Úterý 03. srpna. Svátek má Miluše.

Stavebnictví – říjen 2019: Stavební produkce mírně klesla

Stavební produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,2 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 40,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 21,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 20,0 % bytů méně.

Stavební produkce1 v říjnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,6 %. Meziročně klesla o 0,3 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 1,2 % (příspěvek -0,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 1,8 % (příspěvek +0,5 p. b.). Bez očištění byla celková stavební produkce meziročně nižší o 1,7 % (říjen 2019 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v říjnu 2019 meziročně zvýšil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2019 meziročně vzrostla o 7,4 %.

Stavební úřady v říjnu 2019 vydaly 7 590 stavebních povolení, meziročně o 0,2 % méně. Orientační hodnotatěchto staveb dosáhla 51,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 40,9 %.

Počet zahájených bytů v říjnu 2019 meziročně vzrostl o 21,9 % a dosáhl hodnoty 3 388 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 9,5 %. V bytových domech byl nárůst zahájených bytů více jak dvojnásobný.

Počet dokončených bytů v říjnu 2019 meziročně poklesl o 20,0 % a činil 2 911 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 17,7 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 14,4 %. Tento pokles byl částečně způsoben vysokou srovnávací základnou roku 2018.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,3 %. Pozemní stavitelství zůstalo na úrovni září 2018 a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,4 %. Údaje za říjen 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 12. 2019.

_______________________
Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.