Pondělí 06. dubna. Svátek má Vendula.

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící i v České republice zvýšila v roce 2015 svůj čistý zisk o 7 % na 878 milionů CHF

Skupina Swiss Life v roce 2015 zlepšila svou výkonnost a dosáhla upraveného zisku z provozní činnosti ve výši 1,3 miliardy CHF (nárůst o 17 %). K tomuto růstu přispěly všechny dceřiné společnosti skupiny

  • Čistý zisk skupiny se zvýšil o 7 % na 878 milionů CHF

  • Skupina Swiss Life znovu zlepšila svůj výsledek z  provizí, který vzrostl o 36 % na 342 milionů CHF, v oblasti řízení rizik se zvýšil o 4 % na 395 milionů CHF

  • Příjem z pojistného ve výši 18,9 miliard CHF odpovídá 5% růstu v místních měnách a poklesu o 1 % ve švýcarských francích

  • Společnost Swiss Life Asset Managers pokračovala v dalším růstu. Nová čistá aktiva pod správou třetích stran 7,2 miliard CHF (2014: 4,5 miliard CHF)

  • Skupině Swiss Life se podařilo i v prostředí nízkých úrokových sazeb dosáhnout vysoké čisté míry návratnosti investic ve výši 3,7 % (2014: 3,8 %)

  • Marže z nových obchodů činila 1,7 % (2014: 1,8 %), hodnota nových obchodů se zvýšila o 5 % na 268 milionů CHF

  • Akciový kapitál klesl o 5 % na 12,2 miliard CHF. Upravená návratnost vlastního kapitálu dosáhla 9,7 % (2014: 9,6 %)

  • Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvýšit dividendu ze 6,50 CHF na 8,50 CHF

„Nízké a záporné úrokové sazby nejsou jedinými výzvami, kterým čelí poskytovatelé finančních služeb. Celý sektor je konfrontován s nestabilní globální ekonomikou, restriktivními regulatorními požadavky, rychlým technickým pokrokem a v neposlední řadě s měnícím se chováním zákazníků. Z těchto důvodů nebylo zcela jisté, že se nám v uplynulém roce podaří nadále zvyšovat dynamiku a dosahovat ziskového růstu,“ říká Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life. „Potěšující výsledky jsou výsledkem skvělé práce, kterou v posledních letech odvedli naši zaměstnanci, a poskytují vynikající základ pro další rozvoj skupiny Swiss Life.“

Schopnost zvyšovat výdělek roste díky trvale udržitelnému modelu ve všech dceřiných společnostech 

V roce 2015 skupina Swiss Life znovu posílila své zisky. Čistý zisk vzrostl z 818 milionů CHF na 878 milionů CHF (nárůst o 7 %). Upravený zisk z provozní činnosti vzrostl o 17 % na 1,3 miliard CHF. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěly všechny dceřiné společnosti. 

Navzdory přetrvávajícím nízkým úrokovým sazbám a negativnímu měnovému efektu skupina Swiss Life realizovala v roce 2015 příjem z přímých investic ve výši 4,3 miliard CHF (2014: 4,5 miliard CHF). Čistý výsledek z investic vzrostl z 5,1 miliard CHF na 5,2 miliard CHF, což přineslo čistou návratnost z investic ve výši 3,7 % (2014: 3,8 %). Patrick Frost k tomu poznamenává:
„Opět se nám podařilo dosáhnout atraktivní návratnosti z investic, která je našimi klienty vysoce hodnocena vzhledem k přetrvávajícímu prostředí nízkých úrokových sazeb a volatilním finančním trhům. Vysoká návratnost z investic nám v roce 2015 umožnila znovu posílit pojistné rezervy o 1,2 miliard CHF, a tak zlepšit trvalou udržitelnost našeho obchodního modelu.“

Pobočka Swiss Life Švýcarsko zvýšila svůj výsledek o 10 % na 734 milionů CHF. Ve Francii skupina Swiss Life zaznamenala zvýšení výsledku o 20 % na 219 milionů EUR. Pobočka v Německu zaznamenala ve svém segmentu výsledek ve výši 121 milionů EUR, což představuje zvýšení o 51 % v porovnání s rokem 2014. Swiss Life International, do které patří i česká Swiss Life Select, zlepšila hospodářský výsledek z 30 milionů EUR na 38 milionů EUR (nárůst o 26 %). Hlavní hnací silou byl výsledek z provizí ve výši 29 milionů EUR (nárůst o 61 %). Stejně potěšujícího zvýšení výsledku o 28 % na 242 milionů CHF dosáhla také společnost Swiss Life Asset Managers.

Lepší efektivita – solidní solventnost

Ukazatele efektivity se v rámci celé skupiny zlepšily o 2 bazické body na 0,60 %. Navzdory nízkým úrokovým sazbám se marže nových obchodů udržela na úrovni 1,7 % (2014: 1,8 %), která je nad cílovou úrovní 1,5 %. Hodnota nových obchodů vzrostla z 255 milionů CHF v roce 2014 na 268 milionů CHF (nárůst o 5 %). Skupina Swiss Life dosáhla v roce 2015 upravené návratnosti vlastního kapitálu ve výši 9,7 % (2014: 9,6 %) a znovu se tak dostala do horní úrovně svého cílového pásma 8 až 10 %. Akciový kapitál činil 12,2 miliard CHF (pokles o 5 %, zejména z důvodu nerealizovaných zisků z obligací a negativních výsledků převodu měn). Skupina Swiss Life očekává, že její ukazatel podle Švýcarského testu solventnosti (SST) bude ke dni 1. ledna 2016 činit okolo 140 % (na základě podmínečně schváleného interního modelu).

Zvýšení dividendy na 8,50 CHF na akcii

Na výroční valné hromadě, která se bude konat dne 26. dubna 2016, navrhne představenstvo akcionářům zvýšení dividendy na 8,50 CHF na akcii (2014: 6,50 CHF), která bude vyplacena v podobě výplaty z rezerv kapitálového vkladu bez srážkové daně. Všichni členové představenstva kandidují na znovuzvolení.

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.