Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

Studie bankovnictví v regionu CEE na rok 2015: Klíčovým prvkem bankovnictví v regionu střední a východní Evropy zůstane rozlišování mezi jednotlivými zeměmi

Mírný růst tempa úvěrů se objeví nejspíš hlavně ve střední a jihovýchodní Evropě (CESEE), hlavní hnací silou bude úvěrování firem

  • Závazky vůči zahraničním subjektům budou více nahrazovány tuzemským financováním, omezí se počet zranitelných míst z minulosti

  • Celková výnosnost aktiv v bankovním sektoru regionu střední a východní Evropy (CEE) by měla zůstat srovnatelná s úrovní z roku 2014, tedy přibližně 1 % 

Přestože byl růst úvěrů v rámci CESEE[1] za poslední dobu slabý, rozpis napříč jednotlivými zeměmi se ukazuje několik povzbudivějších trendů. Růst úvěru by měl podle předpokladů v CESEE s nárůstem úvěrování firem a podnikatelů do konce roku 2015 lehce zrychlit. Naopak Rusko zasáhne citelné zpomalení. Řeší se i některá zranitelná místa z minulosti, jelikož závazky vůči zahraničí nahradilo tuzemské financování. Vzhledem k tlaku na příjmové marže zůstává důležitou hnací silou ziskovosti bank příjem mimo úroky. Předpokládaná výnosnost aktiv v bankovním sektoru CEE by měla zůstat srovnatelná s hodnotami z roku 2014, kolem 1 %. Rozlišování mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy s ohledem na rozvoj bankovnictví zůstává z pohledu bankovnictví důležitým faktorem. Ukazuje to studie bankovnictví v regionu CEE, provedená oddělením strategických analýz UniCredit Bank pro region CEE s pokrytím 13 zemí.

Střední a východní Evropa zůstává rozmanitým regionem

„Střední a východní Evropa zůstává rozmanitým regionem. Předpokládaný růst ekonomiky ve střední a jihovýchodní Evropě se pohybuje na úrovni 2,5 procenta, v roce 2016 pak dosáhne 2,9 procenta, zatímco hodnoty pro celý region budou v důsledku poklesu v Rusku na úrovních 0,2 a 2,2 procenta,“ uvedl Gianni Franco Papa, nově jmenovaný ředitel divize firemního a investičního bankovnictví a odstupující ředitel divize CEE skupiny UniCredit. „Růst by měly zejména ekonomiky zaměřené na reformy, zatímco země s přetrvávajícími strukturálními potížemi zůstanou v recesi.“ 

Když se podíváme do budoucna, letos nejspíše zažijeme mírné zrychlení růstu úvěrů v regionu CESEE, tažené zejména úvěrováním firem. Pokud Polsko s Českou republikou zůstanou i nadále hlavními aktéry obnovy firemního úvěrování ve střední Evropě, mohly by se k mírnému růstu v této oblasti vrátit do konce roku 2015 také banky ve Slovinsku a Chorvatsku. V rámci celého regionu CEE pak bude celkový výsledek úvěrování ovlivněn podstatným poklesem v Rusku. 
 

„Úvěrování firem ve střední a východní Evropě by mělo v roce 2015 obecně vzrůst o 12,4 procenta, ve střední a jihovýchodní Evropě o 3,5 procenta. Tempa růstu maloobchodních úvěrů by měla vykázat pozitivní hodnoty 5,4, respektive 3,3 procenta,“ uvedla Carmelina Carluzzo, zástupkyně ředitele oddělení strategických analýz CEE UniCredit. Vklady v bankách letos vzrostou o 9,1 procenta v rámci CEE a o 4,2 procenta v regionu CESEE.

Nový model financování povede ke stabilní ziskovosti bankovního sektoru

Jelikož závazky vůči zahraničním subjektům již ve větší míře nahrazuje domácí financování, zejména vkladové a kapitálové, lokální bankovní sektory v rámci CESEE se přiklánějí k udržitelnějšímu modelu financování. Poměr vnějších závazků vůči celkovým aktivům tedy průběžně vzrostl a v září 2014 dosáhl hodnoty 13,5 procenta. Poměr úvěrů ke vkladům se v době od prosince 2013 do září 2014 zlepšil z 98 na 96 procent, což značí, že jsou místní úvěry kryty místními vklady ve více než dostatečné míře. Znamená to, že některé problémy bankovního sektoru z minulosti již byly vyřešeny a bankovnictví v regionu je nyní v lepším stavu, který napomáhá dalšímu růstu do budoucna. 

