Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Trend mírného oživení pojistného trhu trvá

Vývoj pojistného trhu podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) za třetí čtvrtletí nepřináší žádnou významnou změnu oproti očekávání. Předepsané pojistné meziročně vzrostlo téměř o 1 mld. Kč, což odpovídá nárůstu o 1,2 %. Dynamičtějším segmentem je neživotní pojištění, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 1,7 %, oblast životního pojištění, která byla po několik let stabilizujícím segmentem, posílila o pouhých 0,3 %.

Neživotní pojištění mírně posílilo z 1,5 % v 1. pololetí na aktuálních 1,7 %. Celkový růst v této oblasti je dán především narůstajícím předpisem u nového obchodu v povinném ručení a během obnovy stávajících smluv (+4,3 %). „Předepsané pojistné v povinném ručení se sice pozvolna zvyšuje, ale k pokrytí všech navýšených závazků se trh přibližuje jen velmi pomalu,“ komentuje situaci výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora a dodává: „Mírný nárůst pojistného však stěží pokrývá náklady spojené s platbami pojišťoven do Fondu zábrany škod a zdaleka nepostačuje na navýšené závazky ze škod na zdraví v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Předepsané pojistné v havarijním pojištění posílilo meziročně o 0,8 %, stále to však nestačí pro zásadní vylepšení celkových výsledků. Silná vazba pojistného na cenu vozidla i nadále přetrvává. Oslabování se projevilo tentokrát u pojištění podnikatelských rizik, kde předepsané pojistné kleslo z 1,7 % v prvním pololetí na pouhých 0,6 %.

Nepříliš optimistická je také situace v životním pojištění, které zpomalilo růst oproti 1. pololetí o dalších 0,5 %, a jeho meziroční růst je tak pouhých 0,3 %. Podíl na něm mají opět produkty s jednorázově placeným pojistným (+13 %, samostatně jednorázově placené produkty dokonce +22 %), které klientům nabízejí minimum pojistné ochrany a jsou vnímány spíše jako dlouhodobá investiční příležitost než jako ochrana před hrozícími riziky. Předepsané pojistné v oblasti běžně placeného životního pojištění opět pokleslo, a to o 0,4 %. Jedná se tak již o třetí kvartální období, kdy se postupné zpomalování růstu změnilo na pokles.

S klesajícím objemem běžně placeného pojistného souvisí i prohlubující se pokles počtu aktivních smluv. Oproti stejnému období přechozího roku se snížil počet smluv z 6,2 milionů na aktuálních 6 milionů. „Pro další vývoj běžně placeného životního pojištění je varováním i klesající obchodní produkce nových smluv, která v objemu pojistného poklesla o více než 8 %,“ upozorňuje Tomáš Síkora a doplňuje: „Vzhledem k novým legislativním úpravám daňových zákonů a v souvislosti se změnami v oblasti připravované regulace distribuce pojišťovacích produktů však bohužel nelze v krátkodobém horizontu očekávat výraznou změnu trendu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.