Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Udržitelné podnikání: silné hodnoty v centru pozornosti

Investice 22.02.2018 | 16:11 0 Komentářů

České firmy stojí na prahu zásadních změn ve svém fungování. Očekávání zaměstnanců, zákazníků i regulátorů, stejně jako měnící se podmínky pro podnikání je nutí reagovat a stavět svou činnost na principech udržitelného podnikání. A zatímco velké globální korporace téma již běžně integrují do svých strategií, české firmy tento krok zatím spíše čeká. Firmy se také musí stát mnohem aktivnějším hráčem a spolu s ostatními se podílet na vytváření řešení pro důležité oblasti, jako je trh práce, diverzita, vzdělávání i využívání přírodních zdrojů. I to byla témata konference UP! BPS Fórum udržitelného podnikání s podtitulem „fórum o trendech, která by měly firmy reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA“. Organizovala ji platforma Byznys pro společnost 22. února v pražském centru CAMP. Konference přinesla debaty expertů z akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní, politické i mediální sféry.

„Vidíme, že se stále silněji prosazuje trend posunu od firemní charity či filantropie, která byla stěžejní před deseti lety, přes společenskou odpovědnost firem (CSR) k udržitelnému podnikání. Hodnoty, které jsou spojeny s udržitelným podnikáním, se dostávají do základů strategií dalšího rozvoje firem,“ řekla na úvod konference UP! BPS Fórum udržitelného podnikání Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Odpovědnost a udržitelnost se tak stává jedním z důležitých prvků předpokladu úspěšnosti podnikání. V posledních letech si většina nadnárodních i ryze českých firem uvědomuje, že svět, ve kterém podnikají, se radikálně mění. A tak firmy své programy společenské odpovědnosti a udržitelnosti spojují s tím, jak reagovat na demografické změny, situaci na trhu práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny v klimatu, měnící se očekávání zákazníků či veřejnosti. To vše firmám přináší nejenom konkurenční výhodu, ale také ekonomické úspory, a promítá se v jejich reputaci.

„Prostřednictvím těsného kontaktu s byznysem vnímáme, že mezinárodní firmy, které u nás působí, reagují díky svým mateřským firmám mnohem silněji na globální trendy v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání – bohužel však ne vždy na ně reaguje česká společnost, stát a veřejná reprezentace,“ řekla na konferenci Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Udržitelné podnikání a jeho principy nezadržitelně přijdou do českých firem všech velikostí a způsobí proměnu, kterou podniky ve světě prošly v 80. a u nás v 90. letech 20. století. Tehdy se masivně zaváděly standardy kvality, zřizovaly nové pozice manažerů kvality a téma se od velkých firem dostalo skutečně až k tomu poslednímu dodavateli. Stejný rozvoj čeká i odpovědné a udržitelné podnikání. Podnikání v souvislostech, které firmám pomáhá předpovídat a řídit rizika, snižovat náklady, zvýšit úspěch tím, že zákazníkům pomáhají žít odpovědněji, získat nové trhy apod., a to prostřednictvím produktových inovací.

Principy udržitelné podnikaní se podle Byznysu pro společnost v ČR nyní soustředí na tyto tři prioritní oblasti:

1) Trh práce: připravenost na demografické změny, rovné příležitosti, diverzita, flexibilita práce, vzdělávání

2) Cirkulární ekonomika: udržitelná výroba a spotřeba, oběhové hospodářství, inovace, spolupráce napříč sektory

3) Udržitelné komunity: firemní dobrovolnictví, firemní dárcovství, sdílená ekonomika, spolupráce s městy, partnerství napříč sektory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.