Neděle 25. října. Svátek má Beáta.

TPA Horwath: Změny v daních schváleny, daň dědická je zrušena

Bydlení 29.11.2013 | 15:14 0 Komentářů

Poslanecká sněmovna schválila na své první schůzi zákonná opatření Senátu, která se týkají novel daňových zákonů a nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Některé změny jsou velmi zásadní. Například dědictví či odkaz budou od daně osvobozeny.

 

Schválením zákonných opatření byl dokončen proces legislativní přípravy na rekodifikaci, tedy na nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a řadu dalších předpisů. Koncepční změnou je, že k datu 1. 1. 2014 přestane platit zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Poslední jmenovaná je vtělena do samostatného zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Převody nemovitostí tedy budou nadále zdaňovány 4% sazbou daně.

Revoluční změnou je však úplné zrušení daně dědické. Nový pojem – bezúplatné nabytí – který obsahuje také dědění, je nově podřízen zákonu o daních z příjmů. Veškeré bezúplatné příjmy získané fyzickými i právnickými osobami z dědění či odkazu jsou nyní nově od daně z příjmů osvobozeny.

„Zákon o daních z příjmů pracuje s poněkud neobvyklým pojmem bezúplatný příjem, který si budou muset poplatníci osvojit. Zjednodušeně je možno do této kategorie zahrnout přijaté dary a dědictví, odkaz, či může tento bezúplatný příjem vzniknout jako důsledek nových vztahů dle občanského zákoníku. Může se jednat například o příjmy obmyšlené osoby získané prostřednictvím svěřenského fondu, který zakladatel zřídil pořízením pro případ smrti. Nově jsou příjmy z dědictví či odkazu osvobozeny i pro právnické osoby, takže pokud někdo okáže konkrétní majetek např. muzeu či škole, pak tato právnická osoba již od roku 2014 nebude platit žádnou daň,“ vysvětluje Jana Skálová, partnerka TPA Horwath.

Dani z příjmů budou ale podléhat dary, a to u obdarovaného, který není s dárcem v příbuzenské linii přímé nebo vedlejší. Dary poskytované mezi příbuznými, kdy vedlejší linie je výslovně v zákoně o daních z příjmů specifikována, jsou od daně z příjmů osvobozeny. Bude-li obdarovaná právnická osoba, pak hodnota daru vstupuje do základu daně z příjmů a bude zdaněna běžnou sazbou daně z příjmů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.