Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Světový trh s platinou zůstává v prvním čtvrtletí 2015 v deficitu

Podle nově založené Světové investiční rady pro platinu (WPIC) zůstal během prvních tří měsíců 2015 světový trh s platinou v deficitu s odhadovaným schodkem ve výši 160 tisíc troyských uncí. 

„Platina patří mezi nejvzácnější kovy vůbec. Díky svým jedinečným fyzikálně-chemickým a katalytickým vlastnostem je nenahraditelná v celé řadě průmyslových aplikací. Zásadní roli sehrává zejména v chemickém, petrochemickém a automobilovém průmyslu, kde je využívána především v různých typech katalyzátorů. V sektoru sklářského průmyslu pak má platina využití  při výrobě speciálních prvků výtokových systémů a měření teploty,“ uvedl Viktor Fiala, generální ředitel společnosti SAFINA, a doplnil: „Platina se rovněž řadí mezi vyhledávané investiční kovy, v České republice zaznamenáváme kontinuální zájem mezi investory. V loňském roce SAFINA prodala více než 80 kg investiční platiny.“  

Mezi hlavní faktory ovlivňující pokračující nedostatek platiny na světovém trhu patří:

  • Zvýšená poptávka po špercích z důvodu naskladňování zpracovateli v Číně po uplynulém období čínského nového roku a pokles recyklace ve šperkařství v období poklesu ceny platiny.
  • Celková těžební nabídka zůstala v porovnání s koncem roku 2014 téměř stejná zásluhou rostoucích výkonů v Jižní Africe a Zimbabwe, jež kompenzují pokles produkce v ostatních regionech.
  • Nižší nabídka recyklovaného kovu jako důsledek poklesu recyklace ve šperkařství, která převýšila mírný nárůst recyklace autokatalyzátorů.

Nabídka

„Celková světová nabídka platiny je tvořena  těžbou, která vyprodukuje cca 70 % tohoto kovu, a 30 % pak pochází z recyklace,“ řekl Viktor Fiala.     

Během prvního čtvrtletí 2015 činila celková světová nabídka platiny 1 835 tisíc troyských uncí s odhadovanou těžební nabídkou ve výši 1 385 tisíc troyských uncí. Jihoafrická těžební produkce pokračovala v obnově po šoku v roce 2014 a vyšplhala se až na 995 tisíc troyských uncí, což je o 2 % více než koncem roku 2014. Zatímco produkce v Zimbabwe vzrostla o 16 % na 110 tisíc troyských uncí, nabídka v ostatních regionech Afriky klesla dohromady o 10 % na 310 tisíc troyských uncí, obojí je srovnání s posledním čtvrtletím 2014. V mezičtvrtletním srovnání klesla také nabídka recyklované platiny o 6 % na 450 tisíc troyských uncí, a to i přes to, že recyklace autokatalyzátorů zaznamenala v prvním čtvrtletí 3% nárůst. Tento nárůst byl na počátku roku 2015 způsoben slabší recyklační aktivitou na konci předešlého roku, kdy nebyly plně využity všechny kapacity.  Nabídka byla také ovlivněna 23% propadem v recyklaci šperků a nižšími maloobchodními prodeji v Číně.

Poptávka

Celkový objem světové poptávky po platině byl během prvního čtvrtletí 1 995 tisíc troyských uncí, což bylo o 75 tisíc troyských uncí více než v posledním čtvrtletí 2014. První čtvrtletí 2015 zaznamenalo ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst poptávky po autokatalyzátorech o 5 % na 825 tisíc troyských uncí. Velký podíl na tom mají zvýšené prodeje automobilů v Evropě a zároveň uvedení katalyzátorů Euro 6 na trh. V souvislosti se zvyšováním skladových zásob v Číně po období čínského nového roku dosáhne očekávaná poptávka po platinových špercích v prvním čtvrtletí 2015 výše 750 tisíc troyských uncí. Indie v prvním čtvrtletí 2015 nadále představovala rostoucího lídra na trhu s platinovými šperky díky stoupajícím maloobchodním tržbám. Prodeje ETF (Exchange Traded Funds – fondy obchodované na burzovním trhu) přesáhly v prvním čtvrtletí 2015 nákupy ve všech klíčových investičních regionech, čímž snížily držbu zásob ETF o 50 tisíc troyských uncí v porovnání se snížením o 30 tisíc troyských uncí na konci roku 2014. Nákupy uzančních slitků a mincí dosáhly v prvním čtvrtletí 2015 podobné úrovně jako v předchozím období, a to 35 tisíc troyských uncí.

Budoucí vývoj

Světová investiční rada pro platinu zároveň reviduje a snižuje svůj celkový odhad deficitu na světovém trhu s platinou pro rok 2015 z původních 235 tisíc troyských uncí stanovených koncem roku 2014 na 190 tisíc. Odhad celkové nabídky zůstává nezměněn ve výši 7 965 tisíc troyských uncí, jelikož se předpokládá vyšší těžební nabídka kompenzovaná poklesem sekundární nabídky z recyklace autokatalyzátorů. Zredukování výhledu pro vývoj poptávky je primárně způsobeno revizí směrem dolů v průmyslové poptávce v Číně, jež je zapříčiněna odhadovaným nižším ekonomickým růstem v roce 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.