Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

SVĚTOVÝ DEN INVESTIČNÍCH FONDŮ JIŽ POTŘETÍ NABÍZÍ ČESKÝM INVESTORŮM PŘÍLEŽITOST (NEJEN) K OSLAVÁM

Již potřetí si Česká republika 19. dubna připomene Světový den investičních fondů, který u nás organizuje Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).  Jde o výročí narození Abrahama van Ketwiche, který v roce 1774 v Nizozemí založil první investiční fond na světě.  Cílem novodobé tradice, která vznikla na počest této události v roce 2012 v Německu, je poskytnout lidem základní informace pro lepší rozhodování o jejich investicích, připomenout výhody dlouhodobého investování do podílových fondů a v neposlední řadě vyzvat širokou veřejnost k zamyšlení se nad nakládáním s volnými finančními prostředky. 

Češi a jejich přístup k investování

Povědomí Čechů o investování se každoročně zlepšuje, vztah k investicím máme ale stále opatrný.  Dle výzkumu prováděného Asociací pro kapitálový trh (AKAT) v loňském roce investoval každý sedmý Čech.  Výsledky odhalily, že kolektivní investování je především výsadou mužů s vyšším vzděláním, zatímco čtvrtina žen nevyužívá žádný z investičních nástrojů.

Zdrženlivost v investování přitom není vůbec na místě. Aby člověk mohl začít investovat, nemusí dlouhé měsíce načítat odbornou literaturu a perfektně se orientovat v investičním prostředí. Stačí najít profesionály, kteří mu dokáží poradit a následně o jeho portfolio kontinuálně pečovat.

Podstatnou brzdou Čechů v investování je kromě nedostatečné finanční gramotnosti také nedůvěra. Nechtějí dlouhodobě investovat, protože mají pocit, že o své peníze přijdou. Tímto přístupem se tak (ne)dobrovolně připravují o možnost rozumného zhodnocování volných finančních prostředků. Většina Čechů má své peníze stále uloženy na běžném účtu, v lepším případě na spořicím účtu, kde nemohou z principu dosáhnout vysokých výnosů.

Navíc v situaci, kdy se v České republice banky připravují na to, že vklady klientů nebudou vydělávat, je nutné poohlédnout se po jiných možnostech zhodnocování peněz.“ dodává Jana Brodani (Michalíková), výkonná ředitelka AKAT.

Výhody kolektivního investování

Světový den investičních fondů je ideální příležitostí zvýšit finanční gramotnost a připomenout výhody kolektivního investování oproti běžným bankovním vkladům.

  • daňové zvýhodnění: pokud investor fyzická osoba ukončí svou investici nejdříve po 3 letech od nákupu podílového listu, z investice se neplatí žádná daň z příjmů fyzických osob
  • rychlý přístup k penězům: v případě rychlé potřeby peněz je možné investici kdykoliv ukončit – cena podílových listů se obvykle vypočítává každý pracovní den a každý pracovní den je možné je odprodat
  • regulace zákonem:investiční fondy jsou regulovány zákonem, podléhají dohledu České národní banky a jsou povinny pravidelně zveřejňovat detailní informace o svém hospodaření, rizikovosti apod.
    • investování malých částek: do fondů je možno investovat obdobné částky jako do, u nás stále tolik populárního, stavebního spoření, protože minimální investovaná částka začíná zpravidla již na 500 Kč
    • profesionální správa: investiční společnosti zaměstnávají specialisty, kteří zodpovídají za řízení (portfolií) fondů – tzv. fond manažery nebo portfolio manažery

Češi přicházejí fondům na chuť

Minulý rok byl pro investice velmi příznivý. V případě celkového objemu majetku, investovaného přes členy AKAT do investičních nástrojů, dosáhl rekordních nárůstů, a to o 47 miliard Kč. Ke dni 31. 12. 2015 dosahoval výše 1,150 bilionu korun.

V zahraničních a domácích fondech kolektivního investování nabízených v České republice byl zaznamenán nárůst o 65,34 miliardy Kč, tj. o 20,42 % (z 319,96 mld. Kč k 31. 12. 2014 na 385,30 mld. Kč k 31. 12. 2015). Při rostoucím počtu investorů již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Přibližujeme se západu

Podle statistik se Češi přibližují v investování zemím západní Evropy a předpokládá se, že zájem o investování i nadále poroste. Nasvědčuje tomu vývoj na kapitálových trzích a dostatek volných financí domácností. Poprvé byla překonána předkrizová úroveň majetku už v roce 2014. Od vypuknutí krize v roce 2008 narostly investice do fondů o více než 50%.  Rok 2015 byl pro Evropu rekordním rokem, čisté prodeje investičních fondů dosahovaly svá maxima, investice do fondů od konce roku 2014 v Evropě vzrostly průměrně o 11,3 %. Majetek ve fondech v České republice se dokonce zvýšil o 27,3 %, což je největší nárůst majetku investičních fondů v rámci evropské skupiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.