Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Trh s primárními úpisy akcií je navzdory zvýšené opatrnosti investorů na vzestupu

Investice EY 04.07.2014 | 12:24 0 Komentářů

►    Celosvětový počet IPO transakcí i celkový objem získaného kapitálu vzrostly oproti první polovině roku 2013 o více než 60 % 

►    Zatímco evropské burzy teprve ožívají, americké trhy dosáhly nejlepšího pololetního výsledku za posledních deset let  

►    Za poklesem výnosů z prvního dne obchodování stojí ostražitost investorů vůči upisovacím cenám 

Aktivita na trhu primárních úpisů akcií nadále sílí a tak i druhé čtvrtletí letošního roku lze dle výsledků pravidelné studie EY Global IPO Trends označit za velmi úspěšné. Celkem v prvním pololetí proběhlo 588 primárních úpisů s výnosy ve výši 117,7 mld. USD, což představuje 67% nárůst oproti srovnatelnému období roku 2013 a zároveň nejvyšší objem kapitálu získaného během prvního pololetí od roku 2007. Za druhé čtvrtletí roku 2014 bylo zaznamenáno 333 primárních úpisů v hodnotě 70,7 mld. USD, tj. o 62,4 % více než ve stejném období loňského roku. Objem získaného kapitálu vzrostl ve srovnání s předcházejícími třemi měsíci o 30,6%.

Ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu výnosů v rámci prvního dne obchodování po úpisu. Průměrné výnosy z nových akciových titulů na burzách v USA klesly z 12,3 % na 9,8 %, ve Velké Británii z 8,1 % na 3,0 % a v Hong Kongu z 2,1 % na –0,6 %. Z hlediska výkonnosti však primární emise i ve druhém čtvrtletí překonaly mnohé burzovní indexy.

Nejatraktivnějším sektorem pro primární úpisy v první polovině letošního roku byl sektor zdravotní péče s celkem 103 emisemi, tedy více než dvojnásobným množstvím oproti stejnému období loňského roku. Dvojnásobně vzrostl i počet úpisů technologických firem, když se jich v odvětví uskutečnilo celkem 78. Nejúspěšnějších primárních úpisů dosáhli v prvních šesti měsících letošního roku emitenti z řad energetických společností – prostřednictvím akciových trhů získali celkem 17,6 mld. USD.

 „Trh s IPO vykazuje velmi dobré výsledky v celé řadě regionů i odvětví a dle dostupných ukazatelů se zdá, že tento trend potrvá i nadále. Tlak na upisovací ceny na vybraných trzích vypovídá o zdravé míře opatrnosti ze strany investorů, která je určitě na místě. Investoři nejsou ochotni investovat do nadhodnocených aktiv, a proto více než kdy jindy platí, že společnosti plánující vstup na burzu nezaujmou investory pouze svou růstovou vizí, ale hlavně adekvátní upisovací cenou,“ říká Peter Wells, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

 

Evropské trhy v plné síle

K letošnímu 17. červnu v Evropě proběhlo 162 primárních úpisů akcií, které firmám letos vynesly 44,5 mld. USD. Objem výnosů tak v meziročním srovnání vzrostl o 351%, zatímco počet úpisů se oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 131 %, což je vůbec nejlepší výsledek od roku 2007. Nejvíce primárních úpisů v letošním roce zaznamenala londýnská burza, na jejímž hlavním trhu a trhu určeném malým a rychle rostoucím společnostem dohromady proběhlo 71 IPO, které vynesly 18,5 mld. USD. Londýnská burza tak letos zodpovídá za 12% celosvětového objemu dosavadních transakcí. Dařilo se i ostatním evropským burzám, například rámci evropského trhu Euronext (Paříž, Amsterdam, Brusel a Lisabon) proběhlo celkem 19 IPO v hodnotě 8,6 mld. USD. Milánská Borsa Italiana, NASDAQ OMX (Kodaň a Stockholm) a Bolsa de Madrid ve Španělsku, které se běžně nevyskytují mezi desítkou celosvětově nejúspěšnějších burz přinesly dohromady 26 primárních úpisů celkové hodnotě 12,4 mld. USD.

 „Razantnímu oživení na evropském trhu primárních emisí napomohla lepšící se ekonomika a větší podpora centrálních bank. Zvýšenou aktivitu lze pozorovat na tradičních trzích, jako jsou Velká Británie či Francie, především díky snaze investorů ukončit předchozí investice. Se zlepšujícím se stavem evropských ekonomik jsme svědky dalších transakcí, které představují znamení pozitivního vývoje evropského trhu s veřejnými nabídkami primárních emisí do budoucna,“ vysvětluje Josef Dobřichovský, ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

  

Nejlepší výsledek amerických burz za posledních deset let

Vůbec poprvé za více než deset let se podařilo na amerických burzách uskutečnit tři kvartály po sobě přes 70 IPO transakcí. Takový výsledek svědčí o mimořádném průběhu prvního pololetí letošního roku. NYSE a NASDAQ zaregistrovaly za dané období v souhrnu 162 IPO za 35 mld. USD, včetně sedmi transakcí s výnosy přesahujícími miliardu amerických dolarů.

