Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Stanovisko společnosti eMoneyServices k postupu v projektu Opencard

Investice 27.04.2015 | 08:55 0 Komentářů

EMS musí bohužel konstatovat, že nedošlo vůbec k žádnému posunu řešení minulosti, současnosti ani budoucnosti Opencard. Také nedošlo k řešení, ani zahájení řešení úhrady závazků HMP a DPP vůči EMS, a to přesto, že paní primátorka dne 11.2.2015 prohlásila „Chceme zaplatit dluhy za provoz systému a vyjednat fungování Opencard.“[1]

Jak již informovala EMS dne 23. 3. 2015 Zastupitele HMP žádná jednání o stabilizaci Opencard ani neprobíhají, stejně jako neprobíhají žádné kroky k řešení závazků HMP a DPP.

Prakticky tak již 12 měsíců není zajištěna smluvně podpora technického řešení Opencard, není vyřešen žádný z dluhů, které dále narůstají, ale také zcela chybí transparentní a smysluplné řešení budoucnosti Opencard.

Hlavní město Praha sice založilo Operátora OPENCARD, a.s. (OOC), který od 1. 10. 2014 dostává od města 4,5 miliónu korun měsíčně, ale žádný přechod ani konsolidace činností neproběhla a ani podle veřejně dostupných informací neprobíhá. Stejně tak management OOC neučinil žádný krok k zajištění podpory systému, přestože se tak zavázal, stejně jako HMP dohodou z 8. 8. 2014.

Zdá se tedy, že jedinou činností hlavního města Prahy je organizování netransparentních setkávání a prezentace jakéhosi „auditu“ spol. Nexia, u nějž není zřejmé, co by měl ze současných problémů vlastně vyřešit.

čiSoučasně je nutné podotknout, že společnost Nexia neměla podle smlouvy, kterou uzavřela s HMP, provádět žádný „audit“, jak je uvedeno v pozvánce na tiskovou konferenci 27. dubna 2015 v rezidenci primátorky.

Předmětem zakázky bylo: „Ekonomické, procesní a IT/ICT poradenství a poradenství v oblasti finančních technologií, platebních systémů a odbavení ve veřejné dopravě na posouzení aktuálního provozu, využívání a rizik karty Opencard“ [2. Vedení města by tak mělo na pondělní tiskové konferenci představit zejména Nexií vypracovaný návrh řešení budoucnosti Opencard.  

Konkrétně se jedná o: „Veřejnou zakázkou se řeší potřeba zajištění vypracování rozboru ekonomické vývoje projektu a odhadované částky k zajištění nezbytně nutných činností k zajištění provozu systému Opencard. Vypracování návrhu variant řešení. Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti řízení a dalšího postupu projektu Opencard.“[3]

Domníváme se také, že by vedení Prahy mělo vysvětlit svou další představu se společností OOC, která v současné podobě nevykonává funkce, pro které byla ustavena.

Zadání zakázky spol. Nexia také neobsahuje žádné řešení problémů minulosti, ale pouze budoucnosti (viz Důvodová zpráva k tisku R-16447).

Důvodová zpráva rovněž uvádí, že zmíněná zakázka byla zadána v rozporu s platnými a účinnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy (viz Důvodová zpráva k tisku R-16447; bod 10a).

Tato odchylka je pak zdůvodněna: „jedná se hlavně o využití znalostí společnosti NEXIA, svou činností navazuje na audit realizovaný v roce 2009. Díky uvedeným skutečnostem může v co nejkratším časovém úseku poskytovat své služby a zajistit poradenství v uvedené složité oblasti Opencard.“

Zde je nutné upozornit, že není jasné, z čeho by měla plynout kompetence NEXIA AP, Kvados a dalších společností (jímž byla zakázka zadána), aby posoudily kartové programy.  Zmíněné společnosti se nikdy nepodílely na jakémkoli obdobném projektu v zahraničí, a tudíž těžko mohou Praze poskytnout relevantní poradenství.  

Vzhledem k tomu, že zadání zakázky předpokládá analýzu nabídek společnosti EMS a návrhu řešení, nerozumíme také tomu, jak souvisí taková analýza s jakýmkoli auditem, a tím méně auditem z roku 2009 (viz Důvodová zpráva). Rádi bychom v této souvislosti připomněli, že nabídky společnosti EMS (působící v projektu od roku 2013) jsou založeny na znaleckých posudcích a mezinárodních zkušenostech a nijak nesouvisí ani nenavazují na pozdější historii Opencard.

Za nejzásadnější ovšem považujeme fakt, že společnost Nexia v rozporu se zadáním zakázky nekomunikovala se společností EMS a nevyžádala si základní strategické dokumenty a podklady, na základě kterých by mohla skutečně adekvátně a komplexně posoudit naše nabídky a návrhy.

Považujeme tedy skutečnost, že HMP místo řešení skutečných problémů upírá svou jedinou aktivitu k jakémusi „auditu“ za naprosto jednoznačné mrhání prostředky hlavního města, které nemůže přinést řešení žádného z existujících problémů.

EMS byla bohužel již nečinností HMP donucena k zahájení soudního vymáhání více než 170 milionů korun, což bude pro HMP a DPP znamenat naprosto zbytečné a dodatečné náklady. Současně není nijak zajištěna podpora služby, kterou využívá 1,2 miliónu uživatelů a spravuje 2 miliardy korun.

Vedení města se kvůli řešení úhrady svých závazků a stabilizace Opencard dlouhodobě odvolávalo na nutnost posouzení Opencard. Vzhledem k tomu, že technické řešení Opencard a jeho výhodnost pro HMP již zkoumaly tři nezávislé znalecké posudky, předpokládáme, že nyní již dojde k rychlému jednání mezi HMP a EMS místo hledání slepých cest. Věříme rovněž, že paní primátorka splní své slovo o uhrazení závazků vůči naší společnosti.


[1] „Lidé si již kupují kupony i průkazky na MHD“ |Pražský deník | 11.2.2015 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (štr/čtk)

[2]  http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/(X(1)S(o45qucjzajzzcoj2zjqt00×e))/tedusndetail.aspx?id=229561

[3] Viz Důvodová zprava k tisku R-16447, str. 1. http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/(X(1)S(o45qucjzajzzcoj2zjqt00×e))/tedusndetail.aspx?id=229561

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.