročně poklesly náklady na úvěrové riziko na 172 milionů Kč
(k 31. 3. 2015: 346 milionů Kč).

Podle standardů IFRS jsme v prvním čtvrtletí zaúčtovali náklady na příspěvek do Rezolučního fondu a Fondu pojištění vkladů, konsolidovaný čistý zisk tak klesl o 20,3 %, při očištění vlivu povinného příspěvku však mírně klesl o 4,2 %. I přes přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb udržujeme solidní základnu čistého výnosu z úroků a zvyšujeme objemy transakcí napříč všemi segmenty. Náklady na úvěrové riziko klesly na 172 milionů korun, což odráží kvalitu našeho portfolia a stejně tak silné makroekonomické prostředí. Nadále pokračujeme v růstu úvěrů i vkladů,“ uvedl finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha
V retailovém bankovnictví nadále posilovalo spotřebitelské financování. Retailové úvěry zaznamenaly dvouciferný růst, hypoteční úvěry meziročně vzrostly o 14 %, spotřebitelské o 12 %. Počet klientů, kteří využívají bezpoplatkový účet U konto s desetiletou garancí podmínek, dosáhl 263 000. Za poslední kvartál došlo k nárůstu o téměř 10 %.
 
Ve firemním segmentu došlo k meziročnímu 7% růstu v úvěrování malých a středních firem. Výrazně posílily také vklady v korporátním bankovnictví, meziročně o téměř 20 %.

V rámci leasingových firem vzrostla financovaná hodnota vozidel za první kvartál 2016 o 19 % oproti stejnému období v roce 2015. Nejvýraznějšího meziročního nárůstu vyjádřeného v procentech bylo dosaženo u komodit vozidel do 3,5 tuny (35%) a vozidel nad 3,5 tuny (20%).

K 31. 3. 2016 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
625 650 milionů Kč, což představuje nárůst o 16,5 % ve srovnání s údajem k 31. 3. 2015
(536 988 milionů Kč).   

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 5,5 % na celkových
368 051 milionů Kč oproti stavu k 31. 3. 2015 (348 970 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 14,2 % na 374 870 milionů Kč
(31. 3. 2015: 328 120 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly
o 26,1 % na 63 310 milionů Kč (31. 3. 2015: 50 198 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. čtvrtletím 2015 o 4,3 % na 63 277 milionů Kč
(k 31. 3. 2015: 60 671 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.