Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Tržby ve službách v roce 2017 rostly o 3,6 %

Investice 08.02.2018 | 09:14 0 Komentářů

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 1,9 %, bez očištění o 1,8 %. 
Za celý rok 2017 se tržby ve službách meziročně reálně zvýšily o 3,6 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,1 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 1,9 %. Rostly všechny sekce, nejvýrazněji však ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 1,8 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

– v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,2 %. K celkovému růstu nejvíce přispěl vývoj tržeb ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 2,0 %. Zvýšení tržeb zaznamenaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 10,1 %), letecká doprava (o 7,3 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 1,0 %). Naopak pokles tržeb byl vykázán ve vodní dopravě (o 5,9 %);

– v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 2,9 %. V ubytování tržby vzrostly o 4,1 % a ve stravování a pohostinství o 2,2 %;

– v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,6 %. Již šestnácté čtvrtletí v řadě vykázaly růst informační činnosti (nyní o 5,5 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 2,7 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, dále telekomunikační činnosti (o 1,6 %) a vydavatelské činnosti (o 0,4 %). Tržby naopak klesly tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 9,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 6,5 %);

– v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,4 %. Tento vývoj zapříčinilo navýšení tržeb v činnostech realitních kanceláří a správy nemovitostí o 6,1 %. Naopak tržby za pronájem nemovitostí klesly o 0,3 %;

– v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,1 %. V této sekci se nejvíce dařilo právním a účetnickým činnostem (nárůst o 4,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,2 %) a také objemově významné architektonické a inženýrské činnosti (o 2,8 %). K poklesu tržeb došlo v činnostech vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,9 %) a také v reklamních agenturách a průzkumu trhu (o 5,3 %);

– v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 2,4 %. Navýšení tržeb podporovaly především administrativní a kancelářské činnosti (růst o 5,8 %), které meziročně rostly již od počátku roku 2015. Tržby se zvýšily také v činnostech souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 5,1 %), kam patří zejména úklidové činnosti, a také v pronájmu a operativním leasingu (o 4,5 %). Snížení tržeb naopak zaznamenaly bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,4 %), cestovní agentury (o 1,6 %) a také pracovní agentury (o 1,6 %), kterým tržby klesaly naposledy v 1. čtvrtletí roku 2010.

Vývoj v roce 2017

V roce 2017 se tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,6 % (v roce 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o dva pracovní dny méně).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

– tržby v dopravě a skladování vzrostly o 3,2 %, především díky vývoji ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (růst o 4,1 %). Za celý rok 2017 se zvýšily tržby také letecké dopravě (o 10,5 %), poštovním a kurýrním činnostem (o 4,2 %) a i objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava zaznamenala růst (o 1,8 %). Pokles zaznamenala pouze vodní doprava, a to o 0,3 %;

– v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 8,0 %. Růst zaznamenaly jak tržby ve stravování a pohostinství (o 8,1 %), tak i v ubytování (o 7,9 %);

– k růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 3,5 % nejvíce přispěl vývoj činností v oblasti informačních technologií (růst o 5,3 %), zvýšení vykázaly také informační činnosti (o 8,3 %), telekomunikační činnosti (o 2,7 %) a vydavatelské činnosti (o 2,1 %). Pokles tržeb zaznamenal filmový a hudební průmysl (o 12,6 %) a také tvorba programů a vysílání (o 0,3 %);

– v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,7 %. Růst tržeb podpořily jak realitní kanceláře a správa nemovitostí (růst o 4,5 %), tak i pronájem nemovitostí (růst o 0,7 %);

– v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,8 %. Nejvýrazněji rostly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 6,6 %), následovány právními a účetnickými činnostmi (o 4,7 %). Dařilo se také architektonickým a inženýrským činnostem (růst o 0,6 %) a odvětví vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (růst o 0,2 %). Jediným odvětvím, které v této sekci na vyšší tržby nedosáhlo, byla reklama a průzkum trhu (pokles o 0,2 %);

– v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 6,4 %. V této sekci rostla všechna dílčí odvětví, nejvíce však pracovní agentury (růst o 10,1 %), kterým se v první polovině roku tržby meziročně zvyšovaly dokonce dvouciferným tempem (o 17,3 %). Druhým odvětvím s nejvýraznějším nárůstem (o 8,8 %) byly cestovní agentury, jimž se dařilo zejména v jarních a letních měsících roku. Z hlediska velikosti tempa růstu dále následovaly administrativní a kancelářské činnosti (7,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (5,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (1,3 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (0,5 %).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.