Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Trendy na pojistném trhu přejí novým hráčům

Pojištění 31.03.2016 | 12:41 0 Komentářů

Firmy se učí pojišťovat odpovědnost – za škody na majetku, zdraví i za chyby šéfů (Tisková zpráva: Colonnade Insurance) 

Ekonomika České republiky roste a průmyslová výroba zaznamenává oživení. Spolu s ní se probouzí i pojistný trh, zejména jeho neživotní část. Český trh neživotního pojištění je druhý největší ve střední a východní Evropě. Lekce z hospodářské krize spolu se změnou legislativy vytváří prostor pro jeho růst, především co se poptávky po pojištění firem týká. Specifikem tuzemského trhu je navíc dominance dvou velkých pojišťovacích skupin, což nechává otevřené dveře pro vstup nových, alternativních hráčů. Tím je i pojišťovna Colonnade Insurance, která v České republice začíná působit k 1. dubnu a je dceřinou společností Fairfax Financial Holdings Limited. Colonnade Insurance se kromě podnikatelských pojištění zaměřuje také na specializovaná pojištění pro motoristy.

Český trh neživotního pojištění má s 4,2 miliardami USD předepsaného pojistného v roce 2014 obrovský potenciál. Pozitivní vliv má na tuzemský pojistný trh i kladný vývoj HDP a růst poptávky, zejména v oblasti podnikatelských pojištění. Po několika váhavých letech se tak trh stabilizuje. Výzvou bylo a stále je také přijetí zásadních právních norem, ke kterému během posledních dvou let došlo, především pak nového Občanského zákoníku z roku 2014. „Český pojistný trh má před sebou velký potenciál růstu. Celková propojištěnost je jen zhruba na polovině průměru Evropské unie,“ vysvětluje Dominik Štros, ředitel nové pojišťovny Colonnade Insurance a dodává: „V segmentu pojištění firem vidíme řadu příležitostí. Právě firmy se i na základě zkušeností z krize intenzívněji zajímají o řízení rizik svého podnikání a pojistnou ochranu.“

Rok 2016 bude ve znamení pojištění odpovědnosti

Mezi společnostmi se stále většímu zájmu těší pojištění odpovědnosti. Důvodem jsou obavy z rostoucí výše přiznávaného odškodného, které může být pro firmu likvidační. Týká se to přitom nejen pojištění odpovědnosti za škody na majetku, ale nově i pojištění odpovědnosti za škody na zdraví. Nový Občanský zákoník totiž rozvolnil doposud pevně stanovený výpočet výše odškodného a nově zavedl nárok na odškodnění za morální újmu. „Pro firmy znamená nová právní úprava velkou nejistotu. Částky odškodného, které soud může nově přiřknout, mohou jít do desítek milionů korun. V důsledku těchto změn pozorujeme v posledních dvou letech jasnou tendenci pojišťovat se na vyšší limity,“ komentuje trend Dominik Štros. „Je evidentní, že nedávné zásadní legislativní změny s sebou přinesly posílení právního povědomí a zároveň potřebu ochrany, a to jak v občanském životě, tak v podnikatelské sféře,“ dodává Štros. Dalším příkladem zásadních změn jsou dopady Zákona o obchodních korporacích na osoby ve vedoucích funkcích firem. Tento zákon totiž kromě neomezeného ručení členů statutárních orgánů, například za závazky společnosti, výrazně zpřísnil jejich postavení. Nově jsou totiž členové orgánů za svá rozhodnutí objektivně odpovědni a tedy je na nich v případě sporu prokázat svoji nevinu. To přirozeně vyvolává rostoucí zájem o pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.

Trendy lákají nové hráče, včetně pojišťovnyu Colonnade

Tyto faktory vytváří příznivé prostředí pro vstup nových hráčů na český pojistný trh, na kterém od  1. dubna začne působit pojišťovna Colonnade Insurance. „Jsme lokální společností, dobře známe české firmy, a jsme přesvědčeni, že jim budeme dobrým partnerem. Máme také silné zázemí Fairfaxu a naše upisovací kapacita je srovnatelná s leadry českého trhu,“ popisuje očekávání Dominik Štros. „Střední a východní Evropu vnímáme jako oblast s velkým potenciálem k růstu a věříme v dlouhodobý rozvoj pojišťovny Colonnade v tomto regionu,“ uzavírá Peter Csakvari, prezident Fairfax pro střední a východní Evropu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.