Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Starostové se obávají postihů. Vzrůstá zájem o pojištění jejich odpovědnosti.

Starostové, radní a další volení zástupci měst a obcí čekají, jakou podobu bude mít nový zákon o vnitřním řízení. Ten připravuje ministerstvo financí a zřejmě přinese novou povinnost, vymáhat na vinících škody, které vzniknou veřejným rozpočtům. A právě tento dodatek může představitele měst přivést do nezáviděníhodné situace. Starostové proto hledají cesty, jak se ochránit a pojištění odpovědnosti je jedním z řešení. 

Péče řádného hospodáře

Při rozhodování v rámci výkonu své funkce by zastupitelé měli jednat s péčí řádného hospodáře. V praxi však řízení města znamená neustálé zohledňování mnoha hledisek, od finančních přes etická či politická. Proto není vždy snadné zvolit jednoznačně nejlepší rozhodnutí a neudělat sebemenší chybu. Zároveň finančně výhodnější řešení nemusí být vždy tím, které odpovídá zájmu občanů. Odpovědnost politická a právní je mnohdy zaměňována a zastupitelé hledají nové způsoby, jak ošetřit rizika spojená s nároky na náhradu škody, která na nich může být uplatňována.

Poptávka po pojištění odpovědnosti zastupitelů stoupá

Podle informací Slavia pojišťovny už v tuto chvíli mají, zejména menší obce, problém oslovit schopné osobnosti, které jsou ochotné kandidovat ve volbách a následně se podílet na vedení města či obce. Zastupitelé ke své práci, kterou mnohdy vykonávají ve volném čase a za minimální odměnu, dostanou také velkou odpovědnost a jsou ohroženi riziky, která z ní plynou. Přijetím nového zákona by se ochota veřejného angažování dále snížila. Pojištění odpovědnosti může být jedním z kroků, které starostům a zastupitelům pomohou situaci řešit.        

„Pojištění odpovědnosti členů volených orgánů obcí a měst jsme na pojistný trh zavedli na začátku roku. Zájem o tento druh pojištění stále stoupá. V posledních měsících vzrůstá poptávka asi o 30%,“ uvádí Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny. A doplňuje: „Evidujeme individuální zájemce z řad starostů, radních i zastupitelů a můžeme potvrdit, že zájemci o pojištění přicházejí z měst i menších obcí. Podle našich zjištění si starostové postupně začínají uvědomovat svou odpovědnost i rizika, která výkon jejich funkce obnáší a z dalšího zákonného zpřísnění mají obavy,“ doplňuje Lucie Ponertová. Osobní pojištění odpovědnosti zastupitele, které nabízí Slavia pojišťovna, se sjednává právě pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, kterou způsobí pojištěná osoba porušením povinnosti v souvislosti s výkonem funkce zastupitele. Pojištění kryje kromě přímých finančních škod, stanovených v rozsudku nebo mimosoudním vyrovnání, také náklady spojené s právní ochranou, náklady s šetřením, pokutami a penále, náklady na osobní potřeby při zabavení majetku, náklady na poradce a další výdaje. Z pojištění je však vyloučen jakýkoliv nárok nebo škoda, která vyplývá ze získání prospěchu nebo výhody, na kterou pojištěná osoba neměla právní nárok a vyloučeno je také plnění v rámci spáchání jakéhokoliv podvodu nebo úmyslného trestného činu.

Nároků, které v rámci pojištění mohou být uplatňovány je celá řada, např. škody způsobené pochybením při prodeji obecního majetku nebo při zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv, nárok může vznést také regulatorní orgán atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.