Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Trh s primárními úpisy zažil dobrý, ale nikoli rekordní rok

Investice EY 16.12.2014 | 14:06 0 Komentářů

Primární úpisy akcií (IPO) za sebou mají úspěšný rok. Podle poslední studie EY Global IPO Trends se v letošním roce uskutečnilo celkem 1 206 IPO, které emitentům přinesly 257 miliard amerických dolarů – tedy o polovinu více než v loňském roce. Nárůst počtu primárních emisí je přitom oproti loňsku třetinový. Ačkoliv výsledky jsou v obou ukazatelích nejlepší od roku 2010, nelze považovat letošní rok za rekordní. Podíl na tom má i říjnová volatilita globálních kapitálových trhů, kvůli níž zůstaly výsledky ve čtvrtém čtvrtletí za očekáváním.  

„Letošní rok byl pro primární úpisy solidním rokem, ale v superlativech ho hodnotit nelze,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. Kapitálové trhy byly po většinu roku bez větších výkyvů, tržby podniků solidně rostly, a jelikož jiných investičních příležitostí nebylo dost, pozornost investorů se zaměřila na akciové trhy. Nové emise si přitom vedou velice dobře, hodnota nově obchodovaných titulů se v letošním roce zvýšila v průměru o 17,1 % a výkonem překonala burzovní indexy o 12,3 procentních bodů. Letošní výsledky primárních úpisů jsou nejlepší od roku 2007 a nebýt slabšího čtvrtého čtvrtletí, mohly se dokonce vyrovnat předkrizovým rekordům co do počtu i výnosnosti.“

I v roce 2014 hrály na globálním trhu primárních emisí rozhodující roli private equity a venture capital fondy. Ve snaze využít pozitivní náladu na amerických a evropských kapitálových trzích se zbavovaly podniků, které nakoupily za konjunktury v letech 2006 a 2007. Private equity a venture capital fondy letos v celosvětovém měřítku realizovaly 328 primárních úpisů v celkové hodnotě 124 miliard amerických dolarů, což je o 86 % víc než v roce 2013. Jejich podíl na trhu primárních úpisů byl tak největší od roku 2001, když na ně připadla více než čtvrtina (27 %) všech realizovaných IPO a necelá polovina (48 %) všech výnosů z primárních úpisů.

Výraznou roli v letošním roce hrály zahraniční emise. Umístit akcie na burze v zahraničí se letos rozhodlo 129 emitentů (11 %), což je nejvíc od roku 2007. Polovina (52 %) těchto primárních úpisů směřovala na americké burzy (což představuje 23 % tamějších IPO). Atraktivní byl také Londýn (22% podíl na IPO umístěných v zahraničí), následovaný Austrálií (9 %), Singapurem (4 %), Německem (2 %) a Hongkongem (1 %). Přestože největší počet zahraničních úpisů přilákaly Spojené státy, jednoznačně největší výnosnost mají nové akcie na čínských burzách. Hodnota nově obchodovaných titulů se tam v letošním roce zvýšila v průměru o 133 %, což je oproti výnosnosti na jiných renomovaných akciových trzích, například hongkongské burze (4 %), londýnské burze (-0,3 %) nebo americkému trhu (28 %), rozdíl „několika koňských délek“.

„Spojené státy jsou pro zahraniční kapitál už dlouho magnetem, protože mají rozvinutou tržní infrastrukturu, erudované ekonomické analytiky a spoustu investorů ochotných připlatit si za zajímavé tituly,“ říká Josef Dobřichovský, ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Teď bude ale pro podniky těžké nenechat se zlákat tempem růstu nových titulů na asijských burzách. Velká výnosnost z primárních nabídek láká množství zahraničního kapitálu, díky kterému mají asijské trhy dostatek likvidity. A Americe v nich tak do budoucna nejspíš roste velká konkurence.“

Aktivní je řada ekonomických odvětví

Na akciový trh přicházejí společnosti z nejrůznějších odvětví, ale podíl žádného z nich na celkovém počtu letošních primárních úpisů nepřesáhnul 16 %. K nejaktivnějším odvětvím patřily péče o zdraví (celkem 193 IPO, tedy 16 % z celkového počtu), technologické firmy (167 IPO, 14 %) a průmyslová výroba (142 IPO, 12 %). Pokud jde o výnosnost primárních úpisů, jedničkou jsou technologie. Společnostem z tohoto odvětví se letos podařilo získat na 50 miliard amerických dolarů, především díky emisi čínské společnosti Alibaba, jejíž vstup na newyorskou burzu vynesl rekordních 25 miliard. Daří se ale také finančním institucím (40 miliard amerických dolarů) a energetickým společnostem (30 miliard amerických dolarů).

