Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosáhla v prvním pololetí 2016 výborného obchodního výsledku, konsolidovaný čistý zisk meziročně vzrostl o 11,9 % na 3,5 miliardy Kč

Konsolidovaný čistý zisk meziročně vzrostl o 11,9 % na 3,5 miliardy Kč při porovnání s pololetními výsledky finanční skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia loňského roku. 

 • Provozní výnosy meziročně vzrostly o 6,9 %.
 • Úvěry klientům se ve srovnání s 30. červnem 2015 zvýšily o 4,9 %.
 • Vklady klientů meziročně vzrostly o 11,8 %.
 • Celková aktiva meziročně vzrostla o 12,6 %.
 • UniCredit Bank uspěla se svou hypotékou i spotřebitelskou půjčkou v soutěži Zlatá koruna, v kategorii Novinka roku získala druhé místo za mobilní Smart Banking. 
 • Společnosti UniCredit Leasing a UniCredit Factoring oslavily 25 let na českém trhu.

Konsolidovaný hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 3 095 milionů Kč (k 30. 6. 2015) na 3 463 milionů Kč (k 30. 6. 2016).

Komentář Jiřího Kunerta, generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia: 

„I přes zvýšené náklady do Rezolučního fondu a Fondu pojištění vkladů jsme dosáhli dvanáctiprocentního růstu konsolidovaného čistého zisku. K tomuto významnému nárůstu čistého zisku přispěly jak stabilně se zvyšující objemy retailových a korporátních úvěrů, tak i výnosy plynoucí z mezinárodní transakce – akvizice Visa Europe, kde naše banka měla majetkovou účast. Napříč všemi segmenty se nám daří úspěšně implementovat nastavenou strategii a vytváříme si silnou pozici pro další růst na obou trzích. UniCredit Bank se i nadále těší vysoké důvěře klientů v období, kdy jsou banky v celé Evropě pod tlakem rostoucích regulací, udržení výnosnosti či událostí jako Brexit.“

Finanční ukazatele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia – 1. pololetí 2016

 Konsolidovaná data

1H 2016

1H 2015

Změna

Výkaz zisku a ztrát (mil. Kč)

 

 

 

Čisté úrokové a obdobné výnosy

5 078

5 200

–2,3 %

Čisté výnosy z poplatků a provizí

1 919

1 956

–1,9 %

Správní náklady

4 151

3 646

+13,9 %

Náklady na úvěrové riziko

542

762

–28,9 %

Výsledek hospodaření před zdaněním

4 360

3 884

+12,3 %

Čistý zisk po zdanění

3 463

3 095

+11,9 %

Rozvaha (mil. Kč)

 

 

 

Bilanční suma – celková aktiva

632 779

561 766

+12,6 %

Pohledávky za klienty (úvěry klientům)

373 221

355 880

+4,9 %

Závazky vůči klientům (vklady klientů)

372 156

333 008

+11,8 %

Závazky z dluhových cenných papírů

63 299

67 811

–6,7 %

Základní kapitál

64 849

57 777

+12,2 

Komentáře k dosaženým výsledkům

Položky výkazu zisku a ztrát

„Nízké úrokové sazby a sílící konkurenční boj na bankovním trhu se projevují v mírném poklesu čistých výnosů z úroků i poplatků a provizí. Zvyšující se regulatorní požadavky mají další dopady na růst správních nákladů bank včetně té naší. Díky naší obezřetné strategii a pozitivnímu makroekonomickému prostředí se nám daří kontinuálně snižovat náklady na úvěrové riziko, jež meziročně poklesly o 28,9 %,“ uvedl finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

Rozvaha

 • retailovém bankovnictví výrazně vzrostl segment úvěrování, o 13,6 % díky vysokému růstu hypotečních úvěrů (14,3 %) i spotřebitelských půjček (11 %). Rostou i bankovní vklady retailových klientů (9,1 %) podpořené úspěchem bezpoplatkového účtu U konto. To si stále větší popularitu získává zejména mezi mladými klienty.
 • korporátním segmentu došlo k výraznému meziročnímu nárůstu vkladů klientů o 18,1 %. Stabilní růst poskytnutých úvěrů (4,8 %) se projevil v segmentu malých a středních firem dvouciferným meziročním růstem o 10,1 %.
 • V rámci leasingových firem vzrostla financovaná hodnota vozidel za první pololetí 2016 o 26 % oproti stejnému období v roce 2015. Nejvýraznějšího meziročního nárůstu vyjádřeného v procentech bylo dosaženo u vozidel do 3,5 tuny (31 %) a vozidel nad 3,5 tuny (7 %).

Novinky a ocenění

 • Na začátku letošního roku společnosti UniCredit Leasing a UniCredit Factoring oslavily 25 let na českém trhu.
 • UniCredit Bank v prvním pololetí 2016 představila také několik důležitých produktových novinek. Klientům nabídla možnost zřídit si U konto TANDEM, které umožňuje plnit podmínku minimálního obratu pro běžný účet bez poplatků ve dvou. Uvedení PRESTO Půjčky s bonusem 3000 korun (při půjče od 100 tisíc korun) propagovala i marketingová kampaň banky. Bylo spuštěno již druhé kolo úspěšného programu Doporuč a získej, ve kterém banka odměňuje své klienty za doporučení služeb přátelům a známým.
 • soutěži Zlatá koruna uspěla UniCredit Bank s nejlepší hypotékou i spotřebitelskou půjčkou. Zabodoval také mobilní Smart Banking, který se umístil na druhém místě v kategorii Novinka roku. Odborná porota ocenila i dividendový akciový fond společnosti Pioneer Investments, která náleží do skupiny UniCredit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.