Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Švýcarská finanční skupina Swiss Life zvýšila v roce 2014 příjem z poplatků a provizí o 15 % na 1,3 miliardy CHF, z pojistného o 7 % na 19,1 miliard CHF a čistý zisk o 4 % na 818 milionů CHF

Skupina Swiss Life ve svých pojišťovacích divizních zvýšila příjem z pojistného o 7 % na 19,1 miliard CHF. K tomu podstatnou měrou přispěl domácí trh ve Švýcarsku díky nárůstu pojistného o 11 % na 10 miliard CHF.

Skupina také dosáhla růstu v příjmech z poplatků a provizí v poradenských divizích, konkrétně o 15 % na 1,3 miliardy CHF, k čemuž přispěly všechny obchodní jednotky.

     Čistý zisk dosáhl výše 818 milionů CHF, což představuje zvýšení o 4 % v porovnání s předchozím rokem (2013: 784 milionů CHF), zatímco upravený zisk z provozní činnosti dosáhl výše 1,2 miliardy CHF (+4 %).

     Skupina Swiss Life se ohlíží za úspěšným finančním rokem 2014: Díky pružnosti jejího obchodního modelu v loňském roce rostla navzdory náročnému prostředí nízkých úrokových sazeb.

     Navzdory prostředí nízkých úrokových sazeb Swiss Life opět dosáhla výrazného čistého investičního výsledku ve výši 3,8 % (2013: 3,9 %).

     Objem majetku ve správě vzrostl o 18 % na celkových 183 miliard CHF. Částkou 33,7 miliard CHF se na tom podílí investiční podnikání s externími zákazníky, neboť skupina Swiss Life dosáhla čistého přírůstku nových aktiv v celkovém objemu 4,5 miliard CHF.

     Skupina Swiss Life úspěšně realizuje svůj celoskupinový program „Swiss Life 2015“. Většina cílů tohoto programu byla splněna již do konce roku 2014.

     Upravená kapitálová návratnost dosáhla 9,6 % (2013: 10 %).

     Marže nových obchodů činila 1,8 % (2013: 2,2 %) a hodnota nových obchodů dosáhla 255 milionů CHF (2013: 289 milionů CHF).

     Akciový kapitál se zvýšil na 12,8 miliard CHF, což představuje zvýšení o 43 % oproti předchozímu roku, přičemž na konci roku 2014 činil ukazatel kapitálové přiměřenosti skupiny 269 % (2013: 210 %).

     Správní rada navrhuje, aby valná hromada akcionářů schválila 18% zvýšení dividendy z 5,50 CHF v předchozím roce na 6,50 CHF na akcii.

„Jsem naším výkonem v roce 2014 velmi potěšen: Zvýšili jsme pojistné, zisk i příjem z poplatků a provizí a současně jsme drželi náklady pevně pod kontrolou,“ říká Patrick Frost, generální ředitel skupiny. „Nyní sklízíme plody toho, co jsme zaseli v předchozích letech. Tím, že jsme zlepšili pružnost našeho obchodního modelu, jsme trvale zvětšovali svoji pozici na trhu. Ani zrušení minimálního směnného kurzu pro euro v tomto roce nám nezabrání dosáhnout našich cílů stanovených pro rok 2015.“

Skupina Swiss Life zvyšuje svůj tržní podíl

Skupina Swiss Life ziskově rostla, přičemž její růst převýšil průměr trhu za rok 2014. Objem ročního předepsaného pojistného vzrostl na 19,1 miliard CHF (2013: 18,0 miliard CHF), což je ekvivalentní 7% růstu ve srovnání s předchozím rokem. Skupina také zaznamenala potěšující vývoj v příjmech z poplatků a provizí, který se zvýšil o 15 % na 1,3 miliard CHF.

Švýcarský trh, kde se celkový objem předepsaného pojistného zvýšil o 11 % z 9 miliard CHF
na 10 miliard CHF, byl hlavní hnací silou růstu. Velká poptávka ze strany malých a středních podniků o pojistná řešení v rámci 2. pilíře zaměstnaneckých výhod (BVG) přetrvávala ve stabilní míře, a to zejména v oblasti korporátních klientů. Skupina Swiss Life dosáhla růstu o 11 % v porovnání s růstem trhu jako celku o pouhé 1 %. V oblasti soukromých klientů se pojistné zvýšilo o 12 %. Skupina Swiss Life současně zvýšila příjmy z poplatků a provizí na švýcarském trhu trhu o 10 % na 182 milionů CHF. Skupina Swiss Life ve Francii také zaznamenala růst, a sice 10% nárůst pojistného na 4,2 miliard EUR. Příjmy z poplatků a provizí se také zvýšily o 11 % na 223 milionů EUR. V Německu vedlo striktní zaměření na ziskové obchody k 5% poklesu předepsaného pojistného na 1,3 miliard EUR. Současně však Swiss Life Německo zaznamenala silný růst příjmů z poplatků a provizí v podobě zvýšení o 12 % na 349 milionů EUR. Swiss Life International zaznamenala 6% pokles ročního předepsaného pojistného na 2,5 miliard CHF, zatímco příjem z poplatků a provizí vzrostl o 4 % na 240 milionů CHF.