„Primární úpis je osvědčenou strategickou volbou pro společnosti z celé řady odvětví,“ vysvětluje Peter Wells. „Je pravda, že některé burzy mají silnější vazby na určité sektory, ale obecně platí, že pro úspěch emise je rozhodující přijít na trh se zajímavou a promyšlenou nabídkou, která investory přesvědčí o tom, že IPO pomůže firmě k dalšímu růstu.“

Na špičce USA a Asie

Nejvíc kapitálu letos vynesly primární úpisy na amerických burzách. Díky 288 IPO se tam emitentům podařilo získat celkem 95 miliard amerických dolarů, což je nejvíc za posledních 15 let (počet IPO je nejvyšší od roku 2004). Světovou jedničkou mezi burzami co do počtu primárních úpisů je burzovní trh NASDAQ, na který připadlo 14 % všech letošních světových IPO. Prvenství co do hodnoty primárních úpisů si udržela newyorská burza, která zodpovídá za 29 % celkové hodnoty nových emisí (přestože údaj nezahrnuje IPO čínské společnosti Alibaba).

Největší počet primárních emisí připadá na Asii a Tichomoří, kde se letos uskutečnilo 546 IPO v celkové hodnotě 81 miliard amerických dolarů. Pozitivně se mimo jiné projevily oživení japonského kapitálového trhu, rekordní aktivita v Austrálii a na Novém Zélandu a v neposlední řadě neustávající příval nových IPO v Číně a jihovýchodní Asii. Solidní výsledky hlásí rovněž region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika), který je s 353 IPO v celkové hodnotě 75 miliard amerických dolarů na druhém místě v počtu transakcí a na třetím místě podle celkové výše získaných prostředků.

Výhled do roku 2015

„Vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond snížil odhad globálního hospodářského růstu pro nejbližší období, a kapitálovým trhům tak opět hrozí vyšší volatilita, předpokládáme, že nadcházející rok bude pro primární úpisy akcií spíše náročnější. Americká a britská ekonomika sice vykazují znaky dalšího oživení, ale hospodářské vyhlídky eurozóny a řady rozvíjejících se zemí jsou momentálně méně optimistické. S ohledem na tyto ne zcela příznivé změny globálních ekonomických podmínek očekáváme, že primární úpisy budou v prvním čtvrtletí roku 2015 co do počtu, tak do výnosů víceméně na stejné úrovni jako ve stejném období letošního roku. Očekáváme, že se v prvním čtvrtletí uskuteční nové úpisy v hodnotě kolem 50 miliard amerických dolarů. Nicméně věříme, že hlavní ekonomické faktory zaznamenají v průběhu roku další pozitivní vývoj a že výsledky v nadcházejícím roce budou ještě lepší než ty letošní,“ říká Peter Wells.

 „Domníváme se, že podniky budou letos obezřetnější, že si nebudou chtít zavřít dveře ani k jedné strategické alternativě,“ dodává Josef Dobřichovský. „Tudíž budou pracovat na strategii pro fúze a akvizice a paralelně s tím zjišťovat možné podmínky pro primární úpis. Stejně tak budou pečlivě vyhodnocovat, který akciový trh by mohl jejich IPO nejlépe zhodnotit. Bude to sice náročnější úkol pro management, který ale pomůže najít správnou cestu pro maximalizaci akcionářské hodnoty. Z pohledu investora budou mít největší naději na úspěch podniky s kvalitním manažerským týmem, které přijdou na trh ve správnou chvíli, správně nastaví upisovací cenu a nabídnou něco, co o koupi akcií investory přesvědčí.“

Údaje použité v tiskové zprávě

Tisková zpráva zahrnuje všechny letošní IPO, které fakticky proběhly do začátku prosince, plus ty, které by se měly podle předpokladu ještě uskutečnit do konce roku. Údaje byly převzaty od informační a poradenské agentury pro sektor finančních služeb Dealogic k 4. prosinci 2014. Výnosy emisí za období leden 2014 – prosinec 2014 jsou součtem faktických údajů k 4. prosinci a očekávaných údajů do konce letošního roku.

Příloha I: IPO za rok 2014 podle ekonomických odvětví 

 

Odvětví ekonomiky

Počet transakcí

Podíl na celkovém počtu v %

Výnosy

(v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %

Péče o zdraví

193

16,0 %

21 759,0

8,5 %

Technologie

167

13,8 %

50 194,8

19,6 %

Průmyslová výrova

142

11,8 %

19 877,5

7,7 %

Energetika

102

8,5 %

30 226,4

11,8 %

Výroba materiálů

100

8,3 %

11 623,9

4,5 %

Finanční služby

88

7,3 %

39 946,3

15,6 %

Nemovitosti

83

6,9 %

30 082,3

11,7 %

Zboží běžné spotřeby

76

6,3 %

9 438,4

3,7 %

Maloobchod

64

5,3 %

16 596,7

6,5 %

Média a zábavní průmysl

63

5,2 %

11 418,2

4,5 %

Telekomunikace

18

1,5 %

1 318,2

0,5 %

Celkem

1 206

100,0 %

256 488,1

100,0 %

 

Informace o EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

Tuto tiskovou zprávu vydala společnost EYGM Limited, člen celosvětové poradenské sítě EY, která rovněž neposkytuje své služby klientům.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.