Zatímco jsou marže stále pod tlakem, budou banky v regionu CEE muset rozšířit spektrum svých příležitostí generujících výnosy. Podobně jako v západní Evropě, význam příjmů mimo úroky v budoucnu poroste. „Celkově očekáváme, že si sektor v rámci CEE udrží svoji ziskovost oblasti výnosů z aktiv i v roce 2015 na srovnatelné úrovni s rokem 2014, tedy kolem jednoho procenta. Geopolitický vývoj a změny vnějšího prostředí představují v našem výhledu určitý zdroj nejistoty. Výzvou v tomto regionu nejspíše zůstanou nesplácené úvěry,“ odhaduje Gianni Franco Papa.

„Nižší cena ropy je mince o dvou stranách. Přestože zatěžuje ruské hospodářství, může se u evropských domácností a kupní síly firem projevit jako povzbuzující faktor. Mezi další vážná rizika navázaná na naše předpovědi do roku 2015 patří vstřícnější monetární politika Evropské centrální banky a místních centrálních bank společně s posílením snahy o větší harmonizaci předpisů na regulaci finančních služeb,“ dodává Carmelina Carluzzo.

CEE 2020: UniCredit dále posílí svoji vedoucí pozici v regionech

S ohledem na současné náročné a rychle se měnící hospodářské prostředí zavedla UniCredit Bank zvláštní program pod názvem CEE 2020. Ten je zaměřen na nové způsoby generování růstu, vytváření hodnot a rozvoj klientského byznysu odolnému vůči budoucím vlivům. Podpora cílů skupiny stanovených ve strategickém plánu na období 2013 – 2018 má přinést vytvoření vhodných struktur a procesů pro udržitelný zdravý rozvoj divize CEE. „Bankovní pobočky ve střední a východní Evropě přispívají k zisku UniCredit téměř jednou třetinou. Naším záměrem je vedoucí pozici v regionu CEE dále posilovat s důsledným důrazem na blízkost ke klientům a geografickým vyvážením své působnosti v kombinaci s komplexní odborností. V posledních letech jsme podíly na většině trhů získávali díky svým investicím, zatímco naši konkurenti se drželi zpátky. V tomto trendu hodláme pokračovat i do budoucna,“ poznamenal Gianni Franco Papa, ředitel divize firemního a investičního bankovnictví a odstupující ředitel divize CEE skupiny UniCredit.

Poměr kmenového kapitálu na úrovni Tier 1 je v UniCredit Bank roven hodnotě 10,73 procenta s bezkonkurenční mezinárodní sítí ve zhruba 50 zemích. Komplexní hodnocení ECB pevnou kapitálovou pozici UniCredit ještě potvrdilo, v rámci scénáře zátěžového testu tedy banka dosáhla CET 1 na rok 2016 o hodnotě 6,8 procenta. 

Skupina funguje jako přední partner podporující rozvoj podnikání svých klientů na přeshraniční úrovni prostřednictvím svých místních bank ve 14 zemích využívajících naprosto bezchybný model služeb. Má jedinečně hluboké znalosti různých trhů v rámci CEE a prostřednictvím své sítě mezinárodních středisek poskytuje služby zhruba 23 000 klientů z řad firem a podnikatelů, kteří v daném regionu provozují své podnikání. Pracovníci UniCredit jsou odhodlání k poskytování velmi kvalitních služeb a podpoře vedoucí pozice celé skupiny v rámci CEE, včetně zvyšování spokojenosti zákazníků.[1] Střední a východní Evropa (CEE) zahrnuje Bosnu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko. Slovinsko, Turecko, Ukrajinu; střední a jihovýchodní Evropa (CESEE) představuje CEE bez Ruska, Turecka a Ukrajiny; do CE patří Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko;  SEE zahrnuje Bosnu, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.