Pátek 18. června. Svátek má Milan.

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící také v České republice zvýšila v prvním pololetí roku 2016 čistý zisk na 500 milionů CHF

12.08.2016 | 15:34 0 Komentářů

V prvním pololetí 2016 zlepšila skupina Swiss Life svou výkonnost a zvýšila upravený provozní zisk o 4 % na 730 milionů švýcarských franků (CHF). 

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí 2016 objemu 500 milionů CHF (předchozí rok: 493 milionů CHF).

Příjem z  provizí vzrostl o 3 % na 656 milionů CHF, hospodářský výsledek v této oblasti rostl o 16 % na 194 milionů CHF.

Příjmy z pojistného činily 10,1 miliard CHF (9% pokles).

Příjmy z přímých investic se mírně zvýšily na 2,2 miliardy CHF (o 56 milionů CHF). 

Společnost Swiss Life Asset Managers měla ke konci června 2016 ve správě majetek třetích stran v objemu 44,4 miliard CHF i díky novým aktivům v objemu 4,9 miliard CHF (2015: 4,2 miliard CHF). Hodnota celkového majetku ve správě společnosti dosáhla 202,2 miliard CHF (9% růst proti konci roku 2015).

Navzdory extrémně nízkým a negativním úrokovým sazbám dosáhla marže nových obchodů cílové úrovně 1,5 % (předchozí rok: 1,7 %). Hodnota nových obchodů dosáhla 113 milionů CHF (předchozí rok: 145 milionů CHF).

Akciový kapitál vrostl o 18 % na 14,3 miliard CHF. Skupina Swiss Life dosáhla upravené návratnosti kapitálu ve výši 11,1 % (2015: 11,6 %).

„Náš nový celoskupinový program „Swiss Life 2018“ začal úspěšně. Důsledné zaměření na ziskový růst a rozvíjení obchodní činnosti v oblasti poplatků se i v první polovině roku 2016 ukázalo jako účinné,“ říká Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life. „V hlavních oblastech naší obchodní činnosti se nám opět podařilo růst a zvládnout náročné podmínky panující na trhu. Zvýšení provozního zisku, výnosu z přímých investic a rozsahu obchodní činnosti v oblasti poplatků společně se snížením technické úrokové sazby a provozních nákladů v oblasti pojišťovnictví ukazuje, že skupina Swiss Life je ve velmi dobré pozici pro dosažení svých finančních cílů pro rok 2016.“

Růst provozní síly pokračuje

Skupina Swiss Life v prvním pololetí 2016 opět zlepšila svoji výkonnost a zvýšila svůj upravený provozní zisk o 4 % na 730 milionů CHF. Skupina tak dosáhla čistého zisku v objemu 500 milionů CHF (předchozí rok: 493 milionů CHF). Skupina Swiss Life také zvýšila svůj hospodářský výsledek v oblasti poplatků o 16 % na 194 milionů CHF – zejména díky přispění strany Swiss Life Asset Managers a Swiss Life Select v Německu a Švýcarsku. Společnost tak dále diverzifikuje zdroje svého zisku.

 V první polovině roku 2016 dosáhla skupina Swiss Life navzdory trvale nízkým úrokovým sazbám výnosů z přímých investic ve výši 2,2 miliard CHF. To představuje mírné zvýšení oproti předchozímu roku o 56 milionů CHF. Tato částka odpovídá neanualizovanému výnosu z přímých investic na úrovni 2,3 miliard CHF (2015: 2,8 miliard CHF), což vedlo k čisté výnosové míře investic ve výši 1,6 % (2015: 2,0 %). Uvedená návratnost investic umožnila další posílení pojistných rezerv o 0,5 miliard CHF. Průměrná technická úroková sazba klesla na 1,58 % (oproti 1,64 % k 1. lednu 2016), důvodem bylo posílení technických rezerv a lepší struktura obchodních transakcí.

 Pobočka Swiss Life Švýcarsko zvýšila svůj provozní zisk oproti stejnému období předchozího roku na 420 milionů CHF (růst o 2 %). Výsledek v oblasti poplatků se zvýšil na 11 milionů CHF (předchozí rok: 2 miliony CHF) – především díky zvýšenému příspěvku od švýcarské pobočky Swiss Life Select. Ve Francii dosáhla pobočka Swiss Life s částkou 125 milionů EUR výsledek podobný výsledku za předchozí rok 2015 (126 milionů EUR). Výsledek v oblasti poplatků se snížil na 16 milionů EUR z důvodu sníženého objemu obchodů ve Swiss Life Banque Privée (předchozí rok: 20 milionů EUR). Německo zaznamenalo 13% růst s výsledkem 57 milionů EUR. Hlavním faktorem byl vyšší výsledek v oblasti poplatků, který činil 29 milionů EUR (2015: 21 milionů EUR) a byl důsledkem zvýšeného příspěvku ze strany námi vlastněných nezávislých finančních poradců. Pobočka Swiss Life International, do které patří i česká Swiss Life Select, zlepšila díky disciplinovanému řízení nákladů svůj výsledek z 20 milionů EUR na 22 milionů EUR (11% růst). Výsledek v oblasti poplatků vzrostl na 17 milionů EUR (předchozí rok: 16 milionů EUR). Společnost Swiss Life Asset Managers zaznamenala ve svém segmentu silný výsledek v objemu 115 milionů CHF. To představuje 13% růst a zahrnuje především 84% zvýšení v oblasti obchodní činnosti se třetími stranami na
27 milionů CHF.

 Lepší efektivnost – solidní solventnost

Ukazatele efektivnosti se v rámci celé skupiny ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 zlepšily o 2 bazické body na 0,28 %. Dosáhli jsme toho díky snížení provozních nákladů v segmentu pojišťovnictví a růstu pojistných rezerv. Navzdory pokračujícímu poklesu úrokových sazeb zůstala marže nových obchodů na cílové úrovni 1,5 % (2015: 1,7 %). Hodnota nových obchodů klesla na 113 milionů CHF (ze 145 milionů CHF v první polovině roku 2015). Skupina Swiss Life dosáhla během sledovaného období upravené návratnosti vlastního kapitálu ve výši 11,1 % (1H 2015: 11,6 %). Akciový kapitál se zvýšil o 18 % na 14,3 miliard CHF, a to zejména díky vyšším nezrealizovaným ziskům z obligací. Finanční úhrada ve prospěch společnosti Swiss Life Holding Ltd. se v první polovině roku 2016 zvýšila na 557 milionů CHF (2015: 369 milionů CHF). K 1. lednu 2016 byl ukazatel Švýcarského testu solventnosti (SST) pro skupinu Swiss Life na úrovni 146 % (podle podání u úřadu FINMA na základě podmínečně schváleného interního modelu). Ke stejnému datu činila solventnost podle evropského standardu „Solvency II“ více než 200 %.

 „Makroekonomické prostředí pro naše podnikání bude i nadále náročné. Výsledky za první pololetí 2016 nicméně ukazují, že dokážeme na tyto výzvy rychle reagovat. Naše důsledné zaměření na klienty nám umožňuje zajistit inovativnost a těsné spojení skupiny Swiss Life s trhem,“ říká Patrick Frost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.