Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

Stock Spirits Group PLC oznamuje finanční výsledky za první pololetí roku 2015

Banky 20.08.2015 | 08:37 0 Komentářů

Stock Spirits Group PLC, přední výrobce značkových lihovin ve střední a východní Evropě, oznamuje svéfinanční výsledky za první pololetí roku 2015 ukončené 30. červnem.

Hlavní finanční ukazatele

 • Celkové příjmy: 108 milionů eur (2014: 137,7 milionů eur)
 • Provozní zisk před odečtením mimořádných nákladů: 5,2 milionů eur (2014: 23,2 milionů eur)
 • Zisk po zdanění: 0,2 milionu eur (2014: 16,8 milionů eur)
 • EPS (základní zisk za akcii): 0,0012 eur (2014: 0,084 eur)
 • Prozatímní dividenda: 0,0125 eur za kmenovou akcii
 • EBITDA před započtením mimořádných položek: 10,8 milionů eur (2014: 28,6 milionů eur)

Hlavní provozní INFORMACE

 • Celkový objem výroby: 4,9 milionů 9litrových balení (2014: 6,8 milionů)
 • Pokračující narušení polského trhu bylo důvodem pro velmi špatné první čtvrtletí, po němž však následovalo mnohem úspěšnější čtvrtletí druhé
 • Vedení se zaměřuje na zlepšení situace v Polsku a další premiumizaci portfolia, včetně zatraktivňování balení klíčových značek a zavádění nových produktů
 • Výsledky na ostatních trzích odpovídají očekáváním
 • V Polsku byly otevřeny nové sklady pro zajištění flexibility a efektivity provozu v rámci dodavatelského řetězce
 • Pozitivní začátek spolupráce na základě nových distribučních smluv se společností BeamSuntory v Chorvatsku a Bosně
 • Zisk dalších 6 mezinárodních ocenění v kategorii lihovin je jasným důkazem vysoké kvality produktů celé skupiny

Chris Heath, CEO Stock Spirits Group, komentoval výsledky:

Jak jsme již avizovali na květnové výroční valné hromadě, narušení dodavatelského řetězce ve spojení s agresivní cenovou politikou konkurence v Polsku, která následovala po zvýšení spotřební daně v lednu 2014, způsobilo velmi slabé výsledky celé skupiny v prvním čtvrtletí. Během druhého čtvrtletí se situace v Polsku výrazně zlepšila, ovšem ne natolik, aby se zcela vyrovnal propad zaznamenaný v prvním čtvrtletí. Tržby ve všech ostatních oblastech odpovídaly našim předpokladům. Jak jsme očekávali, celkové výsledky skupiny za první pololetí jsou v důsledku popsaných vlivů neuspokojivé. I nadále se budeme držet zvolené strategie udržování hodnoty a obchodní marže, nehodláme podnikat neekonomická opatření, jen abychom za každou cenu získali větší tržní podíl. Proto se budeme i nadále zaměřovat na vývoj nových produktů, premiumizaci portfolia, vztahy se zákazníky aefektivní fungování distribučníchsítí. V současné době věříme, že navzdory rizikům vyplývajícím z přetrvávající agresivní cenové politiky konkurentů a nepředvídatelného vývoje poptávky a objednávek se na konci roku náš zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) bude pohybovat v rozmezí mezi 60 až 68 miliony eur. Přestože za sebou máme velmi náročné období, učinili jsme vše pro to, aby skupina mohla co nejlépe využít příležitostí nabízejících se v regionu střední a východní Evropy i zlepšování obchodního prostředí, jehož jsme byli svědky v průběhu druhého i na začátku třetího čtvrtletí. I nadále proto očekáváme příznivý budoucí vývoj. S potěšením tak můžeme oznámit, že akcionářům bude vyplacena prozatímní dividenda ve výši 0,0125 eur za akcii.

Zdroj: Tisková zpráva Stock Spirits Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.