„Díky rekordní výkonnosti akciových trhů i nejnižší volatilitě od vypuknutí finanční krize, má o vstup na burzu zájem nebývalé množství amerických firem,“ říká Peter Wells. „Nicméně je třeba podotknout, že výnosy z IPO v rámci prvního dne obchodování během během uplynulých tří měsíců v průměru poklesly na 9,8 % (oproti průměru 12,3 % za přecházející tři měsíce). Oslabení se promítlo rovněž do cen primárních úpisů, když konečné upisovací ceny v druhém čtvrtletí v 56 % případů skončily v rozmezí upisovacího cenového pásma či nad ním, zatímco za první tři měsíce roku šlo o 70 % primárních úpisů. Tento vývoj odráží obezřetnost investorů i jejich obavy, zda je současný vzestupný trend akciových trhů udržitelný.“

Největší množství IPO v asijsko-pacifické oblasti

Vedoucí postavení co do počtu primárních emisí akcií realizovaných za první polovinu letošního roku patří asijsko-pacifickému regionu s celkem 217 transakcemi v hodnotě 33,7 mld. USD a tedy nárůstem o 64 %, resp. 45 % proti prvnímu pololetí loňského roku. Čtyři z celkem dvaceti nejvýznamnějších úpisů první poloviny letošního roku připadají právě na asijské burzy, konkrétně tři na hongkongskou a jedna na tokijskou burzu. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku nicméně celková aktivita mírně polevila.

 

„Po dynamickém začátku roku v důsledku opětovného otevření čínského burzovního trhu pro nové úpisy došlo následně znovu ke komplikacím v podobě průtahů a zastavení schvalovacích procesů IPO po většinu druhého čtvrtletí,“ vysvětluje Josef Dobřichovský. „Do konce roku je však registrována další stovka primárních emisí čínských společností. Připočteme-li k tomu relativně silnou důvěru investorů na mnoha trzích včetně Hong Kongu, Japonska či Austrálie, lze ve druhé polovině roku počítat se značným, byť do jisté míry omezeným  rozvojem primárních veřejných nabídek v regionu.“

 

Slibné vyhlídky na druhé pololetí roku

Peter Wells dodává: „Ve druhé polovině roku očekáváme určité ustálení globálního trhu s primárními úpisy. Vzhledem k pokračujícímu zotavování mnoha ekonomik, nadále rostoucím cenám akcií i stabilitě trhů existují veškeré předpoklady pro silný a stálý vývoj veřejných nabídek i v následujícím období.“

 

„Důvěru investorů podporuje relativně silný výkon nově obchodovaných společností ve srovnání s ostatními segmenty akciových trhů. Uvážíme-li počet podniků z nejrůznějších oblastí i odvětví, jež se ke vstupu na burzu v nejbližší době chystají, nouze o nabídky rozhodně nebude. To pravděpodobně povede ke zvýšení tlaku na upisovací ceny a obezřetnosti investorů vůči přehnaně optimistickým cenovým rozpětím.“

 

„Druhé pololetí roku 2014 by mělo přinést výrazný růst počtu IPO transakcí v odvětvích finančních služeb, nemovitostí, technologií a spotřebitelských produktů a služeb, jež budou profitovat z posilující důvěry spotřebitelů.“

 

Informace o údajích

Tisková zpráva zahrnuje letošní IPO, které fakticky proběhly do začátku června, a rovněž IPO, jež by se podle předpokladu měly ještě v tomto měsíci uskutečnit. Údaje byly převzaty od informační a poradenské agentury pro sektor finančních služeb Dealogic k 17. červnu 2014. Výnosy emisí za první dvě čtvrtletí roku 2014 jsou sumou údajů k 17. červnu a očekávaných údajů do konce měsíce.

 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www. ey.com/CZ.

 

Příloha: Primární úpisy podle odvětví (leden – červen 2014)

Odvětví ekonomiky

Počet transakcí

Podíl na celkovém počtu v %

Výnosy
(v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %

Péče o zdraví

103

17,5 %

9 409,1

8,0 %

Technologie

78

13,3 %

14 723,1

12,5 %

Průmyslová výroba

66

11,2 %

9 292,4

7,9 %

Spotřební zboží a služby

49

8,3 %

11 433,0

9,7 %

Energetika

47

8,0 %

17 563,9

14,9 %

Finanční služby

47

8,0 %

14 966,1

12,7 %

Výroba materiálů

47

8,0 %

5 701,1

4,8 %

Nemovitosti

46

7,8 %

11 144,3

9,5 %

Maloobchod

34

5,8 %

11 869,5

10,1 %

Zboží běžné spotřeby

33

5,6 %

3 634,2

3,1 %

Média a zábavní průmysl

30

5,1 %

7 589,6

6,4 %

Telekomunikace

8

1,4 %

394,5

0,3 %

Celkem

588

100,0 %

117 720,5

100,0 %

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.