V oblasti obchodů s externími zákazníky získala společnost Swiss Life Asset Managers do správy organicky začleněná čistá nová aktiva v objemu 4,5 miliard CHF. Majetek spravovaný pro externí zákazníky tak dosáhl objemu 33,7 miliard CHF (+22 %). Společně s povinným pojištěním (149,3 miliard CHF) činil celkový objem aktiv ve správě Swiss Life Asset Managers 183,0 miliard CHF, což představuje zvýšení o 18 % oproti předchozímu roku. Z této částky je 32,5 miliard CHF investováno do nemovitostí. Kromě toho má skupina Swiss Life ve správě nemovitosti v celkovém objemu 31,5 miliard CHF. Z toho 16,7 miliard CHF pochází z dceřiné společnosti Livit a 14,8 miliard CHF z dceřiné společnosti Corpus Sireo, kterou skupina Swiss Life získala akvizicí 1. října 2014. Ke konci roku 2014 tedy celkový objem nemovitostí ve správě činil 63,9 miliardy CHF.

Swiss Life dosáhla dalšího výrazného čistého investičního výsledku

Skupina Swiss Life zaznamenala konsolidovaný zisk z provozní činnosti ve výši 1 182 milionů CHF, což představuje nárůst o 4 % oproti předchozímu roku. K tomuto nárůstu zisku přispěly Francie, Swiss Life Asset Managers a Swiss Life International. Čistý zisk vzrostl ze 784 milionů CHF na 818 milionů CHF (+4 %). Zvýšení zisku bylo dosaženo i přes další posílení pojistných rezerv o 1,2 miliard CHF.

Skupina Swiss Life je v České republice zastoupena poradenskou společností Swiss Life Select. Její klíčové příjmy tvoří provize a poplatky z uzavřených obchodů a poplatků. Swiss Life Select patří do divize International a hospodářské výsledky za Českou republiku jsou součástí konsolidovaných výsledků této divize.  Swiss Life Select se v České republice zaměřuje se bonitní klientelu, v loňském roce zavedla pro klienty s volnou hotovostí nad 5 milionů korun úspěšnou službu Premium. 

Swiss Life Asset Managers dosáhla v roce 2014 příjmu z přímých investic ve výši 4,5 miliard CHF – což představuje zvýšení o 4 % oproti předchozímu roku. Čistý investiční výsledek se zlepšil o téměř 200 milionů CHF na 5,1 miliard CHF, což přineslo čistou výnosnost investic ve výši 3,8 % (2013: 3,9 %).

Pobočka Swiss Life Švýcarsko dosáhla v roce 2014 výdělku ve výši 657 milionů CHF (-8 %). Změny v účetních standardech (IFRS 13) v průběhu období předchozího roku měly pozitivní dopad ve výši 60 milionů CHF. Po očištění o tento jednorázový vliv by byl tento výsledek na stejné úrovni jako v předchozím roce. Ve Francii skupina Swiss Life zaznamenala zvýšení zisku o 13 % na 178 milionů EUR. Pobočka Swiss Life Německo přispěla 76 miliony EUR, tedy téměř stejně jako v předchozím roce (-2 %). Významného pokroku bylo dosaženo ve Swiss Life International, jejíž součastí je také Swiss Life Select Česká republika: Výsledek tohoto segmentu se více než zdvojnásobil ze 16 milionů CHF v předchozím roce na 34 milionů CHF. Také výsledek segmentu Swiss Life Asset Managers vykázal pozitivní trend v podobě zvýšení o 13 % na 188 milionů CHF (2013: 166 milionů CHF), přičemž 14 milionů CHF přišlo ze společnosti Corpus Sireo.

Většina cílů strategie „Swiss Life 2015“ byla dosažena před termínem

Ve druhém roce realizace své celoskupinové strategie „Swiss Life 2015“ skupina opět výrazného pokroku. Efektivnost se zvýšila ve všech oblastech obchodní činnosti. Nárůst nákladů o 1 % lze přičítat zejména investicím do růstových iniciativ ve Swiss Life Asset Managers. Ukazatele efektivnosti se však opět zlepšily ve všech pojišťovacích divizích. Skupina Swiss Life dosáhla celkových úspor na nákladech ve výši 160 milionů, čímž splnila svůj cíl pro rok 2015 v oblasti úspor na nákladech, který činil 130–160 milionů CHF, o jeden rok dříve. V důsledku stavu úrokových sazeb klesla marže nových obchodů ze 2,2 % na 1,8 %  avšak stále je nad naší cílovou úrovní 1,5 %. Hodnota nových obchodů v roce 2014 dosáhla 255 milionů CHF (2013: 289 milionů CHF). Skupina ve sledovaném roce dosáhla upravené kapitálové návratnosti ve výši 9,6 % (2013: 10,0 %). Akciový kapitál se vyšplhal z 8,9 miliard CHF na 12,8 miliard CHF (+43 %). Ve stejném období stoupl ukazatel kapitálové přiměřenosti skupiny ze 210 % na 269 %.

Zvýšení dividendy na 6,50 CHF – Den investorů 25. listopadu 2015

Na výroční valné hromadě akcionářů, která se bude konat dne 27. dubna 2015, navrhne správní rada zvýšení dividendy (výplata z rezerv kapitálového vkladu bez srážkové daně) z 5,50 CHF v předchozím roce na 6,50 CHF na akcii (+18 %). Všichni členové správní rady budou kandidovat na znovuzvolení.

Skupina Swiss Life dne 25. listopadu 2015 uspořádá Den investorů, na němž předloží své nové cíle navazující na celoskupinový program „Swiss Life 2015